Deloitte på innsiden

Financial Advisory

Kjøp, salg, og omstrukturering av virksomhet

Financial Advisory bistår bedrifter og eiere ved kjøp, salg, fusjon og omstrukturering av virksomhet.

Corporate Finance

Vår Corporate Finance gruppe arbeider med transaksjonsrådgivning/M&A, dvs. bistand i forbindelse med kjøp, salg og fusjoner og finansielle spørsmål for industrielle parter i mellomstore og større virksomheter. Sammen med vår globale Corporate Finance organisasjon gjennomfører vi M&A oppdrag som krever internasjonal bransjekunnskap og lokale kontakter.

Transaction Services

Vår Transaction Services gruppe utfører Due Diligence- og granskningsoppdrag på vegne av norske og utenlandske oppdragsgivere. Våre revisorer og advokater gjennomfører full finansiell, juridisk og forretningsmessig gjennomgang i forbindelse med kjøp, salg, fusjon, børsnotering og granskninger, eller avgrensede vurderinger innen enkeltstående områder.

Valuation & Financial Analysis and Modeling

Som beslutningsgrunnlag for våre kunder leverer vi et bredt spekter av verdivurderingstjenester, finansiell analyse og modellering i forbindelse med transaksjoner, for regnskapsmessige og skattemessige formål og som sakkyndige eksperter i forbindelse med tvister. Vi utfører selskapsverdsettelser, verdivurdering av immaterielle eiendeler og av finansielle instrumenter. Vi gjennomfører også komplekse finansielle analyser med utgangspunkt i skreddersydde finansielle beregnings- og simuleringsmodeller.

Infrastructure & Capital Projects

Vår I&CP gruppe arbeider med kommersiell og finansiell rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av store og komplekse investeringer og infrastrukturanskaffelser både for den private og den offentlige sektoren. Dette innebærer planlegging, utvikling, modellering og gjennomføring av komplekse transaksjoner der finansiering, investering og drift inngår i et lengre perspektiv, bl.a. Offentlig Privat Samarbeid.

Søk på ledige stillinger

For øyeblikket ingen ledige stillinger.

Kontakt

Ved spørsmål om spesifikke stillinger eller muligheter i Financial Advisory, kontakt oss på nointervju@deloitte.no

Var denne siden nyttig?