Kurs til eksamen

Karriere

Nattuglene

Eksamensrettede manuduksjoner 

Deloitte Advokatfirma tilbyr eksamensrettede manuduksjoner gjennom vårt kurskonsept «Nattuglene» i Oslo. Hvert semester inviterer vi til manuduksjon i skatterett, selskapsrett og fast eiendom, etterfulgt av middag og mingling i våre lokaler i Bjørvika. Hver høst inviterer vi i tillegg til manuduksjon i arbeidsrett.

Nattuglene våren 2021 - Videomanduksjoner (Zoom)

I tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene i forbindelse med corona-viruset er våre fysiske manuduksjoner våren 2021 i Deloittehuset flyttet til Zoom, med mulighet for å stille spørsmål til våre advokater live via chat. I oversikten nedenfor kan du se kommende videomanuduksjoner dette semesteret.

Selskapsrett

24. mars 2021

Deloitte Advokatfirma inviterer til videomanuduksjon i Selskapsrett på Zoom.

Tema for manuduksjonen er: «Salg og omsetning av aksjer - hvilke begrensninger gjelder og hvilken betydning har vedtekter og aksjonæravtaler?». Manuduksjonen er rettet spesielt mot studenter som tar valgfaget i selskapsrett, men er også relevant for tredjeavdelingsstudenter.

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS5801). Oppgaven sendes ut uken før foredraget og advokater fra Deloitte Advokatfirma sin faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven.

Meld deg på videomanuduksjon i Selskapsrett

Påmeldingsskjema

Kollektiv arbeidsrett

8. april 2021

Deloitte Advokatfirma ønsker velkommen til videomanuduksjon i kollektiv arbeidsrett på Zoom. 

Manuduksjonen vil ta for seg sentrale hovedtrekk innenfor kollektiv arbeidsrett. Det legges opp til en overordnet og grunnleggende gjennomgang av arbeidslivets organisasjonsstruktur i Norge, innholdet i sentrale begrep innen kollektiv arbeidsrett, rettskildebilde og forholdet mellom kollektiv og individuell arbeidsrett. 

Meld deg på videomanuduksjon i Kollektiv arbeidsrett

Påmeldingsskjema

Skatterett I

15. april 2021

Deloitte Advokatfirma inviterer til videomanuduksjon i skatterett I på Zoom.

Vi vil fokusere på skatt på alminnelig inntekt, fradrag for kostnader i alminnelig inntekt og tidfesting av inntekter og kostnader. Vi kommer til å gå gjennom hvilke vilkår som må være oppfylt samt relevante forarbeider og rettspraksis. 

Målet er å gi studentene en god forståelse av de viktigste temaene i skatterett I.

Meld deg på videomanuduksjon i Skatterett I

Påmeldingsskjema

Fast Eiendoms Rettsforhold

11. mai 2021

Deloitte Advokatfirma inviterer til videomanuduksjon i Fast Eiendoms rettsforhold på Zoom.

Vi har laget en eksamensrettet caseoppgave som dekker sentrale emner innenfor pensum (JUS1211 – Privatrett II). Oppgaven sendes ut uken før foredraget, og advokater fra Deloittes faggruppe leder studentene igjennom sitt løsningsforslag til oppgaven. Vi vil også se nærmere på utvalgte læringskrav som kan bli gitt som teorioppgave på eksamen.

Meld deg på videomanuduksjon i Fast Eiendoms Rettsforhold

Påmeldingsskjema