Deloitte på innsiden

Slik er det å være nyansatt i Consulting

Under kan du lese mer om hvordan ansatte i Human Capital, Strategy & Operations og Technology har hatt det den første tiden i Deloitte.

Karina Blanco – Consultant, Technology

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Utfordrende, givende og veldig gøy. Kombinasjonen av det faglige og det sosiale har vært veldig bra. Man får mange utfordringer og mye ansvar fra starten av, men samtidig god veiledning. Det er også mye sosialt som skjer. Man blir godt kjent med sine nye kollegaer og inkludert på en god måte.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Å jobbe som konsulent er utrolig spennende. Vi får mange varierte oppgaver og ingen dager er like. Deloitte har en counsellor-ordning, hvor counsellor er den personen som støtter og følger opp ens karriereutvikling. Man setter seg kortsiktige og langsiktige mål og prøver å jobbe mot disse. Jeg tror mulighetene er mange, og man kan og bør aktivt forme sin personlig og karriereutvikling.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg er sikker på at jeg har vært til stor hjelp for prosjektene jeg har vært på, og er en del av. En av kundene jeg jobber for gjennomgår nå en stor organisasjonsendring. Jeg har vært med på å implementere et nytt ERP-system hos kunden, og vært med på å tilrettelegge for at endringen i organisasjonen skulle gå så bra som mulig. Jeg jobber fortsatt med denne kunden, og jeg er sikker på at teamet vårt har klart å skape verdi for dem ved å forbedre systemene de bruker slik at det på sikt blir enklere for medarbeiderne deres å utføre arbeidsoppgavene sine. 

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på i Deloitte er mine kollegaer. Uten et godt arbeidsmiljø og kompetansedeling kan man ikke trives og utvikles på en god måte. I Deloitte er det veldig viktig å utvikle de nyansatte. Jeg opplever at jeg alltid kan få hjelp og stille spørsmål når det trengs.

Karina Blanco
Consultant, Technology
kblanco@deloitte.no
+47 23 27 23 69

Mari Jevne Arnesen – Senior Consultant, Strategy & Operations

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden i Deloitte fylles kalenderen både med faglig og sosialt opplegg. Vi startet med en uke på Norefjell hvor vi fikk en rekke kurs og oppgaver, samtidig som man var sammen med både andre nyansatte og mer erfarne Deloittere døgnet rundt. Flere av de faglige verktøyene jeg har hatt mest bruk for i etterkant lærte jeg på Norefjell.

Tilbake i Oslo begynte jeg umiddelbart på prosjekt, hvor jeg ble behandlet som en fullverdig del av teamet og ble kjent med både norske og internasjonale Deloittere.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt FO og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Strategy & Operations er en avdeling hvor man tidlig får mye ansvar i prosjektene. I løpet av mitt første år var jeg på ulike prosjekter innen fagområder som lønnsomhetsforbedring, strategi og innkjøp. Kundene i prosjektene tilhørte også flere ulike bransjer.

I S&O forventes det mye av deg fra starten. Det er positivt, fordi det innebærer at du både blir sett og hørt i prosjektene du tar del i. I tillegg blir du plassert i en kompetansegruppe som passer din profil og dine interesser.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har selv vært intern i Deloitte før jeg ble fast ansatt. Derfor var det meningsfullt å få være prosjektleder for summer internsene i 2016. I år bidrar jeg også som prosjektstøtte og fadder for internsene i vårt forretningsområde. I høst er jeg medansvarlig for det faglige opplegget for de nyansatte i Consulting på Norefjell. Jeg opplever også at vi har vært med på å gjøre en forskjell for kundene i samtlige av prosjektene jeg har vært en del av.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Kombinasjonen av det faglige og det sosiale gjøre at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Siden starten har jeg blitt utfordret i ulike kontekster og virkelig prøvd meg utenfor komfortsonen.

Mari Jevne Arnesen

Mari Jevne Arnesen
Senior Consultant, Strategy & Operations
marnesen@deloitte.no
+47 908 54 232

Mette Hole – Consultant, Strategy & Operations

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Å være nyansatt i Deloitte er enda bedre enn jeg hadde forventet meg. Både arbeidshverdagen og det sosiale miljøet har overrasket meg positivt. Det hele ble kick-startet med kursing på Norefjell, som var ypperlig anledning for oss nyansatte til å bli godt kjent før vi skulle innta arbeidshverdagen i Bjørvika. Fra første dag etter kursingen har arbeidsdagene vært fylt med spennende oppgaver og nye bekjentskaper. Jeg har til nå stort sett jobbet fra kontoret i Bjørvika hvor jeg trives veldig godt, men er også ute hos kunder stadig vekk. Ellers er det mye å bli med på på fritiden. Jeg spiller håndball på Deloitte-laget, er med på hytteturer, Skarverennet, julebord, jegerkurs og annen moro. Her finnes det noe for enhver smak. Jeg føler at jeg har blitt tatt veldig godt imot i Deloitte, og jeg gleder meg til fortsettelsen! 

