IFRS 16, leiestandard

Artikkel

Forventer vesentlig endring i finansregnskap

Deloitte Global IFRS and ASC 842 readiness survey

Deloitte har gjennomført en global undersøkelse som belyser utfordringer og kompleksitet relatert til implementeringen av de nye leiestandardene IFRS 16.

De nye regnskapsstandardene IFRS 16 (under IFRS) og ASC 842 (under US GAAP) er i hovedsak like («nye leiestandarder»). For de fleste foretak vil ny leiestandard måtte anvendes for regnskapsperioder som starter fra og med 1. januar 2019.

52 % av organisasjonene i undersøkelsen forventer «vesentlig endring» i deres finansregnskap. Majoriteten har imidlertid ingen oppfatning om hvorvidt forventede endringer vil være konsistente med justeringer som nå gjøres av analytikere og rating-byråer.

Last ned undersøkelsen her. 

Noen hovedfunn

  •  52 % av organisasjonene forventer «vesentlig endring» i deres finansregnskap 
  • 67 % av organisasjonene hadde enda ikke startet implementeringen eller befant seg fremdeles i en svært tidlig fase av implementeringsprosjektet 
  •  34 % rapporterte fastsettelse av leieperioden som svært kompleks 
  •  86 % av organisasjonene har ikke planer om å tidlig implementere standarden
  • 43 % responderte at de enda ikke hadde fastsatt budsjett til implementering standarden
  • 74 % av respondentene har ikke spesialiserte programvareløsninger eller «plug and play»-system som kan håndtere endringene de nye leiestandardene krever
  • 57 % av respondentene planlegger å velge eksternt utviklede programvareløsninger som skal styres internt
  • 61 % av respondentene responderte at de vurderer eksternt utviklede leiesystemer
  • 38 % av IFRS 16-respondentene vurderte å anvende modifisert retrospektiv metode

Last ned undersøkelsen her
 

Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 17. november 2017 til 30. mars 2018. Undersøkelsen er basert på 207 respondenter, inkludert 112 fra Europa (Belgia, Kypros, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederland, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Storbritannia), 50 fra Asia-regionen (Armenia, Bahrain, Kina, Japan, Singapore) og 45 fra Amerika (Brasil, Canada, Chile, USA).

Var denne siden nyttig?