Artikkel

Bærekraft og integrert rapportering i 2020

En analyse av Norges 50 største virksomheter

Norske års- og bærekraftsrapporter blir stadig mer omfangssrike, men kvaliteten på rapporteringen står på stedet hvil. For fjerde år på rad har Deloitte analysert års- og bærekraftsrapporter for Norges 50 største virksomheter.

Kravene til rapportering rundt bærekraft, og særlig klima, øker. Norske selskaper må i større grad fokusere på samsvar mellom de uttalte målsetningene i strategien, og bli tydeligere på effektene av klimarisiko. FNs klimarapport fra august 2021 levner heller ingen tvil om at dette er et kritisk område. Det er viktig at norske virksomheter nå blir tydelige på hvordan de skal møte kravene, i tillegg til å kommunisere hvilken evne de har til å skape bærekraftige verdier på kort og lang sikt.

En god integrert rapport er ikke nødvendigvis den lengste eller mest omfattende. Det såkalte <IR>-rammeverket handler først og fremst om den røde tråden mellom virksomhetens strategi, verdiskapning over tid, robuste forretningsmodeller og evnen til å gripe muligheter og å redusere risiko. En slik historiefortelling blir best når virksomheter tenker integrert om virksomhetens evner til å skape verdier for alle interessenter over tid.

Mer rapportering med samme kvalitet

Norske virksomheters rapportering i 2020 er enda mer omfattende enn tidligere år. Ettersom flere virksomheter har implementert GRI- og TCFD-rammeverkene enn tidligere, er dette en naturlig utvikling. I tillegg ser vi at virksomheter som tidligere hadde mindre fokus på ikke-finansiell informasjon har løftet nivået på rapporteringen sammenlignet med tidligere år.

Sammenlignet med våre funn fra de tre foregående rapporteringsårene 2017, 2018 og 2019, har norske virksomheter fremdeles de samme utfordringene knyttet til integrert rapportering i rapporteringsåret 2020. Med noen hederlige unntak har det vært lite forbedring å spore i norske virksomheters rapportering.

Last ned rapporten og få oversikten

Rapporten kan lastes ved å fylle ut skjemaet under.

Webinar: Bærekraft og integrert rapportering

En analyse av Norges 50 største virksomheter

Se opptak av webinaret her

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?