Deloitte på innsiden

Slik er det å jobbe som nyansatt i Deloitte Advokatfirma

Under kan du lese mer om hvordan nyansatte i Deloitte Advokatfirma har hatt det den første tiden.

Emilie Dokset – Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal

Hvordan vil du beskrive dine første måneder som nyansatt i Deloitte?

De første månedene i Deloitte har vært veldig lærerike, med utfordrende og variert arbeidsoppgaver. Da jeg kom rett fra skolebenken, har det vært en omstillingsprosess å gå fra ren teoretisk tenkning til å håndtere praktiske problemstillinger, men god oppfølgning og veiledning har hjulpet meg godt i overgangen. Organiseringen rundt nyansatte har videre gjort at jeg tidlig fikk mye informasjon om hvordan det er å jobbe i Deloitte og jeg fikk en sosial fadder som jeg kan stille alle mulige spørsmål til – det gjør jeg fortsatt.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

I Deloitte Advokatfirma på Legal har jeg fått spennende arbeidsoppgaver. Jeg har fått jobbe med både nasjonale og internasjonale klienter og har fått være en del av tverrfaglige team - både innad i advokatfirmaet, men også med andre avdelinger i Deloitte. Læringskurven har vært bratt og jeg opplever at Deloitte har et godt system for å kontinuerlig gi nye utviklingsmuligheter.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Gjennom forretningsjuridisk rådgivning har jeg har vært med på å tilrettelegge for at våre klienter kan treffe veloverveide avgjørelser og gjennomføre disse på en god måte. Deloitte har også en årlig «Impact Day» hvor man har mulighet til å utgjøre en forskjell for lokalsamfunnet gjennom veldedig arbeid, i tråd med Deloittes formål om å «make an impact that matters».

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Jeg trives veldig godt fordi jeg får være del av et faglig sterkt miljø som gir et godt grunnlag for faglig utvikling, og selvfølgelig også på grunn av alle de sosiale arrangementene og det gode arbeidsmiljøet.

Emilie Dokset
Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal
emdokset@deloitte.no

Oscar Brown, Consultant/associate lawyer

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?

Overgangen fra jusstudiet til arbeidslivet har vært stor. I tillegg til å måtte ta stilling til rettskildebildet på komplekse rettsområder, må en samtidig kartlegge og fremme klientens særegne ønsker og behov. Dette har vært både lærerikt, utfordrende og spennende.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt Deloitte Advokatfirma og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Hverdagen i Deloitte Advokatfirma er preget av spennende prosjekter i et faglig tungt miljø. Denne kombinasjonen gir gode utviklingsmuligheter både som jurist og rådgiver.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har i samarbeid med dyktige kollegaer vært med på å gi klienter veloverveide skatte- og selskapsrettslige råd. Dette har forhåpentligvis vært med på å gi klientene våre et godt beslutningsgrunnlag, i et komplekst juridisk landskap.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Utviklingsmulighetene jeg har som følge av et sterkt faglig miljø og tilfanget av spennende problemstillinger. I tillegg må jeg fremheve det gode sosiale miljøet, som gjør det hyggelig å dra på jobb!

Oscar Brown
Consultant/Associate Lawyer, Tax &Legal
oscbrown@deloitte.no

Sondre Eriksen Gjein, Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?

