Deloitte på innsiden

Slik er det er å være nyansatt i Risk Advisory

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Risk Advisory? Under kan du lese mer om hvordan to nyansatte har hatt det den første tiden i Deloitte.

Thomas Engli Baasnes – Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden har vært spennende og lærerik. Det startet med to uker kursing på kontoret og på Norefjell, der jeg ble kjent med mange nye kolleger gjennom intensive kurs og sosiale aktiviteter. Etter Norefjell har tiden fløyet forbi med en rekke prosjekter med mye nytt å sette seg inn i. Med god støtte fra dyktige og erfarne kolleger har dette gått smertefritt. Det har, i tillegg til mye nytt og spennende gjennom jobben, vært mye sosialt som har bidratt til å gjøre det første halvåret veldig bra.  

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområder og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover? 

Risk Advisory er en hyggelig avdeling med gode utviklingsmuligheter. Vi er foreløpig en relativt liten avdeling sammenlignet med de andre avdelingene i Norge, men vi er i sterk vekst og jobber med flere forskjellige fagområder som i økende grad får oppmerksomhet i samfunnet. Selv holder jeg i hovedsak til i underavdelingen «Cyber Security», men jeg får også jobbe på tvers av de andre underavdelingene. Dette fører til gode utviklingsmuligheter fordi man får være med på mange spennende prosjekter, får tidlig ansvar, og får kunnskap innen flere fagområder det er økende etterspørsel etter.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell? 

I den korte perioden jeg har vært i Deloitte har jeg fått være med på å gjøre en liten forskjell på flere områder. I selve jobben får jeg bidra til å gjøre en forskjell for våre kunder, der rådgivningen vi gir innen risiko kan være med på å forhindre hendelser med alvorlige konsekvenser for økonomi, omdømme, liv og helse. Utenfor jobbsammenheng har jeg også fått bidra til å gjøre en forskjell. Gjennom en gruppe i Deloitte som heter Puls, har jeg bidratt til de ansattes sosiale hverdag ved blant annet å arrangere kurs og sosiale aktiviteter. Jeg er også med på Deloittes skoleteam som reiser rundt til relevante skoler for å gi studenter en bedre forståelse for hva vi driver med og hvilke muligheter de har hos oss, i tillegg til å gi råd og veiledning til søknadsprosessen.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det er vanskelig å sette fingeren på den ene tingen man setter mest pris på. Overordnet vil jeg si arbeidsmiljøet, og under det kan jeg nevne flere ting, som flat struktur med åpenhet og lav terskel for å spørre om ting, fleksibilitet, og en sterk læringskultur der kolleger ønsker å hjelpe og bidra til min utvikling.

Thomas Engli Baasnes
Consultant, Risk Advisory
tbaasnes@deloitte.no
+47 984 59 431

Gina Riis Bøe – Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden i Deloitte har vært veldig spennende og lærerik. Man blir kastet ut i det både faglig og sosialt, og fra dag én skaper man nye vennskap. Jeg har fått være med på en del spennende prosjekter allerede. Jeg har vært innom finanshus, forsikring, jernbane og offentlig sektor! Jeg har lært mye om blant annet internrevisjon, internkontroll og leverandørrevisjoner, som jeg kunne veldig lite om før jeg startet i Risk Advisory.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Risk Advisory er en litt mindre avdeling enn blant annet Audit & Assurance og Consulting, noe som gjør miljøet utrolig bra. Jeg har blitt veldig godt tatt imot, og det er felles lunsj hver dag kl. 11 :) Utviklingsmulighetene er mange, og jeg har fått prøve meg innen en rekke områder i løpet av mine første måneder. Det er også gøy at vi har forskjellige områder innad i avdelingen som holder på med forskjellige ting.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg har vært med på å gjøre en forskjell ved å melde meg inn SosialPuls og i samfunnsansvarsgruppen til Deloitte. I løpet av høsten har jeg hatt ansvar for to samfunnsansvarsarrangementer; bøssebæring for TV-aksjonen og det årlige julesalget Deloitte har i desember sammen med Kirkens Bymisjon og Lønn som fortjent (et sosialt entreprenørskapsprosjekt som Deloitte har vært med å starte). Da får vi besøk fra de ansatte fra Lønn som fortjent som selger produktene sine i kantinen. Hvis man er interessert i å bidra med sånne ting er det bare å ta initiativ og bruke de mulighetene som er, det er utrolig gøy.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Jeg har en morsom jobb, hvor jeg utfordres og har gode kollegaer. Man får prøve seg på forskjellige prosjekter og forskjellige bransjer og lærer noe hver dag! I tillegg har man en rekke muligheter til å engasjere seg utover jobbrelaterte prosjekter som for eksempel ved å delta i de sosiale foreningene og interne prosjekter som samfunnsansvarsgruppen. 

Gina Riis Bøe
Consultant, Risk Advisory
gboe@deloitte.no
+47 452 09 656

Var denne siden nyttig?