Tjenester

Statlig sektor

Regnskap og finansiell rapportering

Overgang til statlige regnskapsstandarder og ny statlig kontoplan

Deloitte bistår statlige virksomheter med overgang og implementering av ny statlig kontoplan og/eller nye statlige regnskapsstandarder (SRS).

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Kvalitetssikring av åpningsbalanse
  • Utarbeidelse eller kvalitetssikring av nye regnskapsrutiner og prosesser som følge av innføring av de statlige regnskapsstandardene
  • Bistand i forbindelse med nye budsjettrutiner
  • Vurdering av økonomimodell
  • Bistand med tilpasninger og nødvendige endringer i ERP-systemet til virksomheten
  • Kurs og kompetanseutvikling

Dette gjelder både for nettobudsjetterte- og bruttobudsjetterte virksomheter. I flere tilfeller har vi bistått i prosessen fra A-Å, både regnskapsfaglig og systemmessig (Agresso).
 

Løpende regnskap og rapportering

Vi kan bistå med oppgaver som:

  • Bistand til månedsoppgjør og årsoppgjør, herunder ny årsrapport i staten for regnskapsåret 2014 (ekstra kapasitet)
  • Opprydding i reskontroer, interimskontoer og bistand til annet forefallende arbeid
  • Utarbeidelse og oppdatering av prosess- og rutinebeskrivelser (økonomihåndbok)
  • Utarbeidelse av rapporter, samt utføre rapportering

Kontakt oss

Oddvar Snipsøyr

Oddvar Snipsøyr

Leder, Finance

Oddvar Snipsøyr har over 20 års erfaring fra rådgivning, revisjon og fra operative økonomiroller. Han leder tjenesteområdet Finance i Deloitte med ansvar for en rekke CFO-tjenester, inkludert forbedri... Mer

Nina Kristine Østlund

Nina Kristine Østlund

Partner

Nina Kristine Østlund er Partner i Deloitte Norge.... Mer