Stavanger Advisory

Tjenester

Deloitte Advisory - Stavanger

Vår advisory-gruppe består av erfarne rådgivere ledet av Bjarte Jonassen, Bård Frøyland og Bengt Eriksen. Våre rådgivere har en felles bakgrunn i revisjon, finans, skatt og regnskap.

Vi bistår kunder med tjenester innen:

  • Vekst, oppkjøp og reorganisering
  • Konsolidering, nedsalg og sammenslåing
  • Restrukturering via gjeldsforhandling eller konkurs
  • Regnskap, skatt og rapportering
  • Rettsprosesser, sakkyndig oppdrag og verdivurderinger
  • Utleie av personell til stillinger innen finans, regnskap og skatt

Mange av våre kunder er høyt profilerte lokalt eide selskaper, med klare visjoner, god gjennomføringsevne og høye forventninger til vårt bidrag. Andre er i krevende omstillingssituasjoner forårsaket av endrede rammebetingelser eller uventede hendelser. Vår ambisjon er å bety noe for hver enkelt kunde.

Deloitte i Stavanger har 100 profesjonelle medarbeidere som ønsker å bistå kunder med å utvikle nye bærekraftige virksomheter. I tillegg er vi en del av en nasjonal og global virksomhet som er klare til å hjelpe dere med å etablere virksomhet der dere måtte ønske. På den måten kan vår lokale kunnskap om din virksomhet, integritet og profesjonalitet bidra til at dere kan etablere virksomhet eller relasjoner i andre bransjer eller markeder.

Ta gjerne kontakt per e-post eller telefon for å avtale et spennende møte.

Deloitte Advisory - Oil & Gas

Her kan du laste ned vår produktkatalog for å se tjenestene Deloitte Advisory i Stavanger leverer innen Oil & Gas.

Last ned produktkatalog

Kontakt oss

Bjarte M. Jonassen

Bjarte M. Jonassen

Partner, Audit & Assurance, Finansielle tjenester

Bjarte er partner i Audit & Assurance Stavanger. Han har bred erfaring fra revisjon og finansiell rådgivning i forbindelse med transaksjoner, herunder rådgivning knyttet til fusjoner og oppkjøp, due d... Mer

Bård Frøyland

Bård Frøyland

Partner, Audit & Assurance, Advisory

Bård Frøyland er partner i Audit & Assurance. Han er leder for rådgivningsvirksomheten i Stavanger og har bred erfaring innen revisjon og rådgivning, herunder bistand knyttet til områder som kontrakts... Mer

Bengt Eriksen

Bengt Eriksen

Partner, Audit & Assurance, Insolvenstjenester

Bengt er partner i Audit & Assurance Stavanger. Han har bred erfaring fra verdivurderinger, sakkyndig oppdrag ved tvister, strategi og beslutningsprosesser, finansiell rådgivning, fusjoner/fisjoner, l... Mer