Artikkel

IFRS | Regnskapsføring av kostnader

Ved konfigurasjon og tilpasninger av skybaserte softwaresystemer

Vedlagte artikkel drøfter regnskapsføringen av kostnader til konfigurasjon og tilpasninger av skybaserte softwaresystemer, og tar for seg viktige problemstillinger og vurderinger som må gjøres for å fastsette tidspunkt for innregning av kostnader.

Publisert 01.07.2021

Virksomheter pådrar seg dels store utgifter til konfigurasjon eller tilpasning av skybaserte softwareløsninger. Regnskapsmessig behandling av disse kostnadene iht. IFRS ble endelig behandlet av IFRIC i april 2021, med tilhørende publisering av agendabeslutning. Agendabeslutningen er gjeldende fra tidspunkt for publisering, og må implementeres uten ugrunnet opphold. Klargjøringene kan føre til at noen foretak må endre regnskapsprinsipp for regnskapsføring av kostnader ved konfigurering og tilpasninger av skybaserte løsninger

Vedlagte artikkel drøfter regnskapsføringen av kostnader til konfigurasjon og tilpasninger av skybaserte softwaresystemer, og tar for seg viktige problemstillinger og vurderinger som må gjøres for å fastsette tidspunkt for innregning av kostnader. Det oppsummeres også kort regnskapsføring av typiske kostnader som oppstår ved gjennomføring av implementeringsprosjekter for softwaresystemer. Publikasjonen drøfter også tidligere regnskapsføring og eventuelle endringer og virkning på regnskapet som følge av agendabeslutningen.

Les andre publikasjoner og utvalgte temaer innenfor regnskapsloven, god regnskapsskikk og IFRS her.

 

 

Var denne siden nyttig?