vises-det-gronne-skiftet-i-selskapsrapporteringen

Artikkel

Vises det grønne skiftet i selskapsrapporteringen?

Webinaropptak

Deloitte har for tredje året på rad gjennomført en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 50 største selskapene i Norge. På dette webinaret presenterer vi funnene i studien, og deler våre tanker rundt utviklingen av rapporteringens rolle i et næringsliv som blir stadig mer opptatt av bærekraft og det grønne skiftet.

Arbeidet som gjøres rundt bærekraft og samfunnsansvar er viktig for de fleste virksomheter. Opplysninger om strategi, mål og resultater er etterspurt av brukerne av informasjonen - som finansmarkedene, investorer, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessenter. Rapporteringen som virksomhetene gjør i forbindelse med årsavslutningen er et viktig virkemiddel for å formidle denne informasjonen.

På dette webinaret får du også høre VP & Head of Corporate Sustainability i Statkraft, Sidsela Nyebak og Direktør Finans og Bærekraft i Moelven, Rune F. Andersen, dele sine erfaringer rundt det å integrere bærekraft i strategien og å involvere styret i rapporteringen. 

Integrert raportering

En analyse av Norges 50 største virksomheter

open in new window Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?