Artikkel

Studenter testet morgendagens revisjon!

Audit for tomorrow

Revisjonsbransjen slik vi kjenner den står overfor enorme endringer. Under arrangementet «Audit for Tomorrow» fikk 25 studenter testet seg som «morgendagens revisorer».

Den massive teknologiske utviklingen verden har opplevd, og vil oppleve mer av i de kommende årene, stiller helt nye krav til revisjonsbransjen. Tiden hvor revisor gjennomgår transaksjoner manuelt er forbi. Fremtidens revisor er i stand til å se sammenhenger, tenke kritisk og utnytte innovative ideer og ny teknologi.

Under arrangementet «Audit for Tomorrow» fikk 25 studenter over to dager bryne seg på kurs og caseløsning i analyseverktøyet Power BI. Studentene fikk en smakebit på hvordan det er å jobbe for Deloittes Audit & Assurance-avdeling.

- Nysgjerrighet og evnen til å stille de gode spørsmålene har alltid vært, og vil alltid være, nøkkelegenskaper hos en revisor, sier Audit & Assurance-partner ved Oslo-kontoret Roger Furholm.

- Fremtidens revisor må derimot også være teknologisk nysgjerrig og forstå hvordan ny teknologi kan brukes til både å effektivisere revisjonen, men også å gjøre revisjonsbevisene enda sikrere.

 

Tverrfaglig kompetanse styrker revisjonsteam

Studentene som deltok på arrangementet kom fra ulike skoler i både Norge og utlandet. Flere av studentene hadde også en bakgrunn som tidligere ikke ville vært typisk for en revisor. Partner ved Oslo-kontoret, Gry Kjersti Berget, mener dette viser at arbeidsmarkedet er i endring, og at måten revisorer jobber på endrer seg.

- Et team består av enkeltindivider med ulike styrker og kompetanser. Alle revisjonsmedarbeidere i Deloitte behøver ikke å ha MRR for å jobbe hos oss. Vi tror på tverrfaglig kompetanse, og at våre revisjonsteam styrkes ved å ha ulike mennesker med ulik utdanningsbakgrunn.

 

Studentene fikk innføring i analyseverktøy

Studentene fikk under første dagen av «Audit for Tomorrow» en innføring i analyseverktøyet Power BI. Kurset ble holdt av Emil Beus ved Analytics-gruppen i Audit & Assurance. Beus mener innføringen er såpass generell at studentene får bruk for kurset under studiene og uavhengig av valg av arbeidsgiver etter fullendte studier.

- Med tanke på den enorme utviklingen man har opplevd i datakapasitet og -behandling er det ikke en eneste bransje som vil være upåvirket av analyseverktøy som Power BI. Vi jobber knallhardt for å være ledende i bransjen på relevante analyseverktøy, og jeg tror studentene fikk en forståelse for hvor langt fremme vi er.

Beus trekker også fram selve caset som sentralt for hvordan dataanalyse både kan brukes på et generelt nivå, men også helt revisjonsspesifikt.

 

Presenterte caser for partnerne

Dag to fikk studentene blant annet høre Roger Furholm presentere sine tanker om hvordan en revisor historisk har vært og hvordan revisor vil være i framtiden. Studentene fikk også høre Turi Pettersen fra Deloittes Strategy & Operations-avdeling fortelle om Deloittes arbeid med bærekraft og hvilken rolle og ansvar Deloitte har som et multinasjonalt selskap.

«Audit for Tomorrow» ble rundet av med presentasjoner av casejobbingen fremfor partner. Gry Kjersti Berget var imponert over studentene.

- Studentene presenterte gode svar på spørsmålene som ble stilt, og det var tydelig at de fikk brukt både forståelsen for dataanalyse og kunnskapen de har opparbeidet seg om revisjon de siste dagene. Jeg er veldig imponert.

 

Deloittes studenttilbud

Vi håper «Audit for Tomorrow» ga studentene en liten smakebit av den teknologiske utviklingen vi står overfor og de nye kravene til revisjonsbransjen. Utviklingen påvirker egenskapene vi ser etter hos nyutdannede revisorer. Partner Reidar

Ludvigsen påpeker at en revisor må være god til å kommunisere, ha evne til å tenke kritisk og kreativt samtidig som en bruker teknologi til å manipulere og analysere data fra ulike kilder for å identifisere risikoer og gi innsikt. I midten av desember legger vi ut stillingsannonser for fast jobb med oppstart høst 2020 med løpende opptak gjennom våren. Vi ser frem til være fremtidens arbeidsplass for innovative og dyktige studenter.

 

Jobbannonser for nyutdannede vil publiseres i starten av desember. Les mer om studenttilbudet vårt her. 

Var denne siden nyttig?