Deloitte på innsiden

Audit & Assurance

Verdens ledende revisjons- og rådgivningsselskap

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit til finansiell rapportering og bidrar til et effektivt og velfungerende næringsliv.

Revisjon

Deloitte utfører revisjon for en rekke klienter av varierende størrelse og i ulike bransjer og sektorer.

Vi utfører alltid oppdragene med respekt for den viktighet dette har for våre klienter, samtidig som det er avgjørende at vi kan sette sammen et klientteam med oppdatert regnskaps- og revisjonskompetanse som også er basert på relevant bransjekunnskap.

Rådgivning

Basert på vår omfattende innsikt er også Deloitte ettertraktet som rådgivere innen økonomisk ledelse og kontroll, samt finansiell rapportering både innen privat og offentlig sektor. Vi kan bidra med rådgivning innen områder som norske og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), Statlige regnskapsstandarder (SRS), samt en rekke andre fagområder med tilknytning til regnskaps- og økonomifunksjonen. Vårt fokus er på forbedring, utvikling og kvalitet i prosesser. Prosjektene gjennomføres med egne team, eller i samarbeid med spisskompetanse fra andre forretningsområder.

Kontakt

Ved spørsmål om spesifikke stillinger eller muligheter i Audit & Advisory, kontakt oss på nointervju@deloitte.no

Var denne siden nyttig?