Karriere

Er du vår nye kollega?

Deloitte er verdensledende innen cyberrådgivning og vi skiller oss ut gjennom vårt sterke internasjonale miljø.

Med mer utbredt bruk av teknologi og større grad sammenkoblede systemer følger også en økt risiko. Samtidig blir verktøy og metoder mer sofistikerte og allment tilgjengelige. Dette gjør at trussellandskapet er i stadig endring, og arbeidet med å forsvare seg blir vanskeligere.  
 
De siste årene har virksomheter blitt utsatt for stadig mer avanserte cyberhendelser. Alvorlige hendelser hos store norske og internasjonale selskaper viser at konsekvensene av cyberangrep er reelle og alvorlige, og viser viktigheten av en helhetlig integrert satsning på både informasjons- og cybersikkerhet, ikke bare for å sikre egen virksomhet, men også for å skape konkurransefortrinn. 
 
Deloittes satsning på Cyber er i sterk vekst i Norge, og vi styrker kontinuerlig våre kontorer både i Oslo og Bergen. Vi jobber aktivt i alle dimensjoner rundt informasjons- og cybersikkerhet, og bistår våre kunder med alt fra strategisk rådgivning, oppbygging av sikre og forsvarbare løsninger, trusseletterretning, etablering av kapabiliteter for deteksjon og håndtering av hendelser, samt alle former for penetrasjonstesting, sikkerhetsvurderinger og gjennomføring av avanserte trusselsimuleringer. Noe for deg?

Choose your impact.

Les mer om jobb i Cyber-teamet: Peter hjelper selskaper å forstå trusselbildet

Podcast: Hva gjør du i en cyberkrise?

Les mer om stillingen og søk

Søk her

Les mer: Cybersikkerhet

Var denne siden nyttig?