Case study

Stor ikke-eierdrevet bedrift

Revisjon og rådgivning til ikke-eierdrevne bedrifter.

Gjennom en årrekke ble Knutsen-konsernet drevet suksessfullt av familien Knutsen. I 2012 valgte familien å selge flertallet av aksjene til et venturefond, mens de selv beholdt 20 prosent av aksjene i konsernet. I forkant av salget hadde Deloittes Financial Advisory-avdeling vært eksklusiv rådgiver for venturefondet, og som en naturlig forlengelse ble Deloitte også valgt til å ta seg av revisjonen.

Knutsen-konsernet har større produksjonssteder i Oslo, Frankfurt og Brüssel. Deloitte har satt sammen et internasjonalt revisjonsteam, med en norsk overordnet leder, som skal sikre at Deloitte yter optimal tjeneste til konsernet. Revisjonsteamets inngående kjennskap til bransjen er en viktig brikke i samarbeidet.

Knutsen-konsernet går en spennende fremtid i møte, hvor en lang rekke initiativer er iverksatt med et mål om å forberede bedriften til å gå på børs. Ved siden av dette blir ytterligere ekspansjon i en rekke andre land vurdert. Deloitte har kompetansen til en sentral rådgiverrolle i denne prosessen.

Var denne siden nyttig?