Artikkel

Joakim O. Kjær om karrieremulighetene i BPS

Business Process Solutions (BPS) er en relativt ny avdeling i Deloitte Norge. De leverer operasjonelle konsulenttjenester med formål om å hjelpe klienter med å forbedre ytelse og effektivitet.

Tjenestene leveres i form av interimløsninger og prosjektstøtte til klienter innenfor hele økonomifunksjonen. Som konsulent i BPS fungerer man eksempelvis som økonomimedarbeider, regnskapsansvarlig eller controller i klientens økonomifunksjon under en overgangsperiode.

For å kunne tiltre i ulike roller har BPS et spennende og praktisk utdanningsprogram, som er skreddersydd for operative økonomiroller. Joakim Ottesen Kjær jobber som seniorkonsulent i BPS, og skal i høst starte på CFO Program. Dette er et kursprogram ved Henley Business School i London, utviklet i samarbeid med Deloitte. Vi har tatt en prat med Joakim om hvordan livet som BPS-konsulent er og hvilke forventninger han har til CFO Program.

Se alle våre ledige stillinger

Ledige stillinger

Navn: Joakim Ottesen Kjær

Tittel: Senior Consultant 

Kontor: Oslo 

Ansettelsesår: 2015

Kontakt: jkjer@deloitte.no

Hvilke utviklingsmuligheter har konsulentene hos dere i BPS?

Utviklingsmulighetene hos oss er svært gode. Både kursingen og oppdragene man får vil etter hvert være stadig mer avanserte slik at man alltid vil få nye utfordringer og dermed utvikle seg. Som nyutdannet starter man opp i det som kalles Graduate Program, som strekker seg over de to første årene. Kursene man deltar på gjennom Graduate-programmet er ganske tekniske, og man får en god innføring i områder som for eksempel regnskapsføring, lønn, business controlling og robotics. Gjennom disse kursene utvikler man kontinuerlig ferdigheter som gjør en forberedt til å påta seg oppdrag som blant annet regnskapsfører, økonomimedarbeider eller financial controller. Graduate-programmet avsluttes med en prøve som har til hensikt å vurdere om konsulentene har tilegnet seg de nødvendige ferdighetene som trengs for å ta skrittet opp til mer avanserte oppdrag som seniorkonsulent.

Etter bestått Graduate Program begynner man på Accelarate Program og får samtidig tittelen seniorkonsulent. Fokuset i kursingen blir mer rettet mot planlegging og soft skills. Oppdragene som seniorkonsulentene er på omhandler ofte flere elementer knyttet til ledelse og ansvar for prosessforbedringer. Det er for eksempel vanlig å få ansvar for å følge opp juniorkonsulenter ute på oppdrag eller ansatte hos klienten.

Etter fire år som konsulent i BPS begynner man på CFO Program, som strekker seg over to år. Her kan man få muligheten til å følge et kursprogram ved Henley Business School (HBS) i London. Dette er et kursprogram som HBS har utviklet sammen med Deloitte, og i programmet deltar BPS-konsulenter fra en rekke land. Programmet er spesialdesignet for å utvikle konsulentene til å kunne ta på seg tyngre oppdrag, helt opp til CFO-nivå. BPS-konsulentene deltar på én samling i halvåret som tar for seg ulike temaer, og det vil både være individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som man jobber med mellom disse.

Hvilke forventninger har du til CFO Program?

Jeg har veldig høye forventninger til CFO Program. Jeg regner med at vi vil få innsikt i hva dagens CFO-er fokuserer på og hvilke utfordringer de ser på som viktigst fremover. Programmet vil hjelpe deltakerne med å anvende sin forståelse av fremtidige trender og påvirkningen fra et raskt skiftende marked til det beste for selskapene og deres økonomifunksjon.

Som CFO må man også kunne se selskapets utfordringer og arbeid på et mer overordnet strategisk nivå. Jeg forventer at dette programmet forbereder oss på å ta denne tilnærmingen og ta del i diskusjoner på styrenivå hos klientene våre. Vi vil nok jobbe med hvordan man gjennomfører strategiske analyser av både markeder og risikomiljøer, som videre er verdifullt for å kunne planlegge fremtiden til selskaper.

I tillegg blir CFO Program en god måte å bygge et nettverk i Deloitte på tvers av landegrenser, ettersom det er konsulenter fra mange forskjellige land som deltar. Man vil da kunne få et innblikk i hvordan Deloitte-konsulenter jobber med lignende tjenester i andre land, og det vil helt sikkert gi oss mye nyttig erfaring vi kan ta med tilbake til avdelingen vår i Norge.

Hvorfor valgte du å jobbe i nettopp BPS?

Det som er så spennende med BPS, og som gjorde at jeg søkte hit og trives svært godt, er at man får ta en operasjonell rolle ute hos klientene. Man kommer inn i et selskaps økonomifunksjon og bistår ved å tre inn i en rolle hos klienten, for eksempel dersom det er behov for ekstra kapasitet eller ved overlapp ved oppsigelser/sykdom. Dette gir deg en mulighet til å komme tett inn på klientene. Man får da et godt innblikk i den daglige driften i selskapet, samtidig som man får en forståelse for hva som inngår i ulike stillinger og bransjer. Det som kanskje er aller mest spennende med denne typen oppdrag er at man får prøve seg på et bredt spekter av roller og arbeidsoppgaver, ettersom varigheten på oppdragene typisk er mellom tre og seks måneder. Man blir «kastet ut i det» og får en meget bratt læringskurve, samtidig som man har tryggheten av all kompetansen som ligger hos Deloitte i ryggen.

Var denne siden nyttig?