Deloitte på innsiden

Lær mer om hvordan det er å være nyansatt i Audit & Assurance

Vi har samlet en rekke nyansatte hos til å fortelle litt om hvordan de har opplevd sine første måneder som ansatte i Deloitte slik at du kan få et bedre innblikk i hva som venter deg dersom du begynner å jobbe hos oss.

Monika Gillebo – Associate, Audit & Assurance

Hvordan skiller Audit & Assurance seg ut fra andre områder i Deloitte?

En revisors oppgave er kort fortalt å bekrefte og kvalitetssikre finansiell informasjon. I revisjon jobber du løpende med flere klienter av ulik størrelse, og du lærer deg å ha mange baller i luften samtidig. Det bidrar til svært varierte arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsdag og en bratt læringskurve. Som revisor jobber man også veldig mye ute hos klientene, noe jeg synes er en utrolig spennende del av yrket.

Hvordan opplever du det å være ansatt i Audit & Assurance?

I revisjon er arbeidsdagene svært varierte. Du får jobbe med klienter fra ulike bransjer, og du får tidlig dine egne ansvarsområder. Man jobber også svært mye i team, hvor man sammen løser problemstillinger som oppstår. Jeg får også løpende tilbakemeldinger fra de ulike oppdragsteamene jeg er med på, noe som bidrar til stadig utvikling innenfor faget.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fremover?

Du får stadig mer ansvar etter hvert som du får mer erfaring, noe som bidrar til at du alltid får utfordret deg selv og tilegnet deg ny kunnskap. I tillegg får alle i Deloitte tildelt en coach som fungerer som din støttespiller og karriereveileder. Man har en tett dialog med sin coach, hvor man sammen kartlegger hvordan man kan utnytte sitt potensial og hvilke utviklingsmuligheter man har.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Her ønsker jeg å trekke frem et godt faglig og inkluderende miljø. Jeg møter alltid hjelpsomme og imøtekommende kollegaer på jobb, noe som bidrar til at jeg føler meg trygg og verdsatt i organisasjonen. God oppfølging og en kultur hvor det er fokus på kunnskapsdeling er noe jeg verdsetter høyt.

Hvordan har du vært med på å utgjøre en forskjell?

Som revisor har du et viktig samfunnsansvar, ved at du som en uavhengig part skal bekrefte informasjon. På den måten er revisors rolle svært viktig i markedet, der tillit er en avgjørende faktor, og man utgjør en forskjell både for sine klienter og for samfunnet. Deloitte har også en årlig «Impact Day» hvor man har mulighet til å utgjøre en forskjell for lokalsamfunnet gjennom veldedig arbeid, i tråd med Deloittes formål om å «make an impact that matters».  

Monika Gillebo
Associate, Audit & Assurance
mogillebo@deloitte.no
+47 452 21 013

Joachim Stensland – Associate, Audit & Assurance

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

De første månedene i Deloitte vil jeg beskrive som veldig lærerike og innholdsrike. Etter to uker med kurs, i hhv. Oslo og på Norefjell, blir man regelrett kastet ut i arbeidslivet. Ila. mine første uker var jeg allerede ute hos klient. Etter å ha vært på utallige bedriftspresentasjoner i min tid som student er det jo nesten blitt en floskel at man blir «kastet ut på dypt vann med en gang», men det er faktisk det man blir. Heldigvis så er de andre her på kontoret kompetente og dyktige, så de redder deg rett før du holder på å drukne.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Her på «det blide Sørland» er det noe mindre enn i Oslo. Vi er ca. 50 ansatte fordelt på tre kontorer. Det positive med det er at man lettere kan se at arbeidet man gjør faktisk har en betydning for kontoret som helhet. Gjennom Deloitte har jeg også muligheten til å videreutdanne meg for å bli statsautorisert revisor slik at jeg kan revidere børsnoterte selskaper. Derfor skal du nok ikke se bort ifra at du finner meg i hallene på et universitet i overskuelig fremtid!

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Da jeg var ute og gjennomførte interimsrevisjon hos en klient sammen med en senior manager fra kontoret, ble vi sittende å småprate med den daglige lederen av bedriften. Vi snakket om alt fra bedriftens månedsrapport til hvor dårlig det norske fotballandslaget var for tiden og at «alt var bedre før» (jmf. VM 1998). Derfra beveget praten seg inn på et mer ledelsesrelatert spor, og jeg kunne komme med input som jeg hadde tilegnet med fra deg jeg skrev min masteroppgave. Tenk deg, der sitter jeg, en nyutdannet og enda-ikke-tørr-bak-øra-nyansatt og kommer med fornuftige innspill i et møte med en daglig leder av en større bedrift på Sørlandet og en erfaren senior manager. Det var ufattelig motiverende!

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det som jeg setter mest pris på ved å jobbe i Deloitte er kollegene på kontoret og organisasjonskulturen. Som nyansatt har du mange spørsmål og føler deg litt som en fisk som har svømt litt for langt ut i ukjent farvann. Heldigvis er alle dørene åpne og alle tar seg tid til å svare på spørsmål. Jeg har ikke tallet på hvor mange ganger jeg har løpt ned døren til min counsellor og diverse oppdragsledere for å få svar på ting jeg lurer på, men jeg blir alltid møtt med et smil og gode svar.

