Artikkel

Hvordan vi sikrer kvalifiserte konsulenter

Deloitte Business Process Solutions

For at vi i BPS skal kunne tilby konsulenter som er spesialister på CFO-ens ansvarsområde, med høy kompetanse og rask omstillingsevne, har vi skreddersydd konsulentenes utviklingsprogram.

Ved oppstart i BPS vil konsulentene våre de to første årene få rundt 200 timer kursing parallelt med kundearbeid.

Etter to år som konsulent vil de gjennomføre Graduate Assessment Centre (GAC). Dette er en kvalitetssikring av konsulentenes kunnskap og ferdigheter. GACen er utviklet i samarbeid med Henley Business School, hvor de både utarbeider samt bedømme GACen.

Konsulentene testes i en rekke kjernekompetanser for å kunne demonstrere de ferdighetene vi mener er nødvendig for å bli seniorkonsulent. Testene dekker temaene regnskap og business controlling. Testene inkluderer blant annet AP/AR, bokføringer, lønn, avstemminger, månedsslutt, controlling, rapportering, årsregnskap og moms.
 

Testen er delt inn i følgende deler
  1. Refleksjonsoppgave som skal kartlegge profesjonell utvikling, teknisk utvikling, personlig utvikling og karriereambisjoner
  2. En skriftlig eksamen med både teoretiske og praktiske oppgaver
  3. Individuelt case fokusert på finansiell controlling
  4. Case i gruppearbeid om finansiell- og business controlling, som avsluttes med en presentasjon for Deloittes BPS-ledere.
  5. Individuell «sales pitch»
     

GAC utfordrer konsulentenes evne til samarbeid under tidspress og prioritering av tid. Denne evnen ser vi som svært viktig for våre konsulenter i en hektisk hverdag.

Konsulentene i BPS vil få utfordringer i varierende oppdrag, med kontinuerlig utvikling gjennom kursing kombinert med oppdrag. Disse faktorene sammen med drevne og kompetente kolleger, skaper en unik kultur og et sterkt fellesskap hos oss i Deloitte Business Process Solutions.

Deloitte Business Process Solutions

Les mer om våre tjenester
Var denne siden nyttig?