Deloitte på innsiden

Slik er det å jobbe som nyansatt i Deloitte Advokatfirma

Under kan du lese mer om hvordan nyansatte i Deloitte Advokatfirma har hatt det den første tiden.

Christoffer Osterhaug – Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

De første månedene som nyansatt var preget av omstillingen fra et teoretisk studie til en praktisk hverdag. Med god veiledning fra dyktige ansatte gikk denne overgangen heldigvis bra.   

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt Deloitte Advokatfirma og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Som nyansatt i Deloitte Advokatfirma blir man en del av et faglig sterkt miljø, og hverdagen preges i stor grad av nye problemstillinger som må løses. En stadig mer kompleks økonomisk verden gir et tilnærmet uendelig antall skatterettslige problemstillinger, og som rådgiver for aktørene i dette markedet har jeg gode utviklingsmuligheter.  

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har bistått med selskapsretts – og skatterådgivning ovenfor små og store konserner. Jeg har vært med på å tilrettelegge for at våre klienter kan treffe veloverveide avgjørelser og gjennomføre disse på en god måte.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

En blanding av et faglig sterkt miljø, som gir et godt grunnlag for faglig utvikling, og selvfølgelig alle de sosiale arrangementene som arrangeres, som skaper høy trivsel.

Christoffer Osterhaug
Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal
costerhaug@deloitte.no
+47 481 43 970

Hanna Skjebstad Weigard – Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Deloitte er et bra sted å være nyansatt. Den første tiden opplevde jeg å bli «holdt litt i hånden». Dette satte jeg stor pris på, ettersom jeg kom rett fra skolebenken. Mine første arbeidsdager i Deloitte gikk blant annet med til et nyansattkurs. Der fikk jeg møte likesinnede, og vi fikk en nyttig innføring i Deloitte som arbeidsplass. Jeg fikk også en sosialfadder rett før jeg begynte i Deloitte. Hun tok kontakt allerede før jeg begynte, og fulgte meg nøye opp gjennom den første perioden. Jeg kan fremdeles spørre henne om alt. Kort oppsummert opplevde jeg Deloitte som en velorganisert arbeidsplass med gode rutiner for å ta imot nyansatte.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt Deloitte Advokatfirma og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

I Deloitte Advokatfirma har jeg fått lærerike og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg har arbeidet med både internasjonale og norske klienter, og har også jobbet i tverrfaglige team. Arbeidshverdagen har vært variert, og jeg har opplevd at min faglige fadder (counsellor) har vært opptatt av mitt personlige læringsutbytte og mine fremtidige utviklingsmuligheter.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I Deloitte har jeg fått gjøre en forskjell ved at jeg har bidratt med gratis skatte- og selskapsrådgivning til en frivillig organisasjon. Jeg har også bistått med fri rettshjelp til en økonomisk vanskeligstilt klient.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Jeg setter veldig stor pris på det sosiale miljøet. Internt i Deloitte Advokatfirma har jeg fått mange nye venner, og vi finner på mye også utenfor arbeidstiden. Deloitte arrangerer også en rekke kurs og aktiviteter: alt fra klatrekurs, surfekurs og toppturer, til indisk matlagingskurs og ølsmaking. Gjennom arrangementene har jeg også blitt kjent med mange fra andre forretningsområder i Deloitte. 

Hanna Skjebstad Weigard
Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal
hweigard@deloitte.no
+47 482 08 065

Var denne siden nyttig?