Deloitte på innsiden

Les om hvordan det er å være nyansatt Financial Advisory

Under kan du lese mer om hvordan to nyansatte har hatt det den første tiden i Deloitte.

Marie Christophersen – Consultant, Financial Advisory

Hvordan vil du beskrive de første månedene som nyansatt i Deloitte?

Jeg hadde mitt første møte med Deloitte som Intern i avdelingen Financial Advisory (FA) sommeren 2014. Som Intern fikk jeg verdifullt innblikk i arbeidsdagen til en konsulent, og jeg likte det jeg så! Så da jeg ble tilbudt fast stilling fra høsten 2015 takket jeg ja uten å nøle. De første ukene som nyansatt i Deloitte var preget av mye kursing, både på et generelt plan sammen med nyansatte fra de andre avdelingene, og kursing rettet spesifikt mot Financial Advisory. 

Etter to uker med kurs og sosialt opplegg startet arbeidshverdagen for fullt. Mitt første prosjekt var en såkalt Financial Due Diligence, der vi hjalp en klient med å gjøre finansielle analyser av et mulig oppkjøpsobjekt. Det var en bratt læringskurve, men det var gøy å endelig få bruke den teoretiske kunnskapen fra skolen i praksis! 

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

I Financial Advisory gir vi råd til klienter på tvers av bransjer, innen områder som kjøp, salg, fusjon og restrukturering. Når man starter i FA får man en generalistrolle, hvor man hverken spesialiserer seg innenfor type prosjekter eller bransjer. Prosjektene våre har som regel relativt kort tidshorisont, ofte bare 2-3 uker, noe som gjør at man får vært med på mange forskjellige prosjekter i løpet av ett år. Dette synes jeg er midt i blinken, da jeg på denne måten tilegner meg bred kompetanse innen en rekke finansielle problemstillinger.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Som ansatt i Financial Advisory har jeg fått være med på en rekke prosjekter, alt fra verdivurderinger, Financial Due Diligences og restruktureringsprosjekter. Felles for alle prosjektene er at vi, ved å yte god service og kvalitet, støtter våre klienter gjennom krevende finansielle prosesser. Vårt arbeid er verdiskapende for de klientene vi arbeider med og for meg personlig.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det å være en del av en stor bedrift gir mange muligheter. Jeg har blant annet fått muligheten til å engasjere meg i Deloittes rekrutteringsarbeid, noe jeg synes er veldig spennende. Jeg får være med på å representere Deloitte på bedriftspresentasjoner og andre rekrutteringsarrangementer på skoler rundt om i Norge, og til høsten skal jeg være med i selve intervjuprosessen. Dette synes jeg er et supert innslag i min ellers svært så kvantitative arbeidshverdag.

 

Marie Christophersen
Consultant, Financial Advisory
mchristophersen@deloitte.no
+47 472 87 326

Eli Aunemo – Consultant, Financial Advisory

Hvordan vil du beskrive de første månedene som nyansatt i Deloitte?

Mine første uker som nyansatt i Financial Advisory (FA) var fylt med både sosialt og faglig opplegg. Som en del av introduksjonsprogrammet tilbragte vi to dager i København med nyansatte fra FA Norden. Et par uker senere deltok vi på et firedagers teambuilding- og strategievent i Hellas for samtlige ansatte i FA Norden. Dette var en utmerket mulighet til å tilegne seg kunnskap om FA sine ulike forretningsområder og bli kjent med kollegaer på tvers av de nordiske landegrensene.

Da vi kom tilbake på kontoret, ble jeg umiddelbart satt på et verdivurderingsprosjekt for næringseiendommer. Fra start fikk jeg tildelt en fadder som hjalp meg under prosjektet og dermed sikret en god opplæringsprosess.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Som nyansatt i FA blir man ikke plassert i et spesifikt forretningsområde, noe jeg anser som en fordel der man har mulighet til å jobbe på tvers av servicelinjer og dermed danne seg et bilde av hva FA jobber med. Normalt spesialiserer man seg i løpet av to år innenfor servicelinjene M&A Transaction Services, Valuation and Modelling og Commercial Due Diligence.

I motsetning til andre avdelinger har FA relativt kort tidshorisont på prosjekter og strekker seg normalt over to til tre uker. Til tross for at korte frister ofte fører til hektiske perioder, får man mulighet til å tilegne seg erfaring fra mange ulike prosjekter i løpet av et år.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I løpet av mitt første år i Deloitte har jeg som et teammedlem utrettet en forskjell ved å hjelpe klienter ta informative beslutninger samt få et best mulig utbytte av tjenestene de kjøper.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Kombinasjonen av utfordrende og lærerike oppgaver og det gode sosiale miljøet som gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag.

Eli Aunemo
Consultant, Financial Advisory 
eaunemo@deloitte.no 

Jon Hågan Fjelland - Consultant, Financial Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden i Deloitte er preget av en god del kursing kombinert med sosiale arrangementer. De første dagene består kursingen av en mer generell innføring i orginasasjonen, rutiner og retningslinjer. Dette foregår sammen med alle andre nyansatte i Deloitte, og man blir da kjent med mange ansatte fra de andre forretningsområdene.

Deretter har Financial Advisory et eget opplegg, delvis på kontoret i Bjørvika og delvis i København der vi er sammen med nyansatte fra de øvrige Financial Advisory-kontorene i Norden. Dette er veldig sosialt, og denne kursingen er spesielt inspirerende ettersom man får en solid introduksjon i det praktiske rundt M&A-prosesser av dyktige fremtidige kolleger som har førstehåndserfaring fra dette området.

Etter to uker med kurs og sosialt opplegg startet arbeidshverdagen for fullt. Mitt første prosjekt var en såkalt Financial Due Diligence, der vi hjalp en klient med å gjøre finansielle analyser av et mulig oppkjøpscase. Det var en bratt læringskurve, men det var gøy å endelig få bruke kunnskapen fra studiene!

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

I Financial Advisory gir vi råd til klienter på tvers av bransjer, innen områder som kjøp, salg, fusjon og restrukturering. Når man starter i FA får man en generalistrolle, hvor man hverken spesialiserer seg innenfor type prosjekter eller bransjer.

Prosjektene våre har som regel relativt kort tidshorisont, ofte bare 2-3 uker, noe som gjør at man får vært med på mange forskjellige prosjekter i løpet av ett år. For meg er dette er en fantastisk mulighet for å tilegne seg bred kompetanse innen en rekke bransjer og finansielle problemstillinger. Etter hvert er det naturlig at jeg spesialiserer meg innenfor et av serviceområdene under Financial Advisory.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Som ansatt i Financial Advisory har jeg fått være med på en rekke prosjekter, hovedsakelig knyttet til verdivurderinger og Financial Due Diligences. Felles for alle prosjektene er at vi støtter våre klienter gjennom krevende finansielle prosesser. Vårt arbeid er verdiskapende for de klientene vi arbeider med og for meg personlig.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det gode sosiale miljøet kombinert med muligheten til å jobbe med en rekke bransjer og stadig nye problemstillinger.

Jon Hågan Fjelland
Consultant, Financial Advisory 
jfjelland@deloitte.no 

Var denne siden nyttig?