Deloitte på innsiden

Slik er det er å være nyansatt i Risk Advisory

Lurer du på hvordan det er å jobbe i Risk Advisory? Under kan du lese mer om hvordan to nyansatte har hatt det den første tiden i Deloitte.

Dong Zhang - Consultant, Risk Advisory

Hvordan vil du beskrive din første tid som nyansatt i Deloitte (de første månedene)?

Jeg startet i forretningsområde Risk Advisory (RA) i Deloitte rett etter at jeg fullførte studiet mitt i august 2019. Sammen med meg startet omtrent 100 andre nyansatte i Deloitte. Som nyansatt opplevde jeg de første månedene som utrolig spennende, lærerikt og ikke minst gøy! Det hele startet med kursing på kontoret og på Norefjell med alle nyansatte. På Norefjell hadde RA et eget skreddskydd faglig opplegg for første gang. Her ble nye og erfarne sammensveiset gjennom både intensive kurs og sosiale aktiviteter. Etter Norefjell fløy tiden forbi med både store og små prosjekter samt mye nytt å sette seg inn i. Med god opplæring og oppfølging fra erfarne kolleger underveis har dette gått knirkefritt. Ved siden av prosjektene har det vært mye sosialt som har bidratt til å gjøre de første månedene veldig bra for å si det mildt!


Hvordan er det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Risk Advisory er et veldig hyggelig og energisk forretningsområde med gode utviklingsmuligheter. Vi består av omtrent 70 personer på Oslo kontoret og er ennå i sterk vekst. I RA jobber vi med ulike fagområder som i økende grad får oppmerksomhet i samfunnet. Mangfold på fagområder bidrar til at vi selv kan velge om vi ønsker å jobbe bredt, utvikle oss tverrfaglig på tvers av fagområdene eller jobbe dypt og spesialisere oss innenfor et spesifikt felt. Selv holder jeg i hovedsak til i underavdelingen «Financial Risk Management», men jeg har også jobbet på tvers på Risk Analytics prosjekter.

I RA opplever jeg at jeg er omringet av dyktige og hjelpsomme kolleger. Så langt har de gitt meg veldig god oppfølging og jeg har lært masse fra dem både fagteknisk og innen prosjektstyring og kunderelasjonsbygging. Til tross for at jeg har fått tidlig ansvar, vet jeg at jeg alltid kan stole på mine kollegaer. Vi har det gøy både på jobb og utenfor. Det arrangeres treff stadig vekk internt i RA, innad i hver av avdelingene og innad på de ulike stillingsnivåene.
 

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I den korte perioden som jeg har vært i Deloitte har jeg fått være med på å utgjøre forskjell på flere områder. I forbindelse med kunderelatert arbeid, rådgivningen som vi gir innen finansiell risiko, har jeg vært med på å forhindre hendelser som kan gi alvorlige konsekvenser for bedrifters økonomi og omdømme. I Deloitte verdsetter vi høyt en god blanding av arbeid og sosialt liv der hver enkelt trives og synes det er gøy å komme på jobb. Deloitte verdsetter en god balanse mellom arbeid og sosialt liv og jeg har gjennom Puls, en gruppe som arrangerer sosiale aktiviter, fått bidra til å arrangere flere arrangementer for ansattte. Jeg er også med på Deloittes NTNU skoleteam som reiser rundt til NTNU campusene for å gi studenter en bedre forståelse for hva vi jobber med og hvilke muligheter de har hos i Deloitte og RA, i tillegg til å gi råd og veiledning til søknadsprosessen.
 

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Kulturen i Deloitte og Risk Advisory er desidert det jeg setter størst pris på. Det gjennomsyrer alt vi gjør fra arbeid i team på prosjekt til sosiale arrangementer som kontorfester. Jeg opplever at vi har en inkluderende kultur som omfavner mangfoldighet og oppmuntrer til samarbeid og læring. Det er lav terskel for å be om hjelp og spørre om råd. Uavhengig av stillingsnivå stiller kollegaene mine alltid opp for meg når jeg lurer på noe. Jeg har også opplevd at min stemme blir hørt av min coach som er min nærmeste leder, noe som gir en følelse av trygghet. I tillegg til å sørge for at jeg trives på jobb, jobber coachen min og jeg aktivt sammen for å sikre at jeg utvikler meg som jeg selv ønsker ved å å jobbe på relevante prosjekter og delta på aktuelle kurs.

Dong Zhang
Consultant, Risk Advisory
dongzhang@deloitte.no

Tirill Larsen Husby - Senior Consultant, Cyber Risk

Hvordan vil du beskrive de første månedene som nyansatt i Deloitte?

Jeg startet i Deloitte i for et par år siden, og husker den første tiden som veldig spennende, morsom og lærerik, både faglig og sosialt. Etter noen uker med kursing på Deloitte-kontoret og Norefjell, ble vi satt på prosjekt. Man får tidlig mye ansvar og prøvd seg utenfor komfortsonen, samtidig som man får god støtte og veiledning fra de mer erfarne. Dette gjør at man vokser mye både faglig og personlig på kort tid.


Hvordan var det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Jeg jobber i underavdelingen Cyber Risk i Risk Advisory. Vi har både tekniske og ikke-tekniske ressurser som utfyller hverandre på en god måte, og jobber også mye med Deloittes internasjonale cyber-eksperter. Jeg synes vårt oppdrag med å hjelpe bedrifter med å være i stand til å utnytte mulighetene med digitalisering, men samtidig håndtere cyberrisiko og være motstandsdyktig mot et komplekst trusselbilde, er veldig spennende. Samfunnet vårt og hverdagen vår bygger i stadig større grad på tekniske enheter – noe som er veldig spennende og tar oss mot framtiden, men medfører også at trusselaktørene får stadig nye måter å angripe på. Når vår «motpart» jobber stadig mer komplekst, må vi også sørge for å utvikle oss og holde oss oppdaterte til enhver tid.

Deloitte er flinke til å tilrettelegge for at vi skal utvikle oss i en retning vi synes er interessant, noe jeg setter stor pris på. For å utvikle oss i tråd med våre ønsker og Deloitte sine behov får vi læring både gjennom on-the-job training og kursing. Jeg føler at jeg har fått mye ansvar og hatt en bratt læringskurve siden jeg startet, noe jeg synes er både gøy og viktig. Videre har det vært utrolig lærerikt å jobbe med flere ulike typer prosjekter og i internasjonale team.


Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg vil si at jeg har vært med og gjort en forskjell på flere måter. Arbeidet vårt bidrar til at bedrifter kan nå sitt fulle potensiale, gjennom å forstå og håndtere cyberrisiko på en effektiv måte. Dette fører til at bedrifter kan utnytte mulighetene digitalisering gir og skape konkurransefortrinn, vekst og arbeidsplasser, noe som er en viktig forskjell i mine øyne - vi bidrar i det store bildet i samfunnet.
I det daglige synes jeg det er givende å se hvordan vi kan forenkle og effektivisere hverdagen for bedrifter, gjennom gode verktøy, prosesser og managed services for å håndtere cyberrisiko. I tillegg ser vi at cybersikkerhet beveger seg fra å være et ansvar som ligger kun på IT-avdelingen, til et delt ansvar i hele bedriften.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Jeg opplever at arbeidsmiljøet i Deloitte er veldig bra. I tillegg opplever jeg at Deloitte investerer i vår utvikling og lar oss utfordre oss selv for å vokse og ha kontinuerlig læring innenfor områder vi interesserer oss for.

Tirill Larsen Husby
Senior Consultant, Cyber Risk
thusby@deloitte.no
+47 994 39 333

Anita Holseth - Consultant, Cyber Risk

Hvordan vil du beskrive de første månedene som nyansatt i Deloitte?

De første månedene i Deloitte var spennende, utfordrende og lærerike. De to første ukene bestod av kursing og sosiale aktiviteter, hvorav en uke ble tilbrakt på Norefjell. Oppholdet på Norefjell bidro til at jeg raskt ble godt kjent med de andre nyansatte, både fra RA og andre avdelinger.

Etter Norefjell ble jeg satt på prosjekt som en del av et team, og det var mye å sette seg inn i. Jeg fikk god veiledning og støtte fra prosjektleder og kollegaer, og lærte mye på kort tid. Utover høsten fikk jeg gradvis mer ansvar på de ulike prosjektene, slik at jeg hele tiden utfordret meg selv. En lærerik arbeidsdag og et hyggelig arbeidsmiljø gjorde at jeg trivdes veldig godt i Deloitte de første månedene.


Hvordan var det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområde og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover?

Risk Advisory er en relativt liten avdeling, og vi var 11 nyansatte i avdelingen den høsten jeg startet i Deloitte. Den første perioden som nyansatt var det mye nytt å sette seg inn i, og jeg opplevde det som veldig trygt å være en del av en gruppe hvor alle var like forvirret som meg.

Jeg jobber i Cyber Risk, som er en underavdeling i Risk Advisory. Cyber Risk består av ressurser med teknisk og ikke-teknisk kompetanse, og vi jobber med veldig varierte prosjekter. Jeg har derfor fått prøvd meg på mange ulike prosjekter og arbeidsoppgaver, og har også bidratt på prosjekter utenfor Cyber Risk. Vi samarbeider mye med cyberavdelinger i andre land og jobber ofte med utenlandske ressurser. Dette gjør at man kan bygge opp et internasjonalt nettverk, og åpner for prosjektarbeid i utlandet dersom man ønsker det.

Alle nyansatte får tildelt en coach som skal bidra til faglig utvikling tilpasset den enkeltes interesser og ønsker gjennom kursing og tildeling av prosjekter. Jeg opplever å få jobbe innenfor de områdene jeg synes er mest spennende, og at Deloitte tilrettelegger for individuelle utviklingsplaner. Dersom jeg ønsker å jobbe på prosjekter utenfor Cyber Risk eller delta på kurs rettet mot andre områder enn cybersikkerhet, blir det lagt til rette for dette.


Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

I Deloitte er det tilrettelagt for at hver enkelt ansatt skal kunne utgjøre en forskjell. I løpet av mitt første år har jeg følt at jeg som prosjektmedarbeider har bidratt til å utgjøre en forskjell for kundene våre ved å styrke deres evne til å håndtere cyberrisiko, slik at de kan utnytte mulighetene som digitalisering fører med seg på en sikker måte.

Utenfor jobbsammenheng har jeg fått bidra til å gjøre en forskjell som styremedlem i HøyPuls, en ansattorganisasjon som arrangerer fysiske aktiviteter for ansatte i Deloitte. Gjennom dette vervet er jeg med på å gi ansatte et fysisk og sosialt tilbud utenfor arbeidsplassen, der de kan være i aktivitet og bli kjent på tvers av avdelingene.


Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det sosiale! Vi har et veldig hyggelig, engasjert og inkluderende arbeidsmiljø, med lav terskel for å stille spørsmål og spørre om hjelp. Jeg opplever en stor vilje til å hjelpe andre, bl.a. gjennom deling av erfaringer, materiale og dokumenter. Man sitter aldri med et problem alene.

I tillegg arrangerer Deloittes ansattorganisasjon Puls en rekke aktiviteter etter arbeidstid, med alt fra kajakkurs og toppturer til vinsmaking og kostymefester. Gjennom Puls blir det tilrettelagt for aktiviteter for enhver smak, noe som gjør at det gode arbeidsmiljøet kan fortsette også etter arbeidstid.

Anita Holseth
Consultant, Cyber Risk Services
aholseth@deloitte.no

Lars Henrik Haug - Consultant, Cyber Risk

Hvordan vil du beskrive de første månedene som nyansatt i Deloitte?

De første månedene har vært spennende og hektisk på en god måte. Det hele startet med to uker med kurs og foredrag gjennom Deloitte O2 på Norefjell og på Oslo-kontoret med de andre nyansatte i Deloitte. Her fikk vi i et innblikk i hva det vil si å jobbe som konsulent, de ulike områdene innad i avdelingen, i tillegg til at vi fikk muligheten til å bli godt kjent med de andre nyansatte fra hele landet gjennom sosiale aktiviteter. Etter det var jeg en uke på kurs i Amsterdam med resten av de nyansatte fra Cyber hvor vi fikk ta del i Cyber Graduate Programme for alle nyansatte i EMEA med ulike kurs og foredrag innen cyberdomenet, i tillegg til daglige sosiale aktiviteter for alle. Litt slitsomt, men utrolig gøy og lærerikt! Veien gikk så videre til Stockholm som en del av Deloitte i Sverige, hvor jeg fikk bryne meg på flere spennende prosjekter sammen med kollegaer fra Stockholms-kontoret, og fikk muligheten til å knytte bekjentskap med kollegaer utenfor Norge.
 

Hvordan var det å jobbe som nyansatt i ditt forretningsområder og hvordan er dine utviklingsmuligheter fremover? 

Jeg har blitt tatt veldig godt imot av de andre ansatte, og fikk tidlig være med på et prosjekt hvor jeg fikk utvikle meg og ta ansvar. Jeg jobber i en underavdeling i Risk Advisory som heter Cyber, men jeg har også fått muligheten til å jobbe i andre deler av avdelingen! Det er helt klart høyde for å spørre om å prøve seg innenfor andre områder i avdelingen, og hvis man ønsker det, så kan det være store muligheter for å jobbe på ulike prosjekter.

I Deloitte er det et fokus på utvikling i form av kurs, erfaringsdeling, og det å bli utfordret tidlig med ansvar på prosjekter. Det er kun meg selv som står i veien for min egen utvikling. Vi har i tillegg mulighet til å midlertidig flytte oss innad i konsernet for å prøve oss innen andre forretningsområder eller til andre land for internasjonal erfaring. Utviklingsmulighetene er med andre ord store!
 

Hvordan har du vært med på å gjøre en forskjell?

Jeg utgjør størst forskjell igjennom våre kunder. Det inkluderer prosjekter hvor vi endrer strukturen og strategien i en organisasjon, eller kommer inn å konsulterer kunder på ulike problemstillinger innen hele cyberdomenet. Dette fører til at kundene får bedre styring og kontroll, at de evner å detektere og respondere på hendelser som kan ha en stor konsekvens for virksomheten, samt være i stand til å gjenopprette drift i etterkant av en alvorlig hendelse.
 

Hva setter du mest pris på ved å jobbe i Deloitte?

Det gode arbeidsmiljøet setter jeg utrolig stor pris på. Jeg gleder meg til å dra på jobb for å møte de andre på kontoret. Det er ofte man er ute hos kunde store deler av arbeidsuken, og da er det alltid like hyggelig å avslutte uken med å komme tilbake på kontoret fredagsmorgen. I tillegg så setter jeg virkelig pris på å jobbe med så mange flinke folk, som pusher hverandre fremover og ønsker at alle skal lære og yte sitt beste!

Lars Henrik Haug
Consultant, Cyber Risk
larhaug@deloitte.no
+47 23 27 55 01

Var denne siden nyttig?