Artikkel

Endring eller undergang?

Framtidens forbrukervaremarked

Toppledelsen i dagens store forbruksvareselskaper står overfor en kombinasjon av to utfordringer: De må reagere på bølgen av disruptiv innovasjon av deres tradisjonelle drift, og samtidig utnytte denne utviklingen for å skape morgendagens selskaper.

Omfanget av utfordringene gjør at ledelsen må vurdere M&A som et strategisk virkemiddel for å ta del i den innovasjonsbaserte veksten. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen utfordringer knyttet til dette og undersøker hvordan M&A kan brukes strategisk for å vinne kampen om forbrukerne.
 

 • Fra “butikkorientering” til “forbrukerorientering”
  Tidligere var forbruksvareselskapenes vekststrategi definert av en tankegang der man skulle kontrollere “butikkhylla”. Når manglende dekning innen et produktbehov eller geografisk tilstedeværelse ble identifisert, lanserte man en ny merkevare eller kjøpte en konkurrerende merkevare for tette eksisterende hull. I nyere tid har den digitale revolusjonen snudd dette på hodet, og det er nå data som står sentralt i konkurransen. Det nye paradigmet har gitt vesentlige fordeler for små, digitale oppstartsselskaper som benytter seg av forbrukerdata som konkurransefordel og dermed ikke trenger å forholde seg til de tradisjonelle konkurransefordelene som skala og utvalg. Som følge av dette er etablerte selskaper nå utsatt for økt press på kundelojalitet i tillegg til kortere produktlevetid og tap av markedsandeler.

 • Oppsplitting av forretningsmodellen
  Nylige teknologiske fremskritt har ført til gjennombrudd som kognitiv analyse, kunstig intelligens, robotikk og annet. Det disruptive potensialet i den nye teknologien blir ytterligere forsterket gjennom endringer i forbrukeratferd. Dette betyr at oppstartsselskaper kan utvilke lønnsomme forretningsplaner som ikke var levedyktige for få år siden, og som spiser seg inn i kjernemarkedene til etablerte selskaper. Disrupsjonen kommer også fra store aktører som bruker M&A for å befeste sin stilling gjennom horisontal integrasjon i forsyningskjede, produktmarkedsføring og annet. Kombinert senker de disruptive endringene terskelen for produktutvikling og kutter kostnader knyttet til å møte etterspørsel i markedet, samtidig som antallet kanaler for direktesalg til forbrukerne øker.

 • Sammensmelting av sektorer
  Utviklingen i digital teknologi og dataanalyser legger nye føringer for hvordan produkter og tjenester utvikles, leveres og forbrukes. De tradisjonelle skillelinjene mellom sektorer er i ferd med å viskes ut, noe som fører til en sammensmelting av forretningsmodeller på tvers av bransjer som forbruksvarer, helse, finans, media og teknologi. Forbruksvareselskapene står nå overfor ikke-tradisjonelle konkurrenter som benytter seg av strategisk oppkjøp av teknologi for å muliggjøre skapelsen nye produktkategorier samtidig som de er med på å drive endringer i markedets konkurransesituasjon.

 • M&A øverst på lista over mottiltak
  Forbruksvareselskapene bruker stadig oftere M&A og risikokapital som strategiske virkemidler for å kapre innovasjonsbaserte vekstmuligheter. Ifølge våre estimater har forbruksvareselskapene investert rundt USD 46 milliarder i oppkjøp av eller investeringer i disruptiv innovasjon de siste tre årene. Disse selskapene har også satt av USD 900 millioner i risikokapital til investering i oppstartsbedrifter.

Self-disrupt or self-destruct

Last ned rapporten
 • Sammensmelting av sektorer
  Utviklingen i digital teknologi og dataanalyser legger nye føringer for hvordan produkter og tjenester utvikles, leveres og forbrukes. De tradisjonelle skillelinjene mellom sektorer er i ferd med å viskes ut, noe som fører til en sammensmelting av forretningsmodeller på tvers av bransjer som forbruksvarer, helse, finans, media og teknologi. Forbruksvareselskapene står nå overfor ikke-tradisjonelle konkurrenter som driver strategisk anskaffelse av teknologi for å lage nye varetilbud og dermed snur om på konkurransesituasjonen.

 • Fusjoner og oppkjøp øverst på lista over mottiltak
  Forbruksvareselskapene bruker stadig oftere fusjoner, oppkjøp og investeringer som strategiske virkemidler for å utnytte innovasjonsbasert vekst. Ifølge våre estimater har forbruksvareselskapene investert rundt 46 milliarder dollar i oppkjøp av eller investeringer i innovasjon de tre siste årene. Disse selskapene har også satt av 900 millioner dollar til investering i oppstartsbedrifter. Forbruksvareselskapene må også stadig oftere ta steget utenfor komfortsonen og, basert på tendensen til sammensmelting av sektorer, investere i andre segmenter som ernæring, trening, kunderettet betalingsformidling, osv.

 • Fusjoner og oppkjøp for å kontrollere forbrukeropplevelse
  Data er den nye konkurransefordelen når det gjelder å kontrollere forbrukeropplevelsen. Fusjoner og oppkjøp handler ikke lenger bare om å kjøpe opp et varemerke eller en produktkategori, men heller om å samordne en rekke forhold som kan gi deg eierskap til de erfaringene en forbruker har med produktet ditt. Dette krever at man tenker nytt omkring strategier for fusjoner og oppkjøp og hvilke virkemidler som trengs for å utnytte disse nye mulighetene i markedet.

Deloitte Financial Advisory

Les mer om finansiell rådgivning og siste innsikt på området.

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?