Artikkel

IFRS-oppdateringer mai 2020

COVID-19: IFRS in focus

I den siste versjon av "IFRS i Focus" diskuterer vi viktige IFRS-regnskapsmessige hensyn knyttet til forhold som kan være resultatet av COVID-19-pandemien.

Publisert 4. mai 2020

Når pandemien øker både i omfang og varighet, opplever virksomheter forhold som ofte er forbundet med en generell økonomisk nedgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, volatilitet og erosjon på finansmarkedene, forverret kreditt, likviditetsproblemer, ytterligere økninger i statlige inngrep, økende arbeidsledighet, brede fall i forbrukernes utgifter, økende lagernivå, reduksjon i produksjonen på grunn av redusert etterspørsel, permitteringer, og andre omstillingsaktiviteter. Fortsettelsen av disse omstendighetene kan føre til en enda større økonomisk nedgang som kan ha en langvarig negativ innvirkning på en virksomhets økonomiske resultater.

I den siste oppdateringen av "IFRS i Focus" diskuterer vi viktige IFRS-regnskapsmessige hensyn knyttet til forhold som kan være resultatet av COVID-19-pandemien.

For til enhver tid oppdatert IFRS-nytt, se samleside på regnskapsmessige temaer fra Deloitte relatert til konsekvenser av COVID-19 på IASPlus - lenke til høyre. 

Løpende IFRS-oppdateringer fra Deloitte

Les mer her
Var denne siden nyttig?