Det har vært en begivenhetsrik første periode, hvor jeg som nyansatt har opplevd å raskt bli involvert i den praktiske advokathverdagen. Det tok ikke lang tid før jeg ble satt på et stort prosjekt som innebar muligheten til å jobbe i team samtidig som jeg fikk et stort selvstendig ansvar. Arbeidsoppgavene har vært varierte og til tider utfordrende for en nyutdannet jurist. Det er i midlertidig en lav terskel for å diskutere problemstillinger med medarbeidere, og dette har medført at den første tiden har vært svært lærerik og alle oppgavene har blitt løst på en god måte.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt Deloitte Advokatfirma og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Deloitte Advokatfirma gir deg som nyansatt muligheten til å jobbe bredt med flere rettsområder hvis man ønsker det som nyutdannet. Etter hvert som man blir mer erfaren vil utviklingsmulighetene være store for å spisse seg inn mot et rettsområde. Personlig har jeg fått jobbe med flere rettsområder jeg ikke tidligere hadde erfaring med fra studiet, som har vært både givende og spennende.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har bistått i både mindre og større prosjekter, hvor det har vært viktig å jobbe effektivt og nøye for at klienten skal få veloverveide og gode svar på de aktuelle problemstillingene. Videre har jeg blitt med i Deloitte Advokatfirma sitt rekruteringsteam som blant annet har ansvar for firmaets traineeordning.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Muligheten til å jobbe på lag med mange andre dyktige advokater og advokatfullmektiger er noe jeg setter stor pris på. Jeg har også jobbet i team med medarbeidere fra andre forretningsområder som for eksempel Consulting. Det har vært lærerikt og interessant å samhandle med mennesker som har en annen utdanningsbakgrunn enn en selv. Samtidig er det upåklagelige arbeidsmiljøet vel verdt å trekke frem. En rekke sosiale og faglige arrangementer i Deloitte bidrar til et positivt og trivelig arbeidsmiljø.

Sondre Eriksen Gjein, Consultant/Associate Lawyer, Tax & Legal
songjein@deloitte.no

 

Line Brodermoen Brevig, Consultant

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte?

Ettersom jeg kom rett fra studiet har det vært mye nytt å sette seg inn i, og det har vært veldig utfordrende og lærerikt. Det har vært godt å ha flinke kolleger som har hjulpet og veiledet (og fortsatt hjelper og veileder) meg i overgangen til arbeidslivet. Spesielt har fadderen min vært en god støttespiller som jeg fortsatt stiller mange spørsmål om alt mulig.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt Deloitte Advokatfirma og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?’

I TMC (Tax Management Consulting) i Deloitte Advokatfirma har jeg fått være med på mange spennende prosjekter. Jeg har vært med å holde workshops med klienter, arrangert seminarer, laget storyboard til TMC’s markedsføringsfilm, og også rukket å være utleid til klient i et par måneder.

Gjennom prosjektarbeid har jeg fått jobbe med problemstillinger fra ulike fagretninger og samarbeidet med en rekke forskjellige land og avdelinger i Deloitte. Jeg opplever at det er rom for være kreativ i TMC, og at kreative tilnærminger også blir godt mottatt i Advokatfirmaet generelt. Dette fikk jeg blant annet bekreftet da jeg skulle presentere et nåværende prosjekt for alle i Tax&Legal og presenterte prosjektet som et dikt.

Gjennom samtaler med min coach får jeg kontinuerlig hjelp med å kartlegge og planlegge slik at jeg får mulighet til å utvikle meg mest mulig, og jeg opplever at det i stor grad forsøkes å legge til rette for at jeg kan få arbeide mer med oppgaver som gir meg energi.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg føler jeg har vært med å utgjøre en forskjell i alle prosjektene jeg har vært med på. Eksternt har jeg eksempelvis hjulpet med å kartlegge omfanget av skatterisiko for et stort finansforetak, mens jeg internt har bidratt som styremedlem i Puls (Deloitte sin sosiale komité) og i tillegg vært en pådriver for å arrangere sosiale sammenkomster for vår egen avdeling.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det jeg verdsetter mest med å jobbe i Deloitte er de store utviklingsmulighetene man har ved å jobbe med mange utrolig dyktige og erfarne kolleger, samtidig som man tidlig får mulighet til å gjøre en forskjell ved å påta seg ansvar og bidra til å sette sitt eget preg på de prosjektene man deltar i. I tillegg vil jeg gjerne trekke frem de fleksible arbeidsdagene og det gode sosiale arbeidsmiljøet!

Line Brodermoen Brevig, Conultant, Tax & Legal 
lbrevig@deloitte.no

Var denne siden nyttig?