Life at Deloitte

Slik er det er å være nyansatt i Risk Advisory

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Risk Advisory? Under kan du lese mer om hvordan to nyansatte har hatt det den første tiden i Deloitte.

Thomas Engli Baasnes – Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden har vært spennende og lærerik. Det startet med to uker kursing på kontoret og på Norefjell, der jeg ble kjent med mange nye kolleger gjennom intensive kurs og sosiale aktiviteter. Etter Norefjell har tiden fløyet forbi med en rekke prosjekter med mye nytt å sette seg inn i. Med god støtte fra dyktige og erfarne kolleger har dette gått smertefritt. Det har, i tillegg til mye nytt og spennende gjennom jobben, vært mye sosialt som har bidratt til å gjøre det første halvåret veldig bra.  

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområder og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover? 

Risk Advisory er en hyggelig avdeling med gode utviklingsmuligheter. Vi er foreløpig en relativt liten avdeling sammenlignet med de andre avdelingene i Norge, men vi er i sterk vekst og jobber med flere forskjellige fagområder som i økende grad får oppmerksomhet i samfunnet. Selv holder jeg i hovedsak til i underavdelingen «Cyber Security», men jeg får også jobbe på tvers av de andre underavdelingene. Dette fører til gode utviklingsmuligheter fordi man får være med på mange spennende prosjekter, får tidlig ansvar, og får kunnskap innen flere fagområder det er økende etterspørsel etter.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell? 

I den korte perioden jeg har vært i Deloitte har jeg fått være med på å gjøre en liten forskjell på flere områder. I selve jobben får jeg bidra til å gjøre en forskjell for våre kunder, der rådgivningen vi gir innen risiko kan være med på å forhindre hendelser med alvorlige konsekvenser for økonomi, omdømme, liv og helse. Utenfor jobbsammenheng har jeg også fått bidra til å gjøre en forskjell. Gjennom en gruppe i Deloitte som heter Puls, har jeg bidratt til de ansattes sosiale hverdag ved blant annet å arrangere kurs og sosiale aktiviteter. Jeg er også med på Deloittes skoleteam som reiser rundt til relevante skoler for å gi studenter en bedre forståelse for hva vi driver med og hvilke muligheter de har hos oss, i tillegg til å gi råd og veiledning til søknadsprosessen.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det er vanskelig å sette fingeren på den ene tingen man setter mest pris på. Overordnet vil jeg si arbeidsmiljøet, og under det kan jeg nevne flere ting, som flat struktur med åpenhet og lav terskel for å spørre om ting, fleksibilitet, og en sterk læringskultur der kolleger ønsker å hjelpe og bidra til min utvikling.

Thomas Engli Baasnes
Consultant, Risk Advisory
tbaasnes@deloitte.no
+47 984 59 431

Hilde Aas – Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Den første tiden i Deloitte har vært lærerik og ikke minst utrolig spennende. Jeg startet i August sammen med rundt 100 andre nyansatte. De første ukene bestod av kursing på Deloittekontoret og på Norefjell. Her ble jeg godt kjent med mine nye kollegaer gjennom workshops, forelesninger, utendørsaktiviteter, spa og andre festligheter. I tiden etter Norefjell har jeg fått muligheten til å bli med på mange varierte og spennende prosjekter, ut ifra hva jeg selv interesserer meg for. Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men med kursing, gode kollegaer og god oppfølging har det første halvåret gått veldig bra.

Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Jeg søkte Risk Advisory på grunn av muligheten til å jobbe på prosjekter innen et bredt spekter av dagsaktuell tematikk, og jeg har jeg allerede vært innom mange av områdene jeg på forhand kunne tenke meg å jobbe med. Jeg holder til under faggruppen «Cyber Security» og har siden august hovedsakelig jobbet med personvern hos store klienter i forskjellige bransjer. Parallelt med dette har jeg også fått muligheten til å bli med på andre Cyberprosjekter og også prosjekter på tvers av fagområdene. I Risk Advisory er det gode utviklingsmuligheter da dette er en avdeling i vekst og med stor etterspørsel etter våre tjenester. Man kommer tidlig på prosjekt, får opparbeidet seg bred erfaring og får tildelt ansvar tidlig. Jeg har også jevnlige samtaler med min coach (karriereveileder) der vi ser på mine utviklingsmuligheter, mål, ønsker og samtidig legger en plan for hvordan dette skal oppnås.

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I jobbsammenheng er jeg med på å gjøre en forskjell ved å bistå klienter som prosesserer personopplysninger med å etterleve ny personopplysningslov og dermed bidra til å øke fokus på mitt og ditt personvern. Utenfor jobbsammenheng har jeg også fått bidra til å gjøre en forskjell. Jeg har arrangert hyttetur for Risk Advisory, i tillegg til lønningspils en fredag i måneden. Jeg har også bidratt på Deloittes skoleteam der vi reiser til relevante skoler for å gi studenter en bedre forståelse for hvilke karrieremuligheter som finnes i Deloitte.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

I Deloitte har vi et utrolig godt arbeidsmiljø. I tillegg setter jeg pris på Deloittes fokus og investering på hver enkeltes faglige utvikling.

Hilde Aas
Consultant, Risk Advisory
hiaas@deloitte.no
+47 984 59 431

Did you find this useful?