Deloittes språkskole

Artikkel

Deloittes språkskole

Språk er makt, og et godt språk gir både jobbsøknad og eksamensbesvarelse et løft. Vår kollega Camilla Sønderland Skjønberg gir deg tipsene som sikrer presise formuleringer.

«I forhold til hva da?»

Språket er kontinuerlig i utvikling. Det medfører også at nye språklige uttrykk og begreper kan forvirre og brukes feil. Den omfattende bruken av begrepet «I forhold til» er ett eksempel. 

«I forhold til» betyr i hovedsak det samme som «sammenlignet med». Følgende setninger har samme betydning:

 • I forhold til Marius, er Lars høy.
 • Sammenlignet med Marius, er Lars høy.

Det er blitt vanlig å bruke «I forhold til» i stedet for «når det gjelder», «som gjelder», «med tanke på» og lignende. Ett eksempel er følgende setning fra adressa.no:

 • I forhold til den store brannfaren i landsdelen vil regnet komme godt med.

Ettersom «i forhold til» betyr «sammenlignet med», betyr denne setningen:

 • Sammenlignet med den store brannfaren i landsdelen, vil regnet komme godt med.

De fleste vil nok heller ha regn enn brannfare, men journalisten mente trolig at det med tanke på den store brannfaren var godt at det kom til å begynne å regne. Mange bruker også «i forhold til» som erstatning for en preposisjon.

Som eksempel kan vi se på følgende setning fra Nettavisen:

 • Mario Balotelli har nulltoleranse i forhold til rasisme.

Hva slags toleransegrad rasisme har, er ukjent, men av denne setningen virker det som Balotelli har lavere toleranse enn rasisme. Hva han har nulltoleranse for, er dermed ikke klart. Følgende setning gir derimot mening:

 • Mario Balotelli har nulltoleranse for rasisme.
Regler for bruk av «i forhold til»
 1. «I forhold til» kan brukes ved sammenligning, men bruk gjerne «enn» eller «sammenlignet med» i stedet.
 2. «I forhold til» bør helst ikke brukes som preposisjon. «Av», «etter», «for», «utfra», «med», «mot», «om», «opp», «overfor», «på», «til» er som regel mer elegant.
 3. «I forhold til» betyr ikke det samme som «når det gjelder», «som gjelder», med tanke på» eller lignende uttrykk.

 

Særskriving

Sammensatte ord er flere selvstendige ord som skal skrives i ett ord, for eksempel et firma bestående av advokater: «Advokatfirma». Jo bedre vi blir i engelsk, desto dårligere ser det ut til at vi blir på å skrive sammensatte ord. Deling av ord og uttrykk som henger sammen, kaller vi særskriving. Et eksempel på feil særskriving er «konsulent oppdrag», mens et eksempel på riktig særskriving er «vær så god».

Det er ikke alltid lett å vite om noe skal skrives i ett eller flere ord. Et tips kan være å lese sammensetningene høyt for seg selv. Dersom uttrykket uttales som ett ord, med trykk bare på det første leddet, skal det skrives som ett ord. Hvis det uttales som to ord, med likt trykk på begge ordene, skal det skrives som to ord. Mange bruker bindestrek i sammensatte ord. Dette kan være greit hvor det letter lesingen, for eksempel hvor to vokaler eller tre like konsonanter står etter hverandre eller hvis ordet blir veldig langt. For eksempel: 

 • Buss-stopp (eller busstopp)
 • Bre-is

Ord som består av et egennavn og et substantiv skrives også med bindestrek. For eksempel:

 • Deloitte-ansatt
 • Deloitte-penn 

Særskrivingsfeil blir tidvis forvekslet med orddelingsfeil. Orddelingsfeil er imidlertid noe annet; da deles et ord fordi det ikke er plass til hele ordet på én linje. Ved orddelingsfeil deles ett ord på feil sted, for eksempel ordd-eling.

Interessert i flere språktips? Følg med i de neste utgavene av Deloittes nyhetsbrev, og tips oss gjerne om innhold du vil lese mer om.

Var denne siden nyttig?