Regnskap og finansiell rapportering

Tjenester

Regnskap og finansiell rapportering

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen rådgivning knyttet til regnskap og finansiell rapportering både for statlig, kommunal og privat sektor.

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen rådgivning knyttet til regnskap og finansiell rapportering både for statlig, kommunal og privat sektor. Vi har en leveransemodell som er tilpasset hver enkelt kunde. Enten du har behov for en fagspesialist til å løse en regnskapsmessig problemstilling, en midlertidig ressurs i påvente av ansettelse (Management for Hire) eller et rådgivningsteam til et prosjekt, kan vi bistå. 

Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen i både privat og offentlig sektor (stat og kommune). Våre rådgivere har en solid regnskapsfaglig bakgrunn. Flere av våre medarbeidere er statsautoriserte revisorer og har i tillegg erfaring fra økonomi- og regnskapsfunksjoner på ulike nivå og i ulike sektorer. Ved å benytte oss som rådgiver, vil du også få tilgang til Deloittes tverrfaglige kompetanse og internasjonale nettverk.
 

Fordeler for din virksomhet ved bruk av Deloitte som rådgiver:

  • Tilgang til nødvendig kompetanse og kapasitet i kritiske perioder
  • Økt fleksibilitet i bemanningen av økonomifunksjonen
  • Forbedringsprosjekter som frigjør ressurser til mer verdiskapende aktiviteter
  • Økt kvalitet i finansiell rapportering
  • Kompetanseoverføring
  • Få direkte tilgang til spesialister i et av verdens ledende kompetansehus
     

Les mer om våre tjenester innnen regnskap og finansiell rapportering:

Privat sektor

Statlig sektor

Kommunal sektor

Kontakt oss

Oddvar Snipsøyr

Oddvar Snipsøyr

Partner

Oddvar has 25 years of experience from consulting, auditing and operational finance roles. He leads Finance & Performance at Deloitte Norway. His focus is on a number of CFO services, including improv... Mer