Løsninger

Media and Advertising Assurance

Tilliten i det digitale annonsemarkedet er på sitt laveste nivå noensinne. Dette gjelder hele verdikjeden: Annonsørene har stadig mindre tillit til mediebyråene samtidig som kundene ikke stoler på annonsørene. Mediene sliter på sin side med å rapportere riktige tall.

Alt dette skyldes i stor grad mangel på transparens i det digitale annonsemarkedet.

Annonsørene søker å øke sin ROMI (return on marketing investment) og ønsker å se høyere salgstall som følge av stadig høyere investering i reklame. Mediebyråene er opptatt av å beskytte sin rolle og marginer og de digitale mediene ønsker å tiltrekke seg flest mulig annonser.

Ulike risikor kan trekkes frem:

Finansielt - får jeg det jeg betaler for? 

 • Sikre at kompensasjon til mediebyråene er i tråd med inngått kontrakt.
 • Ikke oppgitte rabatter, uautoriserte mark-ups, ikke fakturert media. 

Visninger - så forbrukerne annonsen min? 

 • 54 % av visninger er faktisk ikke sett. 
 • Ansvarliggjøre utgiver: Ikke betal for det du ikke mottar. 
 • Redusert effektivitet av reklame på grunn av hyppig bruk av ad blockers. 

Reklamesvindel - nådde annonsen min et menneske eller en robot? 

 • 6,5 millioner dollar tapt i 2017. 
 • Upålitelig måling av tredjeparters kampanjer.

Merkevarerisiko - vises annonsen sammen med hensiktsmessig innhold og i henhold til mitt budskap?

 • Merkevare og omdømme: Unngå at annonser plasseres ved uønsket innhold og på uønskede nettsider.
 • Beskytt merkevaren ved å overvåke og kontrollore online formidling. 

Setter ny standard for tillit

I dette bildet er det behov for å skape tillit i hele verdikjeden og uavhengig bekreftelse av informasjon er en av nøklene til det. World Federation of Advertisers vedtok så sent som i mai 2018 et Media Charter med åtte prinsipper som skal komme problemene til livs. Ett av disse prinsippene er å kreve uavhengig verifikasjon av informasjon.

Med bakgrunn i denne virkeligheten tilbyr Deloitte tjenester innenfor Media & Advertising Assurance som setter en ny standard for innsikt og tillit i verdikjeden. Vi leverer en rekke bekreftelses- og rådgivningstjenester for kjøpere og selgere av annonser både i digitale og tradisjonelle medier.

Kontraktgjennomgang før en annonsekampanje:

 • Vi gjennomgår kontrakter mellom annonsør og mediebyråer for å sikre at vilkårene i kontrakten er hensiktsmessige og i henhold til bransjestandard og behov. Vår erfaring fra bransjen kombinert med en utprøvd metodikk gjør oss til en god rådgiver for både annonsør og mediebyrå.

Evaluering av mediekvalitet:

 • Med vår metodikk og programvare kan evaluere prosesser benyttet til å beregne annonsevisninger og beregne effektiviteten av disse.  Vi kan med våre verktøy spore digitale annonser i sann-tid, identifisere evt. ugyldig trafikk og analysere avvik.

Merkevarerisiko:

 •  Annonseplassering er viktig for å støtte oppunder og bygge merkevaren, og feil plassering av annonsen, for eksempel ved siden av uønsket innhold eller på nettsteder som strider mot annonsørens verdier, kan medføre en stor nedside. Vi analyserer annonseplassering for å identifisere merkevarerisiko og bruker prediktive analyseverktøy for å forutse positiv eller negativ påvirkning av ulik plassering.

Informasjonsbehandling og cybersikkerhet:

 • Deloitte bistår i gjennomføring av evalueringer for å identifisere eventuelle svakheter i forbindelse med cybersikkerhet og informasjonsbehandling, inkludert personopplysninger i reklameøyemed.

Kontraktgjennomgang etter en kampanje:

 • Vi gjennomgår kontrakten mellom partene og vurderer overholdelse av avtalen, inkludert finansielle og ikke-finansielle mål. Gjennomgangen vil inkludere en kontroll av at alle rabatter og inntektsfordelinger beregnes i henhold til kontrakt.

Evaluering av måloppnåelse:

 • I etterkant av en annonsekampanje tilbyr Deloitte å evaluere resultatene fra kampanjen gjennom en vurdering av oppnåelse av resultatmål og KPIer. Vi kan også gjennomgå tjenesteleveransen og om nivået på tjenesten, eksempelvis antall FTEer allokert til kampanjen, er i henhold til avtale.

Vurdering og valg av mediebyrå:

 • Deloitte kan ved utløp av eksisterende kontrakter støtte annonsører i valg av samarbeidspartnere i fremtidige kampanjer.