Artikkel

Bli god på å presentere med våre fem eksperttips 

Vet du hvordan du skal strukturere et foredag for holde på oppmerksomheten til publikum? Eller vet du hvordan du bør bruke kroppsspråket for å fremstå selvsikker og trygg? Her er fem eksperttips til deg som vil bli bedre på å holde presentasjoner.

Noen har holdt foredrag og presentasjoner siden studietiden, mens for andre blir det enda en ny ferdighet som på utvikles i møte med arbeidslivet. I Deloitte - og i en rekke andre virksomheter - er presentasjoner en viktig del av hverdagen uansett rolle og arbeidsområde. Presentasjonsteknikk er derfor en viktig ferdighet å ha med seg.

Vi har samlet fem enkle tips du kan ta med deg før din neste presentasjon. Tipsene kommer fra Deloittes eksperter på presentasjonsteknikk og gis våre medarbeidere som deltar på kurs i presentasjonsteknikk.  

 

1. Finn målet med presentasjonen og tilpass den etter målgruppen

Før du begynner bør du stille deg noen viktige spørsmål:

 • Hvem er målgruppen min?
 • Hva er hovedbudskapet mitt? Prøv å oppsummere hovedbudskapet i én setning.
 • Hva ønsker jeg at lytterne skal gjøre i etterkant av presentasjonen? Hva skal presentasjonen bidra med? Gjør dette eksplisitt.
 • Åpner du presentasjonen på en måte som vil vekke oppmerksomhet? Du vekker oppmerksomhet blant annet ved å involverer publikum med spørsmål.

   
 

2. En god presentasjon inneholder fire hovedelementer

 • Innhold: Ha innhold som publikum ønsker, og ta hensyn til hvor mye lytterne klarer å ta til seg på tiden du har til rådighet.
 • Struktur: Ha en logisk oppbygning og en tydelig avslutning.
 • Det personlig elementet: Ha et personlig preg på presentasjonen. F.eks. en kort historie om noe du har opplevd. Det skaper tilleggsverdi.
 • Innpakning: Ha en godt forberedt innpakking (PPT, visuelle hjelpemidler osv.)

   
 

3. Bruk en god disposisjon

 • Introduksjon: Få oppmerksomhet, kontakt, troverdighet og velvilje. Vekk interesse ved å antyde tema og hva som skal omtales.
 • Bakgrunn: Opplys om tema og kontekst – da er det lettere for publikum å henge med videre.
 • Budskap: Gi en kort fremstilling av hovedbudskap og påstand. Hva skal lytterne huske, forstå eller gjøre etter å ha hørt presentasjonen? Fortell kort, klart og konkret.
 • Argumentasjon og bevis: Bevis argumenter du kommer med – det gir tyngde til presentasjonen din. Husk å bruke god kildekritikk.
 • Konklusjon: Oppsummer konklusjoner og ikke presenter noe nytt på dette tidspunktet. Tilby lytterne konkrete forslag til handling.

   
 

4. Hvordan presentere godt?

 • Bruk kroppsspråket aktivt
 • Øyekontakt. Se opp og ha øyekontakt med publikum.
 • Håndbevegelser. Bruk armer og hendene på en naturlig måte, det vekker oppmerksomhet og tillit.
 • Positur og uttrykk. Husk å smile. Ta et steg frem når du vil ha oppmerksomhet.
 • Bevegelse. Beveg deg litt på naturlig måte – ikke hold presentasjonen stiv som en pinne.

   
 

5. Til selve presentasjonen

 • Gjør gode forberedelser. Ha materiale klart i god tid!
 • Bruk tid på å kunne innholdet og teamet godt.
 • Forbered en skriftlig start og slutt. De ti første sekundene av en presentasjon har stod betydning for om du får oppmerksomheten til lytterne dine.
 • Øv, øv, øv. Hvis du har øvd godt vil du fremstå tryggere. 

   
 

…og skulle du ha skikkelig sceneskrekk, har vi noen gode råd helt på tampen:

 • Pust rolig og dypt.
 • Finn et vennlig ansikt i publikum – og fokuser på det.
 • Ikke sloss mot nervene, ønsk dem velkommen! Mange blir mer fokusert når de er litt nervøse.
 • Husk at publikum ikke merker nerver og spenning på samme måte som deg.
 
Var denne siden nyttig?