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretnings og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Som nyansatt i Strategy & Operations har jeg allerede fått prøvd meg på flere forskjellige prosjekter. Jeg har vært med på prosjekter innen flere ulike bransjer og kompetanseområder, som hjelper meg til å finne ut hvor jeg vil spesialisere meg videre. Jeg føler at jeg har fått veldig mye ansvar i prosjektene, men at det alltid har vært en hjelpende hånd i nærheten når jeg har følt at jeg har vært på dypt vann. Det har gitt meg en unik mulighet til å lære mye på kort tid. Det har også vært rom for å bli med på mye internt arbeid, som har vært en fin måte å bli kjent med selskapet og våre tjenester på, i tillegg til å bli kjent med medarbeidere på alle stillingsnivåer. Jeg blir utfordret på mange områder, og har stor innflytelse på hvilke områder jeg har lyst til å utvikle meg innenfor.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har tatt på meg mange interne oppgaver ved siden av prosjektarbeidet mitt, og på den måten bidratt til et arbeidsmiljø der vi sier «ja» og gjør hverandre gode.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg setter mest pris på med å jobbe i Deloitte er alle mulighetene man har til å engasjere seg og bli med på forskjellige ting – både sosialt og faglig. Det gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag! 

Mette Hole
Consultant, Strategy & Operations
mhole@deloitte.no
+47 936 15 366

Magne Hustveit – Consultant, Technology

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Hektisk, lærerik og imøtekommende. Mye informasjon skal fordøyes på kort tid, samtidig som man prøver å finne seg til rette i en ny og stor organisasjon. Som nyutdannet er man jo også litt spent. Det var det dog ingen grunn til. Opplegget de første tre ukene, med kursing og oppstartstur til Norefjell, sørget for at vi allerede da ble godt kjent med både nyansatte og erfarne. Jeg fikk venner som jeg vil ha med meg resten av livet og følte meg velkommen fra dag én.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt FO og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Som nyansatt i Technology Consulting går man gjerne inn i et team med erfarne ressurser som gir kyndig støtte og veiledning. Samtidig er det gode muligheter for å få mye ansvar tidlig. Det siste året har jeg delt min tid mellom en av landets største finansinstitusjoner, og en stor global aktør i marin sektor. I begge disse prosjektene har jeg vært hovedressurs og stått for det daglige arbeidet med kunden.

Samtidig har jeg i ledige stunder fått muligheter til å utvikle meg faglig og tilegne meg ny kunnskap. Under studiene benyttet jeg meg mye av programmeringsspråkene C++ og MatLab. I løpet av det første året har jeg bygget på denne interessen med både JavaScript og Python. Framover ser jeg for meg å strekke meg mot en rolle som prosjektleder, der jeg kan få lov til å gi nye medarbeidere en like fin start på livet i Deloitte som den jeg har fått.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Selv om Deloitte tjener pengene sine ved arbeid for kunder, så er det mye annet som skal til for at organisasjonen skal gå rundt. Dette går det også an å engasjere seg i. I løpet av det første året har jeg blant annet fått lov til å arrangere bedriftspresentasjoner, Hackathon på NTNU og nå sist, julebord for Oslo-kontoret. Jeg håper dette har bidratt til at folk har hatt det litt mer gøy på jobben og at enda flere studenter tar valget om å søke seg til denne fine arbeidsplassen.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det sosiale miljøet. Det er fantastisk! 

Magne Hustveit
Consultant, Technology
mhustveit@deloitte.no
+47 917 56 253

Marius Jones – Consultant, Human Capital

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Variert! Jeg var ute hos mange klienter allerede de første månedene, på ulike prosjekter med ulike team og prosjektledere. Dette var veldig lærerikt og morsomt. Alle klienter er unike og har sine særegenheter. Det har alle prosjektledere også. At man tidlig får prøve seg hos mange ulike klienter og i samarbeid med ulike mennesker er veldig utviklende. Jeg opplevde å lære noe av alle klienter og mennesker jeg jobbet med, samtidig som forskjellene gjør det mulig å reflektere rundt hva som kan gjøres enda bedre. Den første tiden var også preget av å være del av ungt miljø med mange andre nyansatte. Det er veldig kjekt. Vi fikk god kursing i starten og de erfarne i Deloitte er godt vant med nyansatte som kommer rett fra skolen. Dette gjør at forventninger kommuniseres tydelig og at mange er opptatte av å gi konstruktive tilbakemeldinger. Det er også et fint, sosialt miljø, med både fester og sportslige arrangementer.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde (FO) og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Mitt FO, Human Capital i Consulting, er et lite miljø med veldig ulike mennesker. Vi har enkelte med høy IT-teknisk kompetanse som jobber med HR-systemer. Andre er psykologer, med ekspertise innen endringsledelse eller coaching. At vi er et lite miljø skaper fleksibilitet. Det er ikke en forventning om at jeg kun skal fokusere på én ting. Jeg har vært med på prosjekter innen lederutvikling, endringsledelse og HR. Det er kjekt å bli kjent med ulike fagområder, og jeg vil etter hvert kunne spisse meg inn mot deg jeg mener er mest spennende. Akkurat nå har jeg lyst til å prøve så mye forskjellig som mulig. Det får jeg også lov til.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har hatt flere prosjekter knyttet til ledelsesutvikling i bank. Det er en bransje i stor omstilling, som må tenke helt nytt for å henge med i årene som kommer. Jeg gjør en forskjell sammen med teamet mitt ved å utfordre ledere hos klienter til å tenke nytt. Vi jobber for å skape forståelse for teknologiske og regulatoriske trender, bidra til økt kundeorientering, innovasjon, og øke samarbeid på tvers av store organisasjoner. Jeg er også med på å gjøre en forskjell for Deloitte innen employer branding og rekruttering. Jeg er med på skoleteamet for NTNU, som jobber med rekrutteringsarrangementer på NTNU. Jeg lager også en podcast, Deloittecast, med innhold som er rettet mot studenter. Podcasten var en idé jeg og min kollega Andreas fikk i mai 2016, og som vi, etter å ha snakket med markedsavdelingen i Deloitte, fikk grønt lys for å gjennomføre. Siden det har vi fått frie tøyler, og i oktober kom første episode. Pr. 1.desember 2016 har vi laget 3 episoder. Totalt har vi hatt ca.2500 avlyttinger. Jeg håper dette vil gjøre at Deloitte skiller seg ut!

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Kollegaene. Både erfarne og nyansatte har mye å komme med, og er fine folk. Både trivsel og læring påvirkes først og fremst av menneskene en har rundt seg.

Marius Jones
Consultant, Human Capital
davidmjones@deloitte.no
+47 416 77 898

Sara Hansen Øien – Consultant, Human Capital

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

De første månedene har vært utfordrende og krevende, men på en veldig god måte. Som nyutdannet var min største frykt å havne i en organisasjon og i en stilling som ikke utfordret meg, stilte krav eller hadde forventninger til at jeg skulle prestere. Dette har heldigvis ikke blitt oppfylt. Fra dag én har jeg blitt tatt godt imot av kompetente og ressurssterke kolleger som har vært inkluderende, vist meg tillitt og gjennom å delta på mange prosjekter har jeg hatt en bratt læringskurve. Det har vært utrolig givende å få ta del i et tverrfaglig miljø, med kolleger som har forskjellige utdannelser og kompetanse, og på bakgrunn av det forsøke å lære mest mulig av alle slik at jeg kan utvikle meg til en bedre konsulent.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Etter fem års studier med fordypning i ledelse og organisasjon er det motiverende å få lov til å jobbe i et fagområde som er veldig relevant til den utdannelsen jeg har. I mitt forretningsområde, Human Capital, er det mange erfarne konsulenter, og som nyutdannet har jeg utrolig mange kolleger å støtte meg på og sparre med. De første månedene har virket som en forlengelse av studiet da jeg hver dag lærer noe nytt.

