SAF-T: Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll

Artikkel

SAF-T: Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll

Standardformat Regnskap (SAF-T) er en ny elektronisk rapporteringsstandard for skatt, avgift og regnskap. SAF-T er foreslått innført som obligatorisk ordning fra 1. januar 2017, men per dags dato behandler Finansdepartementet fremdeles høringsinnspillene. SAF-T vil sannsynligvis bli innført som obligatorisk ordning fra 1.1.2018.

Standardformat Regnskap bygger på OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File - Tax). Følgende elementer er inkludert i rapporteringsstandarden:

  • Kontospesifikasjoner (hovedbok, kunder og leverandører – alle posteringer)
  • Dokumentasjonsnivå (faktura og fakturalinjer/artikkelnivå)
  • Anleggsmidler (tilgang/avgang og avskriving)
  • Varelagerbevegelser (artikkelnivå)

I Norge vil første versjon inneholde kontospesifikasjoner, herunder alle posteringer i hovedboken, mot kunder og mot leverandører. I tillegg settes det krav til bruk av en standardisert kontoplan og standardiserte MVA-koder. Detaljerte fakturadetaljer, anleggsmidler og varebevegelser er varslet innført påfølgende år frem mot 2020.

SAF-T-filen vil i første omgang benyttes til å gjennomføre kontroller. På sikt er det Skattemyndighetenes ambisjon å erstatte mest mulig løpende rapportering (MVA-oppgaver, næringsbeskatning, særavgifter, rapportering til Brreg og SSB). SAF-T-filen vil således brukes til myndighetsfastsetting direkte.

Våre SAF-T-tjenester

Våre eksperter hjelper med hver fase av SAF-T-implementeringen.

Se våre tjenester

Vi hjelper deg med SAF-T

Trenger du hjelp i forbindelse med innføringen av regnskapsstandarden SAF-T? Deloitte har utviklet verktøyet SAF-T Quick Scan for å gi deg rask og effektiv assistanse.

SAF-T Quick Scan kartlegger potensielle problemstillinger knyttet til innføringen av SAF-T i din virksomhet. Verktøyet bidrar både til opplæring og innhenting av informasjon.

Les mer om SAF-T Quick Scan »

SAF-T hjelp

Dette vil innføringen av SAF-T påvirke

Innføringen av SAF-T vil i stor grad påvirke hvordan din virksomhet samarbeider med norske skattemyndigheter. Myndighetene vil ved bokettersyn få tilgang til betydelig mer informasjon og et større detaljnivå enn tidligere. En XML-basert overføring muliggjør også analysebaserte risikovurderinger, utplukk og feilsøking. Eksempelvis vil myndighetene på sikt ved bruk av analyseverktøy kunne kartlegge potensielle feil i MVA-behandling ved en effektiv gjennomgang av alle transaksjoner på få minutter.

Regnskapsstandarden foreslås innført ved en endring i bokføringsforskriften. Forskriftsendringen kom på høring 28. juni og ble avsluttet 1. oktober 2016. Høringen er fremdeles under behandling, men det forventes ingen store endringer i foreslått tilnærming.

Innføringen av SAF-T vil på sikt kunne minske byrden på næringslivet i forbindelse med rapportering til myndighetene, samt forenkle overføring av regnskapsinformasjon mellom private aktører. Implementeringsfasen vil imidlertid kunne være krevende, særlige for selskaper med regnskapsinformasjon i flere systemer. Det anbefales derfor allerede nå å starte arbeidet med å:

  • Forstå i hvilken grad din virksomhet er klar for rapportering på SAF-T-format til skattemyndighetene.
  • Kartlegge implikasjonene av at skattemyndighetene får en betydelig bedret tilgang til selskapets detaljerte regnskapsinformasjon.
  • Vurdere behov for styrket internkontroller for å avdekke feil i forkant av oversendelse til skattemyndighetene (f.eks. analyseverktøy, osv.)
Var denne siden nyttig?