Kurs til eksamen

Careers

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Selskapsrett 

24. mars
kl. 16.30 – 21.00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i selskapsrett etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika (Foredrag kl. 16.30 – 19.00. Middag og mingling kl. 19.00 – 21.00).

Tema for manuduksjonen er: «Salg og omsetning av aksjer - hvilke begrensninger gjelder og hvilken betydning har vedtekter og aksjonæravtaler?». Manuduksjonen er rettet spesielt mot studenter som tar valgfaget i selskapsrett, men er også relevant for tredjeavdelingsstudenter.

Meld deg på manuduksjon i Selskapsrett

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Skatterett I

1. april
kl. 16.30 – 20:30

Deloitte Advokatfirma inviterer til manuduksjon i skatterett I, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika (Foredrag kl. 16.30–18.30. Middag og mingling kl. 18.30–20.30).

Vi vil fokusere på skatt på alminnelig inntekt, fradrag for kostnader i alminnelig inntekt og tidfesting av inntekter og kostnader. Vi kommer til å gå gjennom hvilke vilkår som må være oppfylt samt relevante forarbeider og rettspraksis. Målet er å gi studentene en god forståelse av de viktigste temaene i skatterett I.

Meld deg på manuduksjon i Skatterett I

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Fast Eiendoms Rettsforhold

7. mai 
kl. 16.30 – 21.00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika (Foredrag kl. 16.30–19.00. Mat og mingling kl. 19.00–21.00).

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1211 – Privatrett II). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Meld deg på manuduksjon i Fast Eiendoms Rettsforhold

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema