Tjenester

Regnskapsrapportering

Håndtering av komplekse regnskapsmessige utfordringer

Vi er alltid ajour med den siste utviklingen på regnskapsområdet. Det kommer deg til gode i form av kvalifisert rådgivning og gode løsninger på dine komplekse problemstillinger.

Deloitte reviderer selskaper av alle størrelser innenfor de fleste bransjer og har på denne måten opparbeidet spesialisert kompetanse innenfor alle områder.

I tillegg har vi et globalt nettverk å trekke på, dersom det skulle være behov for særlig kompetanse innenfor regnskapsområdet.

 

Vi har ekspertise på:

- Bokføringsloven

- IFRS

- NGAAP og norske regnskapsstandarder

- US-GAAP og SEC-rapportering

Vi holder også en rekke kurs og seminarer om regnskapsmessige forhold.

Kontakt oss

Jørn Borchgrevink

Jørn Borchgrevink

Leder Audit and Assurance

Jørn Borchgrevink er leder for Audit & Assurance i Norge og oppdragsansvarlig partner. Han er oppdragsansvarlig revisjonspartner for ledende selskaper innen handel, finans og media/telekommunikasjon. ... Mer