Business Process Solutions

Deloittes Business Process Solutions er spesialister på CFO-ens ansvarsområdet, og tilbyr konsulenter med høy kompetanse og bred erfaring som raskt kan steppe inn og bistå med enten interimløsninger eller prosjektstøtte for å sikre at din økonomiavdeling opprettholder kontinuiteten.