Case study

Liten håndverkerbedrift

Tilstedeværende og relevant sparring for håndverkerbedriften

Frem til 2012 drev Hans Hansen en tømrerbedrift i personlig regi, men har nå gått over til selskapsform. Han har i tillegg etablert en holdingstruktur for å sikre frie midler til alternative investeringer og pensjonssparing.

Tømrermester Hans Hansen AS
Kona til Hans Hansen står for fakturering, daglige gjøremål og så videre, mens Deloitte står for bokføring og momsregnskap. Deloitte produserer kvartalsregnskaper, som gir Hans Hansen et godt overblikk over forretningen. Når det er spørsmål om hverdagens mange administrative utfordringer, ringer Hans eller kona til deres faste kontaktperson hos Deloitte, som kjenner til de fleste av problemstillingene en tradisjonell håndverkerbedrift står overfor i dagliglivet.

Én gang i året blir årsregnskapet gjennomgått på et regnskapsmøte, hvor sammenhenger og enkeltposter blir drøftet både i forhold til tidligere år, men også i forhold til lignende bedrifter. På møtet blir det også snakket om fremtiden, og hvordan inntektene i tømrerbedriften kan forbedres. I tillegg drøftes behov og muligheter for pensjonssparing, utbytte, fri bil samt aktuelle skatte- og momsmessige nyheter som kan være relevante for bedriften.

Var denne siden nyttig?