IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2016

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2016

1. juli–30. september 2016

IASB har vedtatt endringer av IFRS 4 Forsikringskontrakter, ESMA har offentlig uttalelse vedrørende IFRS 15 og Oslo Børs har utgitt veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

I dette nummeret av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 1. juli og 30. september 2016. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS. Nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk, og i enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger til publikasjoner fra IASB. Dette kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. Tabellen gir status for EU-godkjennelser per 23. september 2016.

IASB har videre vedtatt endringer av IFRS 4 Forsikringskontrakter. Formålet med endringene er å redusere uheldige konsekvenser som følge av ulikt ikrafttredelsestidspunkt for den nye standarden for forsikringskontrakter (ikrafttredelse forventet tidligst i 2021) og IFRS 9 Finansielle instrumenter (ikrafttredelse 1. januar 2018).

Andre IFRS-nyheter inkluderer at European Securities and Markets Authority (ESMA) har publisert en offentlig uttalelse vedrørende implementeringen av IFRS 15. Hensikten med uttalelsen er å fremme enhetlig bruk av IFRS-standardene. I tillegg har Oslo Børs, i samarbeid med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif), utarbeidet veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Bakgrunnen er blant annet at investorer legger økende vekt på samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger.

I nyhetsbrevet finner du også lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2016», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.3-2016
Var denne siden nyttig?