Join Deloitte

Vil du evaluere internkontroll og IT-systemer?

Revisjonen endrer seg i takt med at kundene endrer seg. Bli en del av et viktig satsningsområde i Deloitte!

Som IT-revisor i Deloittes Risk Advisory-avdeling analyserer og vurderer du foretakenes internkontroll rundt it-systemene. Det innebærer for eksempel å vurdere om man kan stole på at utregninger som er programmert inn i et regnskapssystem er riktig. Prosjektene varer fra 10-600 timer og varierer i størrelse, omfang og kompleksitet. Som oftest er IT-revisorene del av en vanlig revisjon av et selskap eller en virksomhet.

– En sentral del av analysen er å identifisere hvilke programvarer og systemer som må vurderes. Hvor ligger den viktige informasjonen, og hvor kan det oppstå feil, forteller Marianne Reikvam, senior manager i Risk Advisory. 

Fra høsten begynner frem til mars har IT-revisorene en hektisk periode hvor ingen dager er like.

– Vi sitter i intervjuer med kunden, gjerne med en som er dataansvarlig eller systemansvarlig i virksomheten. Så analyserer vi informasjon vi har hentet inn og oppsummerer innad i teamet, før vi konkluderer på hvorvidt vi kan stole på kontrollene, sier hun.

Noe av det beste med jobben er at du får innsikt på tvers av bransjer, forretningsprosesser og ulike typer systemer. Blant it-revisorene i Deloitte i dag finnes både økonomer, revisorer og ingeniører, med ulik teknisk kompetanse. Det de har felles er at alle kjenner godt til hvordan en it-virksomhet styres.

– Arbeidsmetodene har mye til felles med standard revisjon, de samme prinsippene og standardene gjelder som når man tester internkontroll knyttet til IT, forteller Marianne.

Vi ser etter noe erfaring og bakgrunn fra IT. IT-revisjon er et område med vekst i Deloitte, noe som gjenspeiler digitaliseringen som foregår i samfunnet. Samtidig samarbeider vi tett med revisjonsteamene og er avhengig av en felles forståelse av sammenhengene mellom regnskapet, prosessene og IT-systemene.

– Bedriftene bruker i større grad automatiserte prosesser, eksempelvis er stort sett alle prosesser som betjener kunder i en bank digitaliserte. Det er i dag en selvfølge at alle transaksjoner flyter gjennom komplekse systemer, og at vi er avhengig av disse både for tilgjengelige banktjenester og for fullstendig og nøyaktig finansiell informasjon.

Les mer om ledige stillinger innen Risk Advisory »

Marianne Reikvam, senior manager i ERS
Var denne siden nyttig?