Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Selskapsrett 

28. mars
kl. 15.45 – 20.00

Vi inviterer til manuduksjon i selskapsrett etterfulgt, av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika.

Temaet for manuduksjonen er: Salg og omsetning av aksjer - Hvilke begrensninger gjelder og hvilken betydning har vedtekter og aksjonæravtaler? Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i valgfaget JUS5801 på masternivå, men studenter som skal ta eksamen i JUS3212 – Formuerett II er også velkomne til å delta.

Meld deg på manuduksjon i selskapsrett

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Skatterett

10. april
kl. 15.45 – 20.00

Vi inviterer til manuduksjon i grunnleggende skatterett, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika.

Lær skatterett av de som lever og puster skatt hver dag. Skatterett læres best ved å forstå prinsippene og sammenhengene, og når dette kombineres med våre stalltips til henvisninger i Lovdata Pro, får du det beste utgangspunktet for en vellykket eksamen. Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ha eksamen i valgfaget JUS5981 på masternivå og JUR1981 på bachelornivå.

Meld deg på manuduksjon i grunnleggende skatterett

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema

Fast eiendoms rettsforhold

28. mai
kl. 15.45 – 20.00

Vi inviterer vi til manuduksjon i fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika.

Manuduksjonen vil være en gjennomgang av en eksamensrettet caseoppgave som studentene mottar i forkant. Caseoppgaven vil omhandle utvalgte sentrale problemstillinger fra læringskravene, og vil bli gjennomgått av erfarne advokater fra Deloittes faggruppe for Fast Eiendom. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Manuduksjonen er rettet mot studenter som skal ta eksamen i JUS1211 – Privatrett II.

Meld deg på manuduksjon i fast eiendoms rettsforhold

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14
0191 Oslo

Påmeldingsskjema