Artikkel

Hverdagen i Deloitte

Seks av våre ansatte forteller om hvordan det er å jobbe i de ulike forretningsområdene våre.

Financial Advisory

Kathrine Søndergaard

I Financial Advisory (FA) jobber jeg som manager på prosjekter innen finansiell bedriftsrådgivning. I FA jobber vi hovedsakelig med rådgiving innen kjøp, salg, fusjon og omstrukturering av selskaper. Dette omfatter blant annet due diligence, business case-analyser innen privat og offentlig sektor, verdsettelser, restrukturering, og finansiell analyse og modellering. I Norge er vi ca. 50 ansatte og globalt er vi del av et nettverk på over 10.000 ansatte som jobber i Financial Advisory. Vi samarbeider ofte med våre kollegaer i Norden, men også andre land som USA eller Storbritannia.

Fordi vi er en forholdsvis liten avdeling som tilbyr et bredt tjenestespekter på tvers av bransjer, må man som konsulent i FA evne å sette seg inn i nye problemstillinger svært raskt. Det er det jeg opplever som mest spennende med å jobbe i FA; man får tidlig mye ansvar, tempoet er til tider svært høyt, og man jobber sammen med kompetente og motiverte konsulenter og ledere i et godt sosialt miljø.

For ett år siden jobbet vi for en rekke kreditorer der låntakeren sto i fare for å bryte lånebetingelsene sine og selskapets kontantbeholdning nesten var oppbrukt. Vår oppgave var å gjennomgå den fremtidige strategiplanen for selskapet ved å peke på risikoelementer i planen, og vurdere hvorvidt den var realistisk. Formålet var å gi bankene et godt nok bilde av selskapet og dets potensial før eventuelle forhandlinger mellom selskapet og bankene. I dette prosjektet bidro vårt arbeid til at selskapet unngikk konkurs og at en rekke ansatte fikk beholde jobbene sine. Det var verdiskapende både for selskapet, bankene og for meg personlig. På denne måten kan jeg bidra til å gjøre en forskjell hos våre klienter, spesielt når jeg jobber på prosjekter innen restruktureringstjenester.

Risk Advisory

Lise Vassmoen 

I Risk Advisory jobber vi med problemstillinger innen antikorrupsjon, internkontroll, informasjons- og cybersikkerhet, samfunnsansvar, corporate governance og risiko. Vi har konsulent - og revisjonsoppdrag innenfor disse områdene i både offentlig og privat sektor.

Jeg har det siste året jobbet med antikorrupsjon, internkontroll og informasjonssikkerhet. Disse fagfeltene er utrolig spennende fordi de er så høyaktuelle! Relevante temaer er stadig omtalt i medier, lover og regler er jevnlig i utvikling, og bedrifters interesse for disse temaene er økende. God håndtering av fagfeltene er stadig viktigere for å sikre en effektiv og pålitelig drift hos de fleste bedrifter. Problemstillingene vi jobber med endrer seg derfor hele tiden. Morsomt!

Risk Advisory, Finans- og revisjonsstøtte

Andreas Loly

Siden jeg begynte i Deloitte høsten 2014 har jeg fått oppleve den dynamiske hverdagen i Risk Advisory. Jeg har faktisk deltatt på prosjekter innen alle de forskjellige områdene i avdelingen, fra IT-revisjon til rådgivning innenfor internkontroll og kvalitetssikring av investeringsplaner. I hovedsak har jeg jobbet med det vi kaller «finans- og revisjonsstøtte». Revisjonsstøtte er et kortsiktig engasjement, og man arbeider gjerne på flere prosjekter parallelt, noe som gjør arbeidsdagen spennende og fartsfylt. Man får også muligheten til å videreutvikle analytiske evner og teknologisk forståelse fordi oppgavene gjerne omhandler dataanalyse og IT-sikkerhet. Det å jobbe med finansinstitusjoner er utrolig givende, da man bransjen hele tiden er i endring i form av regulatoriske krav og utfordringer.

