Bilde som illustrerer spørsmal og svar om traineeopphold i Deloitte Advokatfirma.

Artikkel

Spørsmål og svar om traineeopphold i Deloitte Advokatfirma

Som trainee i Deloitte Advokatfirma vil du få følelsen av hvordan det er å arbeide som advokatfullmektig i et stort advokatfirma. Du vil få satt teori ut i praksis, og gjennom god personlig oppfølging vil vi bidra til din faglige og personlige utvikling.

Anniken Meuche Henriksen, Advokatfullmektig

Hva gjorde du som trainee i Deloitte?

- Som trainee i Deloitte Advokatfirma fikk jeg mange varierte og spennende oppgaver. Jeg skrev blant annet utkast til et tilsvar i en entreprisesak, deltok i forberedelsene til en fiktiv rettssak i forbindelse med Justivalen på fakultetet, reviderte og gjennomgikk kontrakter knyttet til både næringseiendom og GDPR, gjennomførte større og mindre rettskildesøk knyttet til ulike rettsområder og deltok på faglunsjer. I tillegg fikk jeg være med på flere spennende og lærerike møter, både eksterne hos eller med kunde og interne møter på huset. Med så mange varierte oppgaver var læringskurven bratt. Det ble videre arrangert en kvartalsfest for alle ansatte i perioden jeg var trainee, og dette var et arrangement som var veldig gøy å delta på.

Hva har vært mest relevant fra studiet i arbeidet som trainee?

- Da må jeg trekke frem noe som fakultetet fokuserer på fra dag én på studiet; nemlig juridisk metode. Jusstudenter trenes i å anvende juridisk metode både på kurs, fakultetsoppgaver og eksamen, og jeg opplevde at klassisk juridisk metode lå til bunn i tilnærmet alle oppgavene jeg gjorde som trainee. I tillegg har man faktisk etter noen år på studiet mye overordnet kunnskap om flere ulike rettsområder, og denne kunnskapen var nyttig i flere oppgaver. Disse tingene er det viktig å huske på selv om man ikke har vært borte i så mange praktiske juridiske problemstillinger.

Hvordan var det å komme tilbake til studiene etter å ha vært trainee?

- Etter å ha jobbet med juridiske problemstillinger i det praktiske kjente jeg at det var litt tungt å sette seg tilbake på lesesalen igjen. Likevel opplevde jeg en følelse av økt mestring og motivasjon. Jeg tok med meg erfaringene fra traineeoppholdet, og jeg kjente faktisk at jeg var mer motivert til å lese og tilegne meg kunnskap når jeg hadde fått et innblikk i hvordan jobbhverdagen kunne se ut. Det å lese teori blir etter min mening mer spennende når man vet hva slags praktiske juridiske problemstillinger som faktisk kan oppstå. 

Hvorfor valgte du å være trainee i et studieløp som blir omtalt som krevende fra før av?

- For min del handlet det om to ting: jeg ønsket variasjon i hverdagen og ny erfaring. Jusstudiet er som kjent veldig teoretisk, og det blir følgelig mange timer på lesesalen. På studiet blir man fort vant til den teoretiske tankegangen, og jeg kjente at etter flere år på jussen hadde behov for å få en mer praktisk tilnærming til fagfeltet. Som jurist har man mange arbeidsmuligheter og jeg ønsket å få et innblikk i hverdagen som advokatfullmektig i et stort forretningsjuridisk advokatfirma. I tillegg er et traineeopphold en god mulighet til å bli kjent med ulike advokatfirmaer og menneskene som jobber der. 

Hvordan var overgangen fra trainee til fast ansatt?

- For min del var ikke overgangen fra trainee til fast ansatt veldig stor. Dette henger trolig sammen med den typen oppgaver jeg fikk. Oppgavene jeg fikk var varierte, spennende og til tider utfordrende. Samtidig som jeg opplevde å bli godt ivaretatt og fulgt opp. Etter mitt syn fikk jeg et reelt inntrykk av hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma og det ga mersmak.

Har du noen tips til kommende traineer?

- Jeg ønsker å komme med tre tips:

1) Vær nysgjerrig og lærevillig.

2) Still spørsmål når du lurer på noe - uansett. Ofte har man ikke vært borte i lignende oppgaver tidligere, og det er viktig å forstå oppgaven man får før man begynner å løse den. Avklar også gjerne format og frist for oppgaven. På den måten sparer både du og oppdragsgiver tid.

3) Vær sosial og bli kjent med kollegaer. Delta på eventuelle sosiale aktiviteter som arrangeres. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent utenfor jobb.

Lene Bergersen, Advokatfullmektig

Hva gjorde du som trainee i Deloitte?

- Som trainee i Deloitte Advokatfirma fikk jeg jobbe med varierte problemstillinger innenfor mange ulike rettsområder. Alt fra skatt- og selskapsrett til fast eiendom og utlendingsrett. Jeg bisto bl.a. med rettskildesøk, utforming av brev, notater og strukturrapporter for omstruktureringer. Jeg fikk også være med på telefonmøter med Deloitte-kontorer i andre land og kundemøter.

Hva har vært mest relevant fra studiet i arbeidet som trainee?

- Juridisk metode. Selv om man ikke har vært borti et bestemt rettsområde tidligere gir studiet deg en rekke verktøy for hvordan man skal angripe juridiske problemstillinger. Jeg føler dette hjalp meg mye som trainee, spesielt på nye rettsområder som skatt- og selskapsrett.

Hvordan var det å komme tilbake til studiene etter å ha vært trainee?

- For min del var det litt nedtur å komme tilbake til studiene etter traineeoppholdet fordi ukene hos Deloitte ga meg lyst til å jobbe med en gang. Det ga mersmak å jobbe med virkelige problemstillinger, og ikke bare løse praktikumsoppgaver med Peder Ås og Marte Kirkerud.

Hvorfor valgte du å være trainee i et studieløp som blir omtalt som krevende fra før av?

- Gjennom studiet blir man oppmuntret til å søke traineeopphold for å se hvordan jussen fungerer i praksis. Jeg bestemte meg derfor tidlig for at dette var noe jeg ville dersom muligheten bød seg. Samtidig ønsket jeg å vite om advokatfullmektig var noe som passet for meg. Jeg håpet også at et traineeopphold ville gi meg mer motivasjon på studiet.

Hvordan var overgangen fra trainee til fast ansatt?

- Overgangen fra å være student til fast ansatt har vært greiere enn jeg tror den ville vært dersom jeg ikke hadde vært trainee tidligere. Ved siden av å kjenne noen fra kontoret fra før av, føler jeg at livet som trainee gjenspeiler livet som ny advokatfullmektig svært godt. Man blir utfordret både som trainee og ny fullmektig, og må til tider gå utenfor komfortsonen. Jeg synes det er fint at jeg som trainee i Deloitte fikk både ansvar og muligheten til å være en bidragsyter. Traineeoppholdet var derfor en fin introduksjon til arbeidslivet for min del.

Var denne siden nyttig?