Artikkel

Vises det grønne skiftet i selskapsrapporteringen?

En analyse av Norges 50 største virksomheter 2020

For en global økonomi preget av pandemi og usikkerhet har det aldri før vært viktigere for virksomheter å kommunisere hvilke evner de har til å skape verdier på kort, mellomlang og lang sikt. Stadig høyere krav stilles til rapportering på bærekraftig verdiskaping. For tredje år på rad har vi analysert rapporteringen til de 50 største virksomhetene i Norge.

Aldri før har tillit og ansvarlighet vært mer aktuelt. For at samfunnet skal gå videre, er vi nødt til å ha tillit til at tilfeldige forbipasserende vasker hendene sine, holder avstand og blir hjemme dersom man merker symptomer på COVID-19.

Å skape tillit blir også stadig viktigere for virksomheter som i økende grad engasjerer seg i samfunns-, klima- og miljøspørsmål. Interessenter stiller tydeligere krav til gjennomsiktighet og åpenhet rundt disse spørsmålene, og det å rapportere balansert på både positive og negative forhold er nødvendig. I Regnskapsloven står det at regnskapet skal gi et «rettvisende bilde». Det mener vi er et godt utgangspunkt også for ikke-finansiell rapportering.


Ingen vesentlig endring tre siste år

Årets analyse viser at selv om vi er inne i de siste ti årene av FNs 2030-agenda, har ikke rapporteringen endret seg i vesentlig grad de siste tre årene. Vår utfordring til norske virksomheter er å ta i bruk selskapsrapporteringen som en
katalysator for endring.

Selv om ikke alle virksomheter forholder seg til integrert rapportering som et rammeverk, mener vi at prinsippene og elementene i integrert rapportering gir en god indikasjon på hvor modne de er i sin helhetlige rapportering av ikke finansielle og finansielle resultater. Integrert rapportering-rammeverket, utviklet av International Integrated Reporting Council (IIRC), er ment å veilede virksomheter i rapporteringen av finansiell og ikke-finansiell verdiskaping over tid. Integrert rapportering defineres som «konsis informasjon og kommunikasjon om hvordan organisasjonens strategi, styringsmodeller, finansielle og ikke-finansielle resultater og framtidsutsikter legger til rette for verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt».
 

Om rapporten

Deloitte har i flere år støttet utviklingen av integrert rapportering og mener dette rammeverket vil være en sentral faktor for både bedre virksomhetsstyring og –rapportering. For å undersøke hvordan norske virksomheter ligger an når det gjelder integrert rapportering har vi for tredje år på rad analysert rapporteringen til de 50 største.​


Last ned rapporten ved å fylle ut skjemaet under.

Se også: Vises det grønne skiftet i selskapsrapporteringen? Webinaropptak

Integrert rapportering 2020

En analyse av Norges 50 største virksomheter

Last ned rapporten


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?