SAF-T: Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll

Artikkel

SAF-T: Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll

Standardformat Regnskap (SAF-T) er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap. Standardformat Regnskap (SAFT-T) er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap.

Finansdepartementet har vedtatt at SAF-T vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen vil bli obligatorisk for bokføringspliktige. Det er vår forståelse at det kun er opplysninger som bokføres fra og med 1. januar 2020 som skal inngå i SAF-T-filen.

Standardformat Regnskap bygger på OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File - Tax). Følgende elementer er inkludert i rapporteringsstandarden:

  • Kontospesifikasjoner (hovedbok, kunder og leverandører – alle posteringer)
  • Dokumentasjonsnivå (faktura og fakturalinjer/artikkelnivå)
  • Anleggsmidler (tilgang/avgang og avskriving)
  • Varelagerbevegelser (artikkelnivå)

I Norge vil første versjon inneholde kontospesifikasjoner, herunder alle posteringer i hovedboken, mot kunder og mot leverandører. I tillegg settes det krav til bruk av en standardisert kontoplan og standardiserte MVA-koder. Det er diskutert at fakturadetaljer, anleggsmidler og valutabevegelser kan komme i senere versjoner. 

SAF-T-filen vil i første omgang benyttes til å gjennomføre kontroller. På sikt er det Skattemyndighetenes ambisjon å erstatte mest mulig løpende rapportering (MVA-oppgaver, næringsbeskatning, særavgifter, rapportering til Brreg og SSB). SAF-T-filen vil således brukes til myndighetsfastsetting direkte.

Våre SAF-T-tjenester

Våre eksperter hjelper med hver fase av SAF-T-implementeringen.

Se våre tjenester

Vi hjelper deg med SAF-T

Trenger du hjelp i forbindelse med innføringen av regnskapsstandarden SAF-T? Deloitte har utviklet verktøyet SAF-T Quick Scan for å gi deg rask og effektiv assistanse.

SAF-T Quick Scan kartlegger potensielle problemstillinger knyttet til innføringen av SAF-T i din virksomhet. Verktøyet bidrar både til opplæring og innhenting av informasjon.

SAF-T hjelp

Dette vil innføringen av SAF-T påvirke

Innføringen av SAF-T vil i stor grad påvirke hvordan din virksomhet samarbeider med norske skattemyndigheter. Myndighetene vil ved bokettersyn få tilgang til betydelig mer informasjon og et større detaljnivå enn tidligere. En XML-basert overføring muliggjør også analysebaserte risikovurderinger, utplukk og feilsøking. Eksempelvis vil myndighetene på sikt ved bruk av analyseverktøy kunne kartlegge potensielle feil i MVA-behandling ved en effektiv gjennomgang av alle transaksjoner på få minutter.

Regnskapsstandarden innføres med en endring i bokføringsforskriften §7-8. 

Innføringen av SAF-T vil på sikt kunne minske byrden på næringslivet i forbindelse med rapportering til myndighetene, samt forenkle overføring av regnskapsinformasjon mellom private aktører. Implementeringsfasen vil imidlertid kunne være krevende, særlige for selskaper med regnskapsinformasjon i flere systemer. Det anbefales derfor allerede nå å starte arbeidet med å:

  • Forstå i hvilken grad din virksomhet er klar for rapportering på SAF-T-format til skattemyndighetene.
  • Kartlegge implikasjonene av at skattemyndighetene får en betydelig bedret tilgang til selskapets detaljerte regnskapsinformasjon.
  • Vurdere behov for styrket internkontroller for å avdekke feil i forkant av oversendelse til skattemyndighetene (f.eks. analyseverktøy, osv.)
Var denne siden nyttig?