Artikkel

Revisors gode rådgivning er viktig

Revisjon er et samfunnsoppdrag. Revisjon bidrar til å skape tillit til ledelsen, og til at eiere, myndigheter, finansinstitusjoner, samfunnet og andre interessenter kan være trygg på at ledelsen fremstiller virksomheten på en etterrettelig og riktig måte. Derfor er revisjon et lovpålagt oppdrag, og du forventer at revisoren din utfører det oppdraget på beste måte.

En god revisor gjør veldig mye mer enn det. Revisor kan være din beste rådgiver, en uavhengig aktør som lytter og utfordrer, som ofte har lang erfaring fra arbeid med styrer og toppledelser. En god revisor kan komme med innspill på en rekke områder, både strategiske og operative.  

Men det kreves en del for å være en god rådgiver på toppnivå.

Deloitte er Norges fremste revisor, med den beste tilbakemeldingen fra markedet på de fleste av disse temaene.

Les mer om hvordan du skal vurdere rådgivningskompetansen hos din revisor her.

Revisorer og rådgivning

De ledende revisjonsfirmaene har et stort mangfold av virksomheter som kunder. Det er virksomheter innenfor alle typer bransjer, privat og offentlig virksomhet, selskaper som driver i regionale og internasjonale markeder, og som forsøker å skape verdier gjennom alle endringer som skjer. Som kunde forventer du en revisor som forstår virksomheten og den bransjen du opererer i. Du forventer at revisor har kunnskap om rammebetingelsene som er og som kan komme. Revisor skal ha forståelse for hvordan ulikt eierskap krever ulik tilnærming. Dersom revisor også evner å kombinere denne forståelsen av kundens behov med forretningskompetanse på svært mange relevante fagområder, vil revisor kunne være en samtalepartner om viktige forhold ved virksomheten.

Til syvende og sist er det likevel personen som teller. Du vil ha en revisor som kan lytte og utfordre i fortrolige samtaler, som du kan snakke med og diskutere med. Revisor må kjenne din virksomhet og din bransje, men må også være proaktiv, ta initiativ, dele informasjon og nyheter og rett og slett være en god samtalepartner for deg.

Norges fremste revisor

Er du tilfreds med revisoren din?

Les mer her

God rådgivning viktig for å være tilfreds med revisor

Ledende norske virksomheter stiller krav om revisors rådgivningskompetanse. For dem er revisjon mye mer enn det å bekrefte årsregnskapet, det er en prosess som brukes til å heve kvaliteten på mange av virksomhetens områder, og revisor er en samtalepartner for toppledelsen som er forventet å bringe verdifull innsikt til bordet.

Det er dette som er bakgrunnen for at rådgivning kommer høyt ut, når norske toppledere blir bedt om å rangere hvilke egenskaper som skaper tilfredshet med revisor. Dette fremkommer av analysefirmaet Aalunds årlige undersøkelse av det norske revisjonsmarkedet. Aalund har snakket med styreledere og daglige ledere, CFO-er, økonomidirektører og regnskapssjefer i de ledende virksomhetene i Norge, og blant annet spurt dem om tilfredshet med egen revisor. Aller øverst på listen står kvalitet (link), men temaene verdien av annen rådgivning, revisors kjennskap til virksomheten og revisors evne til å være proaktiv kommer også ut på toppen av listen over temaer som skaper tilfredshet.

Vil du vurdere om din revisor gir deg rådgivning på det nivået du skal kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Var denne siden nyttig?