Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Nattuglene våren 2020 - Videomanduksjoner

I tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene i forbindelse med corona-viruset ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i opplegget vårt rundt vårens Nattugler. I oversikten nedenfor kan du se hvilke manduksjoner som er omgjort til videomanduksjon. Oversikten oppdateres forløpende.

Selskapsrett 

24. mars

Vi ønsker velkommen til videomanuduksjon i selskapsrett

I tråd med Helsedirektoratets vedtak om å kansellere møter og kurs som innebærer store forsamlinger, ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i opplegget vårt rundt vårens Nattugler. Vi kansellerer muligheten til å møte fysisk i Deloittehuset, men vi ønsker å tilby dere muligheten til å se foredraget online.

Vi vil samme dag som manuduksjonen avholdes dele en lenke til videomanuduksjon til alle påmeldte. Her vil det også være mulighet til å sende inn spørsmål til manuduksjonen. Du kan se foredraget akkurat når det passer deg, og vi vil samle opp alle spørsmål og dele svarene på disse med dere i etterkant.

Vi håper og tror at dette vil være et godt tilbud til dere, nå som universitetet er stengt på grunn av koronaviruset.

Tema for manuduksjonen er: «Salg og omsetning av aksjer - hvilke begrensninger gjelder og hvilken betydning har vedtekter og aksjonæravtaler?». Manuduksjonen er rettet spesielt mot studenter som tar valgfaget i selskapsrett, men er også relevant for tredjeavdelingsstudenter.

Meld deg på videomanuduksjon i Selskapsrett

Påmeldingsskjema

Skatterett I

15. april

Vi ønsker velkommen til videomanuduksjon i skatterett I

I tråd med Helsedirektoratets vedtak om å kansellere møter og kurs som innebærer store forsamlinger, ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i opplegget vårt rundt vårens Nattugler. Vi kansellerer muligheten til å møte fysisk i Deloittehuset, men vi ønsker å tilby dere muligheten til å se foredraget online.

Vi vil samme dag som manuduksjonen avholdes dele en lenke til videomanuduksjon til alle påmeldte. Her vil det også være mulighet til å sende inn spørsmål til manuduksjonen. Du kan se foredraget akkurat når det passer deg, og vi vil samle opp alle spørsmål og dele svarene på disse med dere i etterkant.

Vi håper og tror at dette vil være et godt tilbud til dere, nå som universitetet er stengt på grunn av koronaviruset.

Vi vil fokusere på skatt på alminnelig inntekt, fradrag for kostnader i alminnelig inntekt og tidfesting av inntekter og kostnader. Vi kommer til å gå gjennom hvilke vilkår som må være oppfylt samt relevante forarbeider og rettspraksis. Målet er å gi studentene en god forståelse av de viktigste temaene i skatterett I.

Meld deg på videomanuduksjon i Skatterett I

Påmeldingsskjema

Fast Eiendoms Rettsforhold

7. mai 

Vi ønsker velkommen til videomanuduksjon i Fast Eiendoms Rettsforhold

I tråd med Helsedirektoratets vedtak om å kansellere møter og kurs som innebærer store forsamlinger, ser vi oss dessverre nødt til å gjøre noen endringer i opplegget vårt rundt vårens Nattugler. Vi kansellerer muligheten til å møte fysisk i Deloittehuset, men vi ønsker å tilby dere muligheten til å se foredraget online.

Vi vil samme dag som manuduksjonen avholdes dele en lenke til videomanuduksjon til alle påmeldte. Her vil det også være mulighet til å sende inn spørsmål til manuduksjonen. Du kan se foredraget akkurat når det passer deg, og vi vil samle opp alle spørsmål og dele svarene på disse med dere i etterkant.

Vi håper og tror at dette vil være et godt tilbud til dere, nå som universitetet er stengt på grunn av koronaviruset.

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum. Oppgaven sendes ut uken før manuduksjonen og advokater fra Deloittes faggruppe vil lede dere igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

 
 

Meld deg på videomanuduksjon i Fast Eiendoms Rettsforhold

Påmeldingsskjema