Artikkel

Oppdaterte pensjonsforutsetninger 

Per 31.08.2021

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. august 2021.

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. august 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,7 % per 31.12.2020 til 1,5 % per 31.08.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,2 % til 1,1 % basert på statsobligasjoner.

Både Norges Bank og SSB har økt sine anslag for lønnsvekst de neste årene, noe som fører til en svak økning i anslaget på lønnsvekst og tilhørende forutsetninger. De omtalte endringene fører til økning i pensjonsforpliktelsene sammenlignet med 31.12.2020. 

Les pensjonsveiledningen i sin helhet her.

Veiledende forutsetninger fra NRS per 31. august 2021 fremkommer i sin helhet av tabellen nedenfor. Forutsetningene er basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen.

[1] Pensjonsregulering avhenger av betingelsene i den enkelte kontrakt. Minimumsreguleringen vist over er basert på en beregningsrente på 2,8 %. Se nærmere punkt 6.5

[2] Med offentliglik ordning menes her pensjonsordningen til foretak som har en offentlig tilknytning historisk (for eksempel kraftverk) og som fortsatt har en pensjonsordning i henhold til offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Var denne siden nyttig?