Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Skatterett II

30. oktober
kl. 15.45 – 20.00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i skatterett, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. (Foredrag fra kl. 16.00 – ca. kl. 18.00)

Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i valgfaget JUS5980 Skatterett II, og vi vil gå gjennom noen av de viktigste emnene i pensum i dette faget.

Meld deg på manuduksjon i skatterett II

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Arbeidsrett

6. november
kl. 15.45 – 20.00

Vi ønsker velkommen til manuduksjon i arbeidsrett, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. (Foredrag fra kl. 16.00 – ca. kl 18.00)

Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i valgfaget JUS5511 Arbeidsrett – den individuelle del på masternivå og JUR1511 Arbeidsrett – den individuelle del på bachelornivå, og vi vil gjennomgå noen av de viktigste emnene i pensum i dette faget. 

Meld deg på manuduksjon i arbeidsrett

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Fast eiendoms rettsforhold

26. november
kl. 15.45 – 20.30

Vi inviterer vi til manuduksjon i fast eiendom etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. (Foredrag fra kl. 16.00 – ca. kl. 18.30)

Manuduksjonen vil være en gjennomgang av en eksamensrettet caseoppgave som sendes til studentene i forkant av arrangementet. Caseoppgaven vil bli gjennomgått av erfarne advokater fra Deloittes faggruppe for Fast Eiendom. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Meld deg på manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Selskapsrett 

5. desember
kl. 16.15 – 21.00

Vi inviterer til manuduksjon i selskapsrett etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. (Foredrag fra kl. 16:30 – ca. kl. 19.00)

Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i JUS3212 – Formuerett II, og vi vil gå gjennom noen av de viktigste emnene i pensum i dette faget. 

Meld deg på manuduksjon i selskapsrett

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema