Artikkel

Når revisjon er viktig

Er du tilfreds med revisoren din?

Norske ledere stiller krav til revisor. De vil ha en revisor som skaper verdi. De vil ha et revisjonsteam som det er enkelt å arbeide med og som holder høy kvalitet i prosess og resultat, men som det også er givende å snakke med. En revisor som bidrar med gode analyser, gir gode råd og er en verdifull samtalepartner.

Hvis du opplever dette, da kan du være tilfreds med revisoren din.

Hvem er Norges fremste revisor?

En leder har alltid sine egne vurderinger av hva som skal til for å være tilfreds med egen revisor. Det som gjør en virksomhet tilfreds, kan være mindre viktig for en annen.

I Norge gjennomføres det hvert år en større undersøkelse, med navnet Aalunds revisjonsbarometer, som gir et mer generelt inntrykk av tilfredshet. I den analysen gir et stort og representativt antall norske ledere en vurdering av samarbeidet med revisor. Basert på den undersøkelsen kan vi fastslå at det er noen områder en bedrift og revisor må få til å fungere, for å ha et godt samarbeid.

For store virksomheter i Norge er disse fire områdene viktige:

1. Kvaliteten på selve revisjonsytelsen

Man skulle kanskje tro at kvalitet var en hygienefaktor for revisor. At du samarbeider med en revisor som holder høyeste kvalitet, tar du bare for gitt. Slik er det imidlertid ikke. Revisors kvalitet og faglige dyktighet kommer faktisk ut som den aller viktigste årsaken til at en bedrift i Norge er fornøyd med revisor. Dagens bedriftsledere ser kvalitet i arbeidet fra revisor som den aller viktigste årsaken til at de er tilfreds med samarbeidet.

Når kvalitet er viktig

Revisjon forbindes med kvalitet.

Les mer her

2. Revisorens digitale kompetanse og teknologiforståelse

Verden forandrer seg. Digitalisering er et ord som snart ikke brukes lenger, fordi alt vi gjør er helt eller delvis digitalt allerede. Dette gjelder ikke minst innen revisjon. Det er et fagfelt som behandler store mengder informasjon i komplekse prosesser, der det ligger godt til rette for bruk av avanserte teknologiløsninger. Derfor forventer du at revisor er god til å bruke ny teknologi og digitale prosesser, og du er tilfreds når du ser interessante resultater frembragt av nye og avanserte analysemodeller.

Digital revisjon

Revisjonsbransjen en av bransjene som kommer til å få størst endringer som følge av digitaliseringen.

Les mer her

3. Revisors evne til godt samarbeid og proaktiv, tverrfaglig rådgivning

De store revisjonsfirmaene er i dag omfattende virksomheter med sterk kompetanse på andre områder, som skatt og avgift, transaksjoner, klima- og bærekraftsprosesser og mange andre områder. Den nye revisorloven viderefører klare begrensninger for hva en revisor kan gjøre for sine oppdragsgivere, men innenfor disse grensene forventer du at revisor skal kunne stille opp med kompetanse på andre områder enn eget. Revisjonen blir bedre og kundene blir mer tilfreds, når revisjonsfirmaet klarer å bruke kompetanse fra andre områder til å være en mer tverrfaglig kompetent samtalepartner. Til syvende og sist er det personen som teller. Du vil ha en revisor som du kan snakke med og diskutere med. Revisor må kjenne din virksomhet og din bransje, men må også være proaktiv, ta initiativ, dele informasjon og nyheter og rett og slett være en god samtalepartner for deg.

Når god rådgivning er viktig

Revisor kan være din beste rådgiver, en uavhengig aktør som lytter og utfordrer.

Les mer her

4. Revisjonens verdi for klima og bærekraft

Det er ikke bare finansregnskapet som får oppmerksomhet fra eksterne aktører. Dagens virksomheter har viktige målsettinger på en rekke områder. For de aller fleste er klima og bærekraft et kjerneområde, hvor det utvikles forretningsmodeller, og hvor det skal rapporteres med samme kvalitet og verdi som i et vanlig regnskap. Dette er et område der det fortsatt er en del usikkerhet og ulike fremgangsmåter. Som bedriftsleder skal du forvente at revisor skal kunne skape klarhet i rapportering og presentasjon av klima- og bærekraftsrapportering, og bidra til at virksomheten din har et godt faktagrunnlag både for egen strategiutvikling og for presentasjon til eiere og andre interessenter.  

Revisor og bærekraft

God informasjon om det arbeidet som gjøres på områder innen bærekraft, og de resultatene som skapes, er nødvendig. 

Les mer her

I Aalunds Revisjonsbarometer gir norske virksomheter tilbakemelding til sin revisor på områdene nevnt overfor, samt en rekke andre. Deloitte har all-time high kundetilfredshet på mange parametere. Det er resultatet av flere års målrettet arbeid for å bli bedre på områder der våre kunder har forventninger til oss. Det er derfor vi kaller oss «Norges fremste revisor».  

Men tilfredshet med revisor er først og fremst et individuelt tema. Du kan ha en annen oppfatning av hva som er viktig, eller ha en annen oppfatning av hvordan ditt revisjonsteam hos Deloitte gjør det på disse områdene.   

Det vil vi gjerne høre mer om! Ta kontakt med din revisor, eller med «Deloitte sentralt» hvis du vil vite mer eller diskutere.  

Var denne siden nyttig?