Analyse

Hvordan kan vi hindre fremtidige statsgjeldkriser?

Mange utviklingsland sliter med økende statsgjeld, som sannsynligvis vil øke i størrelse og betydning i årene som kommer.

En gjeldsrevisjon er en gjennomgåelse av utestående gjeld eller lån. Formålet er blant annet å fastslå de opprinnelige vilkårene, hvor mye renter som er betalt, hva lånet har blitt brukt til, hvem som lånte pengene, samt utlåners rolle og identitet. Markedet for statsgjeld var oppe i 43 billioner dollar i 2014, ifølge tall fra World Economic Forum.

Statsgjeldsdrevne økonomiske kriser i det siste tiåret har avdekket feiltrinn hos både kreditorer og låntakere. Det internasjonale samfunnet mangler fortsatt mekanismer for å løse statlige gjeldskriser. Man kan argumentere for at mangel på dokumenterte, universelt aksepterte prinsipper for utlån og innlån øker sannsynligheten for feiltrinn.

Denne artikkelen tar for seg Deloitte Norges erfaring med å revidere statsgjeld.

Sovereign debt audit - A way to mitigate future soverign debt crises
Var denne siden nyttig?