Deloitte på innsiden

Slik er det er å være nyansatt i Risk Advisory

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Risk Advisory? Under kan du lese mer om hvordan to nyansatte har hatt det den første tiden i Deloitte.

Thomas Engli Baasnes – Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden har vært spennende og lærerik. Det startet med to uker kursing på kontoret og på Norefjell, der jeg ble kjent med mange nye kolleger gjennom intensive kurs og sosiale aktiviteter. Etter Norefjell har tiden fløyet forbi med en rekke prosjekter med mye nytt å sette seg inn i. Med god støtte fra dyktige og erfarne kolleger har dette gått smertefritt. Det har, i tillegg til mye nytt og spennende gjennom jobben, vært mye sosialt som har bidratt til å gjøre det første halvåret veldig bra.  

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområder og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover? 

Risk Advisory er en hyggelig avdeling med gode utviklingsmuligheter. Vi er foreløpig en relativt liten avdeling sammenlignet med de andre avdelingene i Norge, men vi er i sterk vekst og jobber med flere forskjellige fagområder som i økende grad får oppmerksomhet i samfunnet. Selv holder jeg i hovedsak til i underavdelingen «Cyber Security», men jeg får også jobbe på tvers av de andre underavdelingene. Dette fører til gode utviklingsmuligheter fordi man får være med på mange spennende prosjekter, får tidlig ansvar, og får kunnskap innen flere fagområder det er økende etterspørsel etter.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell? 

I den korte perioden jeg har vært i Deloitte har jeg fått være med på å gjøre en liten forskjell på flere områder. I selve jobben får jeg bidra til å gjøre en forskjell for våre kunder, der rådgivningen vi gir innen risiko kan være med på å forhindre hendelser med alvorlige konsekvenser for økonomi, omdømme, liv og helse. Utenfor jobbsammenheng har jeg også fått bidra til å gjøre en forskjell. Gjennom en gruppe i Deloitte som heter Puls, har jeg bidratt til de ansattes sosiale hverdag ved blant annet å arrangere kurs og sosiale aktiviteter. Jeg er også med på Deloittes skoleteam som reiser rundt til relevante skoler for å gi studenter en bedre forståelse for hva vi driver med og hvilke muligheter de har hos oss, i tillegg til å gi råd og veiledning til søknadsprosessen.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det er vanskelig å sette fingeren på den ene tingen man setter mest pris på. Overordnet vil jeg si arbeidsmiljøet, og under det kan jeg nevne flere ting, som flat struktur med åpenhet og lav terskel for å spørre om ting, fleksibilitet, og en sterk læringskultur der kolleger ønsker å hjelpe og bidra til min utvikling.

Thomas Engli Baasnes
Consultant, Risk Advisory
tbaasnes@deloitte.no
+47 984 59 431

Var denne siden nyttig?