Jeg ser på hver dag som et utgangspunkt for min personlige utvikling. Gjennom å gjøre mitt beste hver dag i den rollen og de oppgavene jeg har fått tildelt vil jeg utvikle min faglige kompetanse. Som student har man mye teoretisk kunnskap og nå gjelder det å anvende denne kunnskapen og forstå hvordan jeg kan bruke det i virkelige prosjekter. I Deloitte har man en egen counsellor som gir tilbakemeldinger og gode råd. Det å ha en counsellor gjør at man bli mer bevisst på hva man er god på – og hva man kan bli bedre på.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I Deloitte er det mye teamarbeid hvor hvert enkelt teammedlem tar ansvar - og det er intet unntak selv om man er nyutdannet og «uerfaren». Som nyansatt får man fra dag én utfordret seg gjennom å få ansvar og en tildelt rolle i et team. Derfor ser man fort nytten av sitt eget arbeid, og hvordan man er med på å bidra i gruppens arbeid og fremdrift. Jeg har bidratt med å holde struktur, koordinere, skape fremdrift og produsere materiell for kundene våre slik at de får best mulig utbytte av de tjenestene de kjøper. 

Sara Hansen Øien
Consultant, Human Capital
sahansen@deloitte.no
+47 993 92 644

Terje Pedersen – Consultant, Strategy & Operations

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Tiden som nyansatt i Deloitte var preget av kursing, sosiale aktiviteter, høyt tempo og mye moro. Etter en uke i Oslo med introduksjon til Deloitte, og en ukes faglig introduksjon på Norefjell reiste alle nyansatte til kontoret hvor de skulle arbeide. For meg var dette revisjonsavdelingen i Bergen. I løpet av de første ukene begynte vi å revidere klienter av liten størrelse, delta på oppstartsmøter for større klienter og gjennomføre oppstartsmøte med counsellor. På den sosiale siden var det i løpet av de første ukene Back To Work-fest i regi av Sosialutvalget, rappellering og leirdueskyting med Idrettsutvalget, og utenlandstur med hele Bergenskontoret. De neste månedene gikk det slag i slag med revisjon av store klienter, fotballtreninger og Bootcamp, oppstartsmøter, klientmøter og mer kursing. Det var veldig gøy å begynne i en så stor organisasjon som Deloitte med alt selskapet kunne tilby av faglig kompetanse, utfordringer og sosiale aktiviteter. 

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Etter to år i revisjon søkte jeg meg over til Deloittes konsulentavdeling i Bergen, i avdelingen Strategy & Operations. Som nyansatt i Consulting er hverdagen veldig variert. Man får jevnlig nye oppdrag hvor man kan fordype seg i noen uker eller måneder, før man hopper videre til neste prosjekt. Innimellom bistår man også med tilbudsarbeid, og arbeid i bransjegruppene eller kompetansegruppene i avdelingen. I de første fire månedene var jeg med å bistå en oljeserviceaktør med implementering av ERP-systemet SAP (nytt økonomisystem). Dette var en ganske annerledes prosjekt enn de jeg tidligere hadde vært med på, men heldigvis kunne jeg lene meg på fundamentet jeg hadde bygget opp fra tiden i revisjon. I mitt neste prosjekt skulle Deloitte kartlegge i hvilken grad en distributør overholdt sine nye leverandørkrav, og hva som måtte utbedres for at klienten skulle få fornyet distributøravtalen.

Mitt inntrykk er at man har gode utviklingsmuligheter hele tiden, men på kort sikt er det ikke alltid utviklingsmulighetene du får er de samme som du ønsker. Hvilke prosjekter man blir satt på avhenger av om man er ledig når et nytt prosjekt kommer inn, og hvor mange og hvilke typer prosjekter selskapet har vunnet. På lenger sikt er det større muligheter fordi man kan formidle og planlegge hvilke bransjer man ønsker å jobbe med og hvilke ferdigheter man ønsker å utvikle. Man utvikler seg som person og konsulent på hvert prosjekt, og i hvert prosjekt vil man lære noe nytt. Det er veldig gøy at man har en slik løpende utvikling hele veien, og det åpner gjerne dører til områder man ikke visste at man hadde en interesse for.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Et eksempel er at i forbindelse med 100års-jubileet til Deloitte Norge fikk alle ansatte bruke en arbeidsdag til et veldig formål. Jeg fikk være med å utfordre og hjelpe gründere innen sosialt entreprenørskap med deres forretningsplaner.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Dyktige kolleger som engasjerer og utfordrer, muligheter til å utvikle seg på en rekke ulike områder, og et stort tilbud av sosiale aktiviteter. I tillegg er det stor mobilitet mellom avdelinger og kontorer. 

Terje Pedersen
Deloitte Bergen
Consultant, Strategy & Operations
tepedersen@deloitte.no
+47 976 05 732

Var denne siden nyttig?