Tjenester

Kommunal sektor

Regnskap og finansiell rapportering

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør, herunder og KOSTRA-rapportering (ekstra kapasitet)
  • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
  • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
  • Effektivisering av arbeidsprosesser
  • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering
  • Økonomisk bistand i forbindelse med evaluering av tjenester og tjenesteproduksjon

Kontakt oss

Oddvar Snipsøyr

Oddvar Snipsøyr

Leder, Finance

Oddvar Snipsøyr har over 20 års erfaring fra rådgivning, revisjon og fra operative økonomiroller. Han leder tjenesteområdet Finance i Deloitte med ansvar for en rekke CFO-tjenester, inkludert forbedri... Mer