Artikkel

IFRS-undersøkelse for banksektoren

Deloittes fjerde globale undersøkelse

Deloitte har de siste årene gjennomført flere internasjonale spørreundersøkelser mot banksektoren der det er stilt spørsmål om hvilke implementeringseffekter som forventes som følge av nye IFRS standarder.

Den første kom ut i 2011, og den fjerde undersøkelsen ble lansert i juni 2014. I denne fjerde internasjonale undersøkelsen har Deloitte fulgt opp resultatene fra de foregående undersøkelsene vedrørende implementering av IFRS 9, og bankenes forventning til hvordan standarden vil påvirke regnskapet og kapitalkrav, samt utfordringer knyttet til selve implementering. 

Les rapporten her (PDF).

Var denne siden nyttig?