Joachim Stensland
Deloitte Kristiansand
Associate, Audit & Assurance
jstensland@deloitte.no
+47 974 30 501

Ingvild Orheim – Senior, Audit & Assurance

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Min første tid i Deloitte ga mange faglige utfordringer. Det startet med at nyansatte i Audit & Assurance hadde felles kursing i Oslo og på Norefjell. Der fikk vi fylt opp verktøykassen med Code of Conduct, kurs om ulike dataprogram, revisjonsmetodikk, regnskapspåstander og mye mer. Etter hvert som nye verktøy ble introdusert, fikk vi opplæring i hvordan bruke disse ved å løse praktiske case. Dette gav meg viktig forståelse og trygghet for arbeidet som kom senere. 

I Deloitte får man ved oppstart tildelt en fadder og en coach. Fadderen min hjalp meg i gang med faglige- og praktiske problemstillinger, mens coach hjalp med karriereveiledning. Jeg opplever at Deloitte tar opplæring på alvor gjennom organisering fra HR-avdelingen sin i tillegg til at erfarne medarbeidere får kursing om hvordan å videreformidle sin kunnskap.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt FO og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Å jobbe som revisor i et av verdens ledende rådgivnings- og revisjonsselskap åpner for muligheten til å jobbe med spennende problemstillinger allerede fra starten i karrieren. Som nyansatt i Audit & Assurance ble jeg plassert på flere team som arbeider med kunder innen ulike sektorer og bransjer. Allerede første uken fikk jeg bli med i kundemøte. I Deloitte arbeider nyansatte tett med mer erfarne medarbeidere slik at man kan lære, men samtidig får mulighet til å stille alle de «dumme» spørsmålene.

Jeg trives svært godt i avdelingen min og mine utviklingsmuligheter fremover er mange. To viktige motivasjonsfaktorer for meg er faglig utvikling og skape verdi for kunder. For å gjøre dette vil jeg ta videreutdanning med Master i Regnskap og Revisjon, noe man får mulighet til gjennom Deloitte sin stipendordning.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg vil trekke frem et interessant prosjekt som jeg deltok på i høst der vi gjennomførte en modenhetsvurdering av internkontroll. Forbedringspunktene vi rapporterte er verdifulle innspill til kunden fordi det kan være vanskelig å evaluere seg selv og se sine forbedringsområder. Arbeidet med forbedring av internkontroll reduserer risiko for feil i sentrale prosesser i bedriften, og vil på sikt gi klienten en effektiviseringsgevinst.

Jeg vil også trekke frem det fine samarbeidet vi har med Kirkens Bymisjon i Trondheim. I høst har vi strikket oransje skjerf som henges ut i byen, slik at noen som fryser kan ta det. På den måten har jeg bidratt til å gjøre en forskjell for noen i lokalsamfunnet.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det er spesielt to ting jeg setter høyt ved å jobbe i Deloitte. Det første er forskjellen jeg ser vi gjør for kundene ved at vi bistår i faglige problemstillinger. Det andre er samholdet blant kolleger og deres faglige engasjement. Eksempelvis har vi kontormøter én gang i måneden der vi diskuterer anvendelse av nye reguleringer og revisjonsmetodikk. Av sosiale arrangement vil jeg trekke frem aktivitetskampanjen der vi deler kontoret inn i lag og konkurrerer om flest aktivitetspoeng.

Ingvild Orheim
Deloitte Trondheim
Senior, Audit & Assurance
iorheim@deloitte.no
+47 415 16 829

Sandra Skjeveland – Associate 2, Audit & Assurance

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden som nyansatt i Deloitte har vært svært lærerik. De første ukene var alle nyansatte samlet i Oslo og på Norefjell til felles kurs, sosiale arrangementer, og praktisk opplæring. Dette ga oss en trygg og god start, og et godt grunnlag for de arbeidsoppgavene som ventet. I møte med andre nyansatte i samme situasjon får man utvekslet erfaringer og forventninger, noe som for meg har bidratt til en god overgang fra studieliv til arbeidsliv. 

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Hverdagen som nyansatt i revisjon er svært spennende og variert. Man får muligheten til å jobbe med spennende klienter fra ulike bransjer, utfordre seg selv og lære noe nytt hver dag. Med god oppfølging av den enkelte og fokus på samarbeid, får man støtte og veiledning fra dyktige kollegaer og bidrar i teamarbeid.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Som ansatt i Deloitte har man mulighet til å gjøre en forskjell, ikke bare innad i organisasjonen, men også utad. I forbindelse med Deloittes 100-års markering fikk alle ansatte i Deloitte benytte én arbeidsdag til å gjøre en forskjell i sitt nærmiljø, gjennom Impact Day. I den forbindelse deltok jeg og resten av de ansatte ved Stavangerkontoret på et fantastisk arrangement der vi inviterte nyankomne flyktninger og innvandrere fra 1.-10. trinn på Johannes Læringssenter i Stavanger til en egen aktivitetsdag. Det gjorde inntrykk å se den takknemligheten barna og ungdommene viste for å få en dag litt utenom det vanlige. Jeg fikk virkelig følelsen av å ha gjort en forskjell for noen som trenger det.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på ved å jobbe i Deloitte er den gode kulturen. Det inkluderende samholdet mellom kollegaer ga meg tidlig en følelse av tilhørighet. I løpet av de første månedene mine i Deloitte har jeg deltatt på flere sosiale arrangementer og fått muligheten til å bli bedre kjent med kollegaer utenfor arbeidsplassen.

Kunnskapsdeling er en sentral del av kulturen i Deloitte, noe jeg allerede har erfart og satt pris på som nyansatt. Jeg blir alltid møtt av kollegaer som tar seg tid til å svare på spørsmål og veilede meg i arbeidet jeg gjør. 

Sandra Skjeveland
Deloitte Stavanger
Associate 1, Audit & Assurance
sskjeveland@deloitte.no
+47 970 43 091

Var denne siden nyttig?