Cyber Risk Services (Risk Advisory)

Øystein Landsverk

Cyber Risk Services (CRS) jobber for å bedre cybersikkerheten hos våre kunder. Vi jobber på alle nivåer for å sikre at bedriftene har en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet, og hjelper dem med å bli motstandsdyktige mot angrep. Cybersikkerhet handler om så mye mer enn bare brannmurer og antivirus! Områdene vi konsentrerer oss om inkluderer sikkerhetstesting, sikkerhetsstyring, risikohåndtering, rådgivning og revisjon. Den raskt økende bruken og avhengigheten av digital teknologi gjør oss mer sårbare enn noensinne, og er like aktuelt for privatpersoner og bedrifter.

I CRS jobber jeg med penetrasjonstesting, som vil si å simulere angrep på våre kunders systemer, webapplikasjoner og infrastruktur. Ved å jobbe i et stort selskap som Deloitte får jeg sjansen til å jobbe på spennende fagfelt i bedrifter av alle typer og størrelser, både i privat og offentlig sektor. Arbeidsmåten gir meg sikkerhetserfaring på systemer vi omgir oss med og som er en del av livet til venner og kjente.

Audit & Assurance

Tina Remøy

I Audit & Assurance får du en variert klientportefølje og muligheten til å jobbe med mange ulike bransjer. Revisors oppgave er å utføre en uavhengig gransking og undersøkelse av en bedrifts regnskap og finansielle rapportering, med formål om å kontrollere årsregnskapet. For å gjøre en god jobb som revisor er man avhengig av å forstå virksomheten, derfor jobber vi mye ute hos klienten. Her kan vi etablere en oversikt over foretakets risiko og identifisere mulige misligheter som kan oppstå. Nyansatte vil få en variert hverdag, hvor man både jobber i ulike team og med ulike klienter. Revisor fungerer også som veileder, og gir råd slik at bedriften kan etablere gode rutiner. En oppgave for revisor kan derfor være å teste internkontrollene til et selskap. Andre viktige tjenester er for eksempel bistand ved konsolidering og kapitalforhøyelse. Revisor utfører en samfunnsmessig viktig oppgave ved å skape trygghet til finansiell informasjon.

Som student skrev jeg min masteroppgave om et firma Deloitte har som klient. Derfor ble jeg en del av dette klientteamet som nyansatt. Klienten var ny for Deloitte, noe som betydde at jeg var blant dem som hadde mest kunnskap om virksomheten. Dette resulterte i at jeg hadde god forståelse for hvordan virksomheten var strukturert, og ble dermed en sentral bidragsyter til risikovurderingen av selskapet. Hele høsten dreide seg om å gå i møter med klienten og bli kjent med alt fra investeringer til bedriftens inntektsområde. For å forstå hvordan det kan oppstå feil og mangler i revisjonen, må en revisor vite mye om prosess- og virksomhetsforståelse. Det var nytt for meg da jeg var nyansatt.

I løpet av de to årene jeg har jobbet med revisjon i Deloitte har jeg lært utrolig mye. Jeg er derfor så glad for muligheten jeg har fått til å ta enda et steg videre og videreutdanne meg innenfor dette fagfeltet. Jeg gleder meg til et år som student hvor jeg kan fordype meg i jobbrelaterte problemstillinger og ta med noen gode verktøy tilbake i hverdagen. Og i tillegg får betalt for å gjøre det, er ganske luksus.

I Deloitte får man mulighet til å være med på prosjekter som strekker seg utover den normale revisjonen. Personlig synes jeg det er veldig givende, da man bruker det man har lært på flere områder. Jeg har en master i strategi, og er derfor veldig glad for at jeg får bruk for denne utdannelsen både i revisjonen (prosessforståelse) og i prosjekter som innebærer innovasjon og internt strategiarbeid. Alle i vår avdeling har ulik hverdag ut ifra klientportefølje og andre prosjekter, derfor finnes det ingen «standardhverdag» som revisor i Deloitte.

I Deloitte har vi ingen inndeling av de nyansatte i form av avdeling eller bransje, noe som betyr at alle får en klientportefølje som er variert.  Det gjør at man får muligheten til å teste ulike bransjer og størrelser for å finne ut hva man liker å jobbe med og hvilke bransjer man vil spesialisere seg videre innenfor. Her skiller Deloitte seg ut.

Strategy & Operations, Consulting

Ingrid Mortensen Kallevig

Som konsulent i Deloitte har jeg jobbet med flere prosjekter som varierer i både lengde, omfang og bransje. Felles for alle prosjektene har likevel vært at jeg har fått bruke det jeg lærte på studiet. I min mastergrad spesialiserte jeg meg i logistikk og Supply Chain Management. Erfaringen med å analysere og optimalisere arbeids- og informasjonsflyt har ført til at jeg har fått mye ansvar for prosesskartlegging i prosjekter. Jeg har analysert arbeids- og informasjonsflyten innenfor helse- og banksektoren og maritim industri. I de fleste prosjektene har jeg vært del av et team med svært erfarne konsulenter. Det er veldig lærerikt og morsomt, men også krevende å jobbe med så flinke folk. Når du tilbringer mye tid sammen med klienten, slik vi gjør i Consulting, blir vi godt kjent. Jeg har etter to år som konsulent fått jobbe på prosjekt med leger, sykepleiere, lastebilsjåfører, statsvitere, lagerarbeidere, piloter og snekkere. Jeg kan noe om akuttmottak, om brakker, om livet i offentlige etater og om redningsflåter på skip. Dette er bekjentskaper og kunnskap jeg er veldig glad for at jeg har fått, og som gjør hverdagen variert og givende.  

I Consulting blir vi stadig utfordret til å utvikle oss. Allerede på det første prosjektet mitt fasiliterte jeg workshoper, holdt presentasjoner for ekspertgrupper og hadde ansvar for sluttleveransen. Grensene blir stadig flyttet, og på det siste prosjektet det første året mitt som konsulent var jeg fire måneder alene hos kunde. Jeg kartla prosesser med ansatte fra Buenos Aires, Dubai og Singapore. Det var krevende, men samtidig føltes det veldig bra når prosjektet lykkes sammen med kunden!

Deloitte Advokatfirma, Legal

Heidi Augestad Opsahl

«Muligheten for et samarbeid på tvers av fagområder opplever jeg som unikt.»  

Å jobbe som advokatfullmektig i legal-avdelingen til Deloitte Advokatfirma gir muligheten for å bli kjent med en rekke fagfelt. Det er en fin mulighet hvis man ikke har bestemt seg for hva man ønsker å spesialisere seg i. På avdelingen jobber vi blant annet med eiendomsrett, granskning og antikorrupsjon, IT-juss, selskapsrett, IP og M&A. Du jobber tett med de partnerne for de ulike fagfeltene, noe som er veldig lærerikt.

Som fullmektig på legal opplever jeg å få mye ansvar. Jeg har egne saker, holder foredrag, går i retten alene, samtidig som jeg jobber i team på større prosjekter. Denne kombinasjonen er veldig utviklende og gir erfaringer med både større og mindre klienter og innblikk i forskjellige markeder. Når man er ferdig på jusstudiet er man i liten grad spesialisert og man føler at man kan litt om alt, men ingen ting veldig godt. Det man imidlertid tar med seg, er et verktøy som gjør at man kan lære seg nesten hva som helst. I Deloitte lærer man seg raskt å stole på seg selv, egne kunnskaper og vurderinger. Noe det beste med Deloitte er likevel at du jobber med så mange mennesker med en helt annen bakgrunn enn deg selv. Vi har et helt kompetansehus til disposisjon. Å kunne jobbe tett med økonomer har eksempelvis vært helt uvurderlig i en rekke saker. Muligheten for et samarbeid på tvers av fagområder opplever jeg som unikt. 

Deloitte Advokatfirma, Skatt

Sara Kaldvatsvik Storvik

«I skatteavdelingen vil du oppleve at læringskurven er bratt, men at utvikling av medarbeidere prioriteres - noe som gir store muligheter for faglig og personlig vekst.»

I avdelingen for selskapsskatterett jobber vi med å bistå nasjonale og internasjonale selskaper med alle typer skattespørsmål som oppstår i deres virksomhet. Det innebærer generell skatterådgivning for optimalisering og effektivisering av virksomhet og kostnadsnivå, rådgivning for å sikre at selskapers virksomhet drives i henhold til gjeldende regelverk, bistand i forbindelse med klagesaker og tvister med skattemyndighetene. I tillegg til løpende skatterådgivning bistår vi også selskaper med tilrettelegging og strukturering i forbindelse med alle typer transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter, omstruktureringer og fusjoner/fisjoner.

På større saker arbeider vi ofte i team som består av for eksempel en partner, en senioradvokat og en advokatfullmektig. Da får man tidlig bryne seg på store og krevende saker, samtidig som man arbeider tett med erfarne medarbeidere som ønsker å bidra til at både du og prosjektet lykkes. Ofte består teamet også av kolleger på tvers av forretningsområdene og på tvers av landegrenser. Muligheten til å kunne jobbe både selvstendig med mindre oppdrag og på team med kolleger med annen yrkesbakgrunn og utdannelse under større prosjekter gir innsikt i perspektiver man ellers ikke ville fått.

 

Global Employer Services, Fast Advokat

Hans-Thyge Solheim Hansen

«Jeg ønsket meg en variert arbeidsdag med internasjonale problemstillinger, dynamiske rettsområder og med mye ansvar»

Jeg har jobbet i Global Employer Services (GES)-avdelingen i Deloitte Advokatfirma i ca. 4,5 år. Avdelingen er den største i Deloitte advokatfirma og består av jurister og økonomer. Vi bistår hovedsakelig globale arbeidsgivere med ansatte som arbeider på tvers av landegrenser. Arbeidsgiverne kan ha ulike problemstillinger knyttet til skatt, trygd, immigrasjon, arbeidsrett eller pensjon for å nevne noe.

Vi bistår store og små klienter i de fleste bransjer, og jeg arbeider daglig med flere av verdens største selskaper. Arbeidet er meget variert og spenner seg fra vurderinger av spesifikke juridiske spørsmål til utarbeidelse av policyer og dokumenter av mer operasjonell og strategisk karakter. Vårt arbeid bidrar til at arbeidsgivere og ansatte kan oppfylle sine skatte-, trygde- og rapporteringsmessige forpliktelser i inn- og utland. Vi bistår også klientene med å tiltrekke seg, beholde og utvikle de beste talentene slik at de når sine globale målsettinger.

Våre klienter må forholde seg til en rekke ulike regelverk på en mengde rettsområder i de land de opererer i. Omfanget av forpliktelser i den enkelte jurisdiksjon, sammenholdt med utfordringene knyttet til tolkning av bi- og multilaterale avtaler på skatte-, trygde-, immigrasjonsområdet kan være overveldende for våre klienters interne avdelinger. Derfor oppfattes vi ofte som betrodde støttespillere av arbeidsgiver.

Å løse klienters utfordringer gjennom arbeid i tverrfaglige team lokalt og globalt er spennende og lærerikt. En vanlig arbeidsdag består typisk av møter med klienter for avklaring av problemstillinger og faktum. Videre gjennomføres telefonmøter med myndigheter og kolleger i et eller flere av de over 150 landene Deloitte opererer i, med diskusjoner knyttet til lokale lover og reguleringer og avklaringer rundt hvordan klientens utfordringer skal løses innen et globalt rammeverk.

GES-gruppens internasjonale arbeidshverdag krever samarbeid med Deloitte-kontorer i utlandet, og det er et viktig satsningsområde for Deloitte at ansatte får mulighet til å bygge om et internasjonalt nettverk innad i selskapet. En stor del av opplæring og kurs avholdes derfor som regionale og globale samlinger, med internasjonale temaer på agendaen.

Jeg ønsket meg en variert arbeidsdag med internasjonale problemstillinger, dynamiske rettsområder og med mye ansvar – GES-avdelingen er sånn sett perfekt for meg.

Var denne siden nyttig?