Karriere

Skriveplass for jusstudenter

Skal du skrive masteroppgave i rettsvitenskap? Da bør du søke om skriveplass i Deloitte Advokatfirma. Vi tilbyr skriveplass ved vårt kontor i Oslo, Stavanger og flere av våre andre regionskontorer.

Vi gir deg:

  • Et økonomisk stipend på 30.000 kroner
  • Faglig veiledning fra våre advokater relatert til oppgaven
  • Karriereveiledning
  • Egen fadder som sørger for at du blir godt integrert
  • Eget kontor eller fast plass i åpent landskap
  • Mulighet til å delta på diverse faglige og sosiale Deloitte-arrangementer
  • Egen laptop og tilgang til bibliotek og kantine


Kriterier

Stipendet tildeles studenter som skriver masteroppgave knyttet til våre virksomhetsområder: skatt og avgift, transaksjoner og forretningsjus, herunder blant annet fast eiendom, arbeidsrett og konkurs. Vi ønsker at du skriver et motivasjonsbrev der du i grove trekk redegjør for din planlagte oppgave.

For innsending av søknad, trykk her.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.


Søknadsfristen for skriveplasstipendet høsten 2020 er 1.april.2020.

Dersom du har noen spørsmål om skriveplassordningen ta gjerne kontakt med: