navigating the new digital divide

Analyse

Hvordan dra nytte av digital innflytelse i detaljhandel

Navigating the new digital divide

Deloitte Digital har gjennomført en undersøkelse med tusenvis av forbrukere for å forstå hvordan de bruker digitale teknologier når de handler og hvilken påvirkning dette har på handleadferd. Den fortsatte veksten innen digital innflytelse viser et stadig større gap mellom forbrukernes forventninger og leverandørenes evne til å levere.

Digitalt forbruk er ventet å påvirke 64 cent av hver dollar som brukes i detaljhandelen innen slutten av 2015. Dette tilsvarer 2,2 billioner dollar. Den positive trenden i overordnet digital bruk har økt uavbrutt siden Deloittes målinger begynte i 2012. Dette årets undersøkelse viser blant annet følgende:

  • Digitale forbrukere kjøper og betaler mer. Forbrukere som benytter seg av digital teknologi mens de handler i en fysisk butikk står for en 20 prosent høyere handelsrate sammenlignet med de som ikke bruker digitale hjelpemidler i handelsprosessen
  • Ikke alle kategorier er like. Forbrukere bestemmer eget handlemønster, og gjør det ofte på kategori- og produktinivå. Digital innflytelse går fra 31 prosent i matvarebransjen til 62 prosent for elektronikk. Variasjonen er åpenbar: forbrukere benytter ulike handlemetoder via digital teknologi i ulike kategorier
  • Forbrukere er jegere, ikke sankere, når de kommer inn i butikken. Nesten 8 av 10 spurte forbrukere (76 prosent) har god kjennskap til en merkevare eller et produkt via digitale midler før de ankommer butikken. Avgjørelser med digital innflytelse blir derfor tatt tidligere i handleprosessen.
Les rapporten

Infografikk: Digital innflytelse i detaljhandel

Resultatene er tydelige: Digital innflytelse fortsetter å endre hverdagen til både store og små forhandlere. Denne undersøkelsen ble foretatt av Deloitte Digital, med 3000 deltakere fra USA fra slutten av 2014 til begynnelsen av 2015. Data ble samlet og vektet for å være representative med tanke på kjønn, alder, inntekt og etnisitet.

Var denne siden nyttig?