Tjenester

Kommunal sektor

Regnskap og finansiell rapportering

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør, herunder og KOSTRA-rapportering (ekstra kapasitet)
  • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
  • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
  • Effektivisering av arbeidsprosesser
  • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering
  • Økonomisk bistand i forbindelse med evaluering av tjenester og tjenesteproduksjon

Kontakt oss

Oddvar Snipsøyr

Oddvar Snipsøyr

Partner

Oddvar Snipsøyr er revisjonspartner i Deloitte Norge.... Mer