Artikkel

Cyberrisiko uteblir ved internrevisjon

2018 Global Chief Audit Executive Survey - Nordisk versjon

Deloittes globale «Chief Audit Executive Survey» fra 2018 gir innsikt i dagens og den nære fremtidens utfordringer for internrevisjonsfunksjonen. Rapporten samler svarene fra mer enn 1100 internrevisjonsledere i fler enn 40 land og fra flere industrier. Vi har sett på resultatene i både et globalt perspektiv og et nordisk perspektiv.

Et av hovedfunnene på både nordisk og globalt nivå, er at omtrent halvparten av internrevisjonsfunksjonene ikke utfører cyberrisikovurderinger.

Nordiske hovedfunn

I tillegg til de globale resultatene, ville vi i år se særlig på nordiske lederne for internrevisjon, og analysere deres viktigste prioriteringer og utfordringer som de har identifisert når de har vurdert internrevisjonens fremtid.

Resultatene av undersøkelsen gir også stor innsikt i og muligheter for å finne nye måter å innovere og å øke viktigheten av og innflytelsen til internrevisjonsfunksjonen.

  • Både globalt og på Nordisk nivå oppgir omtrent 40 % av respondentene at internrevisjonsfunksjonen har stor påvirkning og innflytelse internt i organisasjonen.
  • Å implementere analyseverktøy er sett på som en strategisk prioritet både globalt og nordisk, og analyseekspertise er en av de viktigste kompetanseområdene man søker mest etter i Norden.
  • Bekymringsverdig er det at omtrent halvparten av alle internrevisjonsfunksjoner ikke gjør cyberrisikovurderinger. Det gjelder både nordisk og globalt.

Les den nordiske rapporten her.

Globale hovedfunn

  • Internrevisjonens påvirkning og innflytelse har blitt sterkere, men bevissthet rundt og holdninger til funksjonen internt i organisasjonen må fremdeles bli bedre.
  • Nøkkelutfordringer for internrevisjonsfunksjonen fremover er blant annet for lite kompetanse, samtidig som analyse har høyeste prioritet.
  • Ressursmodeller utvikler seg, men må utvikles raskere.
  • Avanserte analyser blir mer og mer benyttet.

Les den globale rapporten her.

Var denne siden nyttig?