Tjenester

Privat sektor

Regnskap og finansiell rapportering

Vi kan bistå med et bredt spekter av oppgaver, deriblant:

 • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør (ekstra kapasitet)
 • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
 • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
 • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering
 • Regnskapsutarbeidelse og konsolidering
 • Rapportering til ledelse og styre
 • Finansiell/business controlling
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Forbedringsprosjekter
 • Rådgivning innen skatt, avgift og selskapsrett
 • Restruktureringer, fisjon og fusjon
   

Konsolidering og Konsernregnskap

Deloitte har bred erfaring innen bistand til konsolidering og utarbeidelse av konsernregnskap. 

Konsernregnskap må være nøyaktige og relevante for å danne grunnlag for interne beslutninger og informasjon til eksterne interessenter. Gode og effektive konsolideringsløsninger og – prosesser er nødvendige for å levere optimal kvalitet innenfor gitte tidsfrister, og dette krever at konsolideringsløsningen er tilpasset konsernets størrelse og kompleksitet. Konsolideringsløsningen og – prosessen må i tillegg til teknisk konsolidering være i stand til å håndtere endringer i IFRS, norsk regnskapsskikk eller andre relevante regnskapsspråk.

Deloitte kan bistå økonomifunksjonen gjennom hele konsolideringsprosessen, bl. a. på følgende områder:

 • Bistand til vurdering av krav fra endringer i regnskapsregler i forhold til eksisterende konsolideringsløsning
 • Teknisk konsolidering, oppstilling og kvalitetssikring av konsernregnskap
 • Diskusjonspartner og kvalitetssikring av logikk og struktur i forbindelse med implementering og videreutvikling av konsolideringsløsning
 • Bistand i forbindelse med oppstilling og regnskapsføring av oppkjøps- og salgstransaksjoner i konsernregnskapet
 • Diskusjonspartner ved regnskapsmessige problemstillinger.
   

Vi kan også bidra med management for hire innenfor følgende stillinger:

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Konsernregnskapssjef / Regnskapssjef
 • Prosjektleder / -deltaker (ressurspersoner)
 • Finansiell Controller / Business Controller
 • Regnskaps- og økonomimedarbeider