Artikkel

Gir revisor deg råd om klima og bærekraft på det nivået du forventer?

Hvordan kan du vurdere om din revisor kan gi deg råd om klima og bærekraft på det nivået du skal kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Kjenner revisor din bransje og din virksomhet?

Informasjon og rapportering om klima og bærekraft må være tilpasset bransjen som din virksomhet din opererer innenfor. For å være en god rådgiver må revisor kjenne din bransje, ha dyp forståelse for forretningsmodellen, og være i stand til å diskutere løsninger og muligheter innen bærekraft som relaterer seg til normene i bransjen. Du bør også forvente at revisor har tilgang til spesialister fra andre deler av sin organisasjon som kan dekke et stort spekter av temaer også utenfor revisors kompetanseområde.Dessuten bør du forvente at revisor har tilgang til og deler relevante nyheter om bærekraftsrelaterte temaer som er interessante for din bransje. Spesielt de store revisjonsfirmaene produserer mye bransjespesifikt fagstoff. Du bør forvente at revisor har oversikt over nyheter som er av interesse, og deler disse med deg.

Kan revisor nok om bærekraft og klimarapportering?

Klima og bærekraft er et fagområde som utvikler seg uhyre raskt, ikke bare når det gjelder rapportering, men også når det gjelder forventninger og krav fra interessenter og myndigheter. Det som var godt nok i fjor, må sannsynligvis vurderes på nytt i år. Hva som er tilgjengelig informasjon på et makronivå eller for benchmarks endres hele tiden, og forventningene til datakvalitet og tidsriktig informasjon blir stadig høyere. Du skal forvente at revisorfirmaet ditt har spesialistkompetanse som er oppdatert på dette, og proaktivt gir deg oppdateringer og informasjon som er relevant for deg.

Har revisor den riktige analysekapasiteten?

Revisjon er et fag der det brukes mange nye verktøy, med til dels betydelig kraftigere og bedre analysekapasitet enn tidligere. Tilgangen på makrodata og globale benchmarks blir stadig bedre. Muligheten for å gjøre analyser og benytte prediksjonsmodeller er i sterk utvikling. Presisjonen og verdien av dette grunnlaget blir imidlertid bare så god som brukerens kompetanse tilsier. Du skal forvente at revisor forstår hvordan nye analyseverktøy kan brukes, og som kombinerer disse verktøyene med analytisk kompetanse for å gi deg relevante og verdifulle innspill, ikke bare tall og data.

Er revisor en strategisk samtalepartner?

All erfaring, metodikk, verktøy og bransjeinnsikt til side, det som til syvende og sist avgjør din opplevelse av revisor som rådgiver, er om revisor – og da særlig ansvarlig revisor – er en person som har den strategiske forståelsen og kunnskapen som kreves for å kunne gi råd på et høyt nivå. Den egenskapen kan du bare til en viss grad lese ut av en CV eller en referanse. På dette punktet er du avhengig av å bygge opp en personlig relasjon, og oppleve at revisor gir deg råd som er ærlige og åpne, og som er tuftet på solid faglig kunnskap.

Var denne siden nyttig?