IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2015

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2015

1. september–3. desember 2015

Høringsutkast om IAS 12, IAS 21, IAS 40, IFRS 4 og IAS 1, IASB foretar endringer ifm. årlige forbedringer for 2014–2016, og fastsetter foreløpig ikrafttredelsesdato og utgir veiledning for IFRS 16, overgangsordning for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres, samt Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering i 2015.

I denne utgaven av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 1. september og 3. desember 2015. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS per 3. desember 2015. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) oppdaterer løpende status for EU-godkjennelser, og oversikten her er også tilgjengelig i nyhetsbrevet.

En rekke høringsutkast til standarder og tolkningsuttalelser er ute:

  • Høringsutkast om usikkerhet ved måling av inntektsskatt etter IAS 12
  • Høringsutkast om regnskapsmessig behandling av transaksjoner og forskuddsbetalinger i utenlandsk valuta (IAS 21)
  • Høringsutkast om overføring til og fra investeringseiendom (IAS 40)
  • Høringsutkast om forslag om endringer i IFRS 4 Forsikringskontrakter
  • Høringsutkast om anvendelse av vesentlighet i regnskapet

I tillegg foretar IASB endringer i forbindelse med årlige forbedringer for 2014–2016. Du får mer detaljer om høringsutkastene i nyhetsbrevet.

Andre IFRS-nyheter inkluderer at IASB har fastsatt foreløpig ikrafttredelsesdato for ny standard for leieavtaler (IFRS 16) til 1. januar 2019 og at IASB har publisert en veiledning som tar for seg hvordan en leieavtale vil bli definert i den nye standarden for leieavtaler, IFRS 16.

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv som omhandler enkelte regnskapsmessige forhold som har blitt vurdert i 2015, mens Finansdepartementet har fastsatt en endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2016 og 2017.

I nyhetsbrevet finner du til slutt lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2015», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.4-2015
Var denne siden nyttig?