Løsninger

Robotics og revisjon

Robotic Process Automation (RPA) gir effektivitet og høyere presisjon

Økte mengder data og økt bruk av dataanalyse krever mer tid til store og tunge prosesser, og mindre tid på manuelle og repetitive oppgaver.

Digitalisering sprer seg med stor hastighet og i vår arbeidshverdag som revisorer ser vi dette tydelig i form av automatisering av manuelle prosesser og i den økte mengden og kompleksiteten av våre klienters data. Vår revisjon bygger på denne dataen, og RPA er en viktig del av arbeidet med løpende å utvikle verktøy og teknologi som optimaliserer våre revisjonsløsninger både med tanke på effektivitet og kvalitet.

 
Økt tempo og presisjon med RPA

Stadig flere tar i bruk RPA for å automatisere enkle og administrative arbeidsoppgaver. RPA er en type automatisering som utfører de eksakt samme manuelle stegene en arbeidstaker ville utført. Vi definerer et sett med logiske regler og trinn for roboten som styrer input fra tastatur og musepeker i alle tenkelige programmer og brukergrensesnitt, før vi lar roboten jobbe seg gjennom våre definerte rammer. Derfor forringes heller ikke kvaliteten, da roboten i praksis utfører de samme arbeidsoppgavene en ansatt tidligere har gjort, bare med mye høyere presisjon.

Vår automatisering resulterer derfor i økt tempo samtidig som kvalitet i rutineoppgaver forbedres. Dette vil igjen føre til en mer konsistent revisjon på tvers av våre klienter som gir oss kunnskapen til å stille de relevante spørsmålene, samtidig som det gir oss ekstra kapasitet til å kunne gi kundene større innsikt i deres egen virksomhet.

 
Automatisering kombinert med kunstig intelligens

For eksempel er review av elektroniske dokumenter et område hvor vi allerede benytter automatisering i kombinasjon med kunstig intelligens. Deloitte har utviklet Argus som benytter maskinlæring for å hjelpe med å identifisere og visualisere deler av den elektroniske dokumentasjonen som er av interesse for våre medarbeidere.

Vårt mål er å skape innovative løsninger med fokus på datadrevet innsikt, automatisering og verdiskapende rapportering for våre klienter.

 
Nøkkelen til suksess er menneskene bak verktøyene

Moderne analyseverktøy er en forutsetning for konkurransedyktige leveranser, men nøkkelen til suksess er menneskene som bruker dem. Verktøyene i seg selv er ikke tilstrekkelig, det sentrale er kompetansen til våre revisorer.

Basert på vår kjennskap til din virksomhet bestemmer våre dyktigste revisorer hvilke analyser det er nødvendig å utføre, og vurderer hva resultatene av analysene innebærer og hvilken betydning funnene har. Verktøyene bidrar til at vi kan utføre en enda mer effektiv revisjon av enda høyere kvalitet og å gi enda mer verdifull innsikt tilbake – og bruke tiden på det som er aller viktigst for deg.

 

Kontakt oss

Reidar Ludvigsen

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette... Mer

Robert Steira

Robert Steira

Senior Manager

Robert er Senior Manager, IFRS-akkreditert- og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes satsning på robotisering av revisjonsprosessen, med det formål å effektivisere revisjonen slik at medarbeide... Mer