Karriere

Rekrutteringsprosessen

Vi er kontinuerlig på utkikk etter dyktige personer til å styrke vår organisasjon. Ta en titt på våre ledige stillinger for å se om du finner noe som passer til dine interesser og kvalifikasjoner. Er du nysgjerrig på en spesifikk stilling og har spørsmål, kan du ta kontakt med den som står oppført som kontaktperson i stillingsannonsen.

Elektronisk søknadsprosess

For å sikre deg den oppfølgingen du fortjener, vil vi gjerne at du benytter deg av vårt elektroniske søknadsskjema. Her får du muligheten til å laste opp CV, søknad, vitnemål og relevante attester. Du vil få en bekreftelse på e-post når vi har mottatt søknaden din. Vi vil så vurdere den og komme tilbake til deg så snart som mulig, vanligvis innen to uker.

Evnetester

Som første steg i rekrutteringsprosessen ønsker vi å invitere deg til å gjennomføre noen internettbaserte evnetester. Hensikten med testene er å gi indikasjoner på visse kompetanser og ferdigheter vi har vurdert som vesentlige for å trives og lykkes i den aktuelle stillingen hos oss. Resultatene vil inngå som en del av en helhetsvurdering av hvem som blir invitert til intervju, i kombinasjon med andre viktige elementer som utdannelse, karakterer, aktiviteter ved siden av skolen o.l.

Testene vil ta ca. 12 minutter, og testresultatene vil lagres på en sikker database og behandles konfidensielt. All informasjon vil bli slettet senest 12 måneder etter prosjektgjennomføring.

Kort om testene:
Scales lst er en test som måler deduktiv logisk resonnering og gir et bilde av din lærings- og problemløsningsevne. Testen tar 6 minutter å gjennomføre.

Scales clx er en test som måler induktiv logisk resonnering og gir et bilde av din lærings- og problemløsningsevne. Testen tar 6 minutter å gjennomføre.

Intervju

Dersom du er en aktuell kandidat etter evnetester vil People & Purpose ta kontakt med deg for å avtale et innledende intervju. Vår prosess omfatter vanligvis to intervjuer. Bruk av tester eller case vil variere fra stilling til stilling. Målet er å finne ut om det er en god match mellom deg og Deloitte.

Gi oss tilbakemelding

Vi er opptatt av at du opplever søknadsprosessen i Deloitte som profesjonell. Har du vært på intervju for en stilling hos oss, vil vi i etterkant sende deg en kort spørreundersøkelse der du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplevde prosessen. Vi setter pris på at du tar deg tid til å hjelpe oss med å bli bedre.

Lykke til!

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Karriere i Deloitte: Les mer