Artikkel

Kjøpesentrene – den multifunksjonelle møteplassen

Hovedfunn fra kommende norsk kjøpesenterrapport

Det har gått inflasjon i å publisere nyheter om hvor dårlig det går med den fysiske butikkhandelen; om butikkdød, svake resultater og ikke minst frykten for hva som skjer når Amazon kommer til Norge. Hva med norske kjøpesentre – hvor dypt stikker krisen? Står den første kjøpesenterkonkursen i nyere tid for døren?

Norge er det landet i Europa som har flest kvadratmeter kjøpesenterareal per innbygger. Kjøpesentrene står for hele 35 prosent av varehandelen. På landsbasis har omsetningen i kjøpesentrene økt med 1,2 prosent hittil i år. På tross av veksten er den første kjøpesenternedleggelsen i Norge blitt spådd å komme allerede i 2019.

Står det virkelig så dårlig til som mange vil ha det til?

 

Undersøkelse blant norske kjøpesenterkunder

Deloitte har gjennomført en undersøkelse blant norske forbrukere på tvers av regioner og generasjoner. Resultatene, særlig blant de yngre som jo er fremtidens kjøpesenterkunder, forteller oss en litt annen historie. I denne artikkelen, som først ble publisert i Virkes Handelsrapport, tar vi en sniktitt på hovedfunnene av Deloittes Kjøpesenterrapport som kommer høsten 2019.

1170 nordmenn har svart på undersøkelsen på nett i 2019. Analysene er gjort med vekting av respondentene etter kjønn, alder og region. Undersøkelsen ble utført av Norstat, et uavhengig gallupbyrå. Den er basert på tilsvarende undersøkelse utført av Lee Peterson i WD Partners i USA.

Summen av våre funn gir oss grunn til å tro at kjøpesentrene kan komme styrket gjennom den turbulente perioden vi nå ser konturene av. Som bakteppe ligger selvsagt også endrede forbrukerbehov og – adferd. Basert på de underliggende trendene og endrede kjøpemønstre er det definitivt behov for å tenke nytt. Nøkkelen til suksess ligger i senternes evne til å tilpasse seg og endre seg i takt med til de lokale behovene og forholdene.

Klikk på lenken til høyre for å laste ned og lese hele artikkelen.

Les om vår handels- og industrigruppe, og siste innsikt om bransjen, her

Kjøpesentrene - multifunksjonelle møteplasser

Sniktitt på hovedfunn fra kommende norsk kjøpesenterraport

Last ned artikkelen her
Var denne siden nyttig?