IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2016

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 4-2016

1. oktober–31. desember 2016

IASB har vedtatt endringer i IAS 40 og det årlige forbedringsprosjektet 2014–2016, IFRS-IC har publisert fortolkning om IAS 21, Oslo Børs har vedtatt endrede krav til kvartalsrapportering, Finanstilsynet har foreslått nye regnskapsregler for unoterte banker og Finanstilsynet har publisert rundskriv om kontroll med finansiell rapportering i 2016.

I dette nummeret av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 1. oktober og 31. desember 2016. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS. Nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk, og i enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger til publikasjoner fra IASB. Dette kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. Tabellen gir status for EU-godkjennelser per 13. januar 2017.

IASB har vedtatt endringer i IAS 40 vedrørende klassifisering av investeringseiendom. Endringene omhandler hvordan foretak skal behandle reklassifisering til eller fra investeringseiendom under IAS 40.

IFRS-IC har utgitt en fortolkning, IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration,vedrørende regnskapsmessig behandling av transaksjoner og forskuddsbetalinger i utenlandsk valuta (IAS 21). Fortolkningen gir veiledning til fastsettelse av transaksjonstidspunkt, og dermed hvilken valutakurs som skal benyttes når betaling skjer på forskudd.

IASB har i tillegg vedtatt endringer i tre standarder i forbindelse med det årlige forbedringsprosjektet for syklusen 2014-2016. Hensikten med det årlige forbedringsprosjektet er å effektivisere gjennom å samle mindre endringer som ikke haster, i èn felles prosess. De tre endringene gjelder:

  • IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS
  • IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
  • IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet

Andre IFRS-nyheter inluderer nye krav til kvartalsrapportering fra 1. januar 2017, nye regnskapsregler for unoterte banker og et rundskriv som omhandler enkelte regnskapsmessige forhold som har blitt vurdert av Finanstilsynet i 2016.

I nyhetsbrevet finner du også lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2016», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.4-2016
Var denne siden nyttig?