Tjenester

Statlig sektor

Regnskap og finansiell rapportering

Overgang til statlige regnskapsstandarder og ny statlig kontoplan

Deloitte bistår statlige virksomheter med overgang og implementering av ny statlig kontoplan og/eller nye statlige regnskapsstandarder (SRS).

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Kvalitetssikring av åpningsbalanse
  • Utarbeidelse eller kvalitetssikring av nye regnskapsrutiner og prosesser som følge av innføring av de statlige regnskapsstandardene
  • Bistand i forbindelse med nye budsjettrutiner
  • Vurdering av økonomimodell
  • Bistand med tilpasninger og nødvendige endringer i ERP-systemet til virksomheten
  • Kurs og kompetanseutvikling

Dette gjelder både for nettobudsjetterte- og bruttobudsjetterte virksomheter. I flere tilfeller har vi bistått i prosessen fra A-Å, både regnskapsfaglig og systemmessig (Agresso).
 

Løpende regnskap og rapportering

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør, herunder ny årsrapport i staten for regnskapsåret 2014 (ekstra kapasitet)
  • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
  • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
  • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering

Kontakt oss

Oddvar Snipsøyr

Oddvar Snipsøyr

Partner

Oddvar has 25 years of experience from consulting, auditing and operational finance roles. He leads Finance & Performance at Deloitte Norway. His focus is on a number of CFO services, including improv... Mer

Nina Kristine Østlund

Nina Kristine Østlund

Partner

Nina Kristine Østlund er Partner i Deloitte Norge